1. 5. 2017

V projekte Zelená domácnostiam môžu po novom záujemcovia o príspevky žiadať o poukážku už každý mesiac. Častejšie kolá s menšími vyčlenenými sumami majú svoje špecifiká.

energy 1322810 1920

Solárne systémy, kotly na biomasu, veterné turbíny, či tepelné čerpadlá. Na inštaláciu týchto zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie môžu záujemcovia žiadať o štátnu podporu. Po novom sa však musia pripraviť na zmeny v systéme udeľovania dotácií. Jednotlivé kolá programu na podporu zavádzania obnoviteľných zdrojov energie sú vyhlasované pravidelne každý mesiac, ale s menším objemom financií.

Slovenská inovačná a energetická agentúra chce poskytnúť domácnostiam možnosť požiadať o poukážku vtedy, keď budú na inštaláciu skutočne pripravené. V utorok 2. mája 2017 o 15. hodine bude otvorené už 8. kolo projektu Zelená domácnostiam. Určené bude na podporu zariadení na výrobu tepla z obnoviteľných zdrojov energie v mimobratislavských regiónoch. Vyčlenených je 1,5 milióna eur. Vyhlasovateľ predpokladá, že pravdepodobne bude kolo trvať krátko.

Na čo nezabudnúť:

- Prečítajte si pozorne a dostatočne včas manuál pre domácnosti, sú v ňom zobrazené aj všetky polia s náležitosťami elektronickej žiadosti

- Ak máte akékoľvek otázky, respektíve pochybnosti, ako čokoľvek v žiadosti vyplniť, kontaktujte vopred ešte pred vyhlásením kola pracovníkov SIEA

- Pripravte si všetky potrebné údaje vopred. Čas vypĺňania svojej žiadosti môžete skrátiť, ak si údaje vopred pripravíte a pri vypĺňaní už budete presne vedieť, čo a ako vyplniť

- Pozorne zadávajte najmä číslo listu vlastníctva, súpisné číslo domu, druh zariadenia a počet kolektorov alebo panelov. Práve pri nich sa stávajú najčastejšie chyby, kvôli ktorým nemožno poukážku využiť

- Rovnako dôležité je uviesť správnu emailovú adresu, na ktorú bude zaslaný potvrdzovací email

- Ak rozpísanú elektronickú žiadosť nie je možné dokončiť, problém môže byť vo vašom pripojení, alebo bolo kolo už uzatvorené a informačný systém vyhodnocuje prijaté žiadosti

Slovenská inovačná a energetická agentúra už rozposlala domácnostiam poukážky z prechádzajúcich dvoch kôl. „Domácnosti, ktoré už získali poukážky, by si mali údaje na nich skontrolovať čím skôr. Od vydania poukážok majú 30 dní na to, aby údaje spolu so zhotoviteľmi preverili a poukážky zarezervovali v informačnom systéme. Ak dovtedy zistia, že platnú vydanú poukážku z rôznych dôvodov nevyužijú, ale chcú sa o novú poukážku na ten istý druh zariadenia uchádzať už v nasledujúcom kole, je nutné platnosť získanej poukážky predčasne ukončiť,“ zdôraznil vedúci oddelenia komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič.

Poukážka totiž automaticky platí 30 dní od jej vydania, ale kolá sú vyhlasované častejšie. Ak bude v čase vyhlásenia ďalšieho kola poukážka ešte platná, informačný systém domácnosti neumožní podať ďalšiu žiadosť na ten istý druh zariadenia. Spôsob, ako je v tomto prípade možné pred vyhlásením nasledujúceho kola ukončiť platnosť pôvodnej poukážky, je uvedený v manuáli pre domácnosti.

text: bk, SEIA
foto: Pixabay