9. 6. 2017

Každá piata slovenská domácnosť si nemôže dovoliť primerané teplo, trpí nadmernou vlhkosťou a nedostatkom denného svetla. Podľa najnovšieho prieskumu Healthy Home Barometer 2017 sa v takýchto domácnostiach vyskytujú 1,5 až 2,9-násobne častejšie zdravotné problémy.

travel 2302006 1280

Na podmienky bývania na Slovensku upozornila organizácia Budovy pre budúcnosť. V Programe Budovy 2050 tvrdí, že stav nehnuteľností má veľký vplyv na zdravie a produktivitu spoločnosti. Technickému stavu budov by mala oveľa väčšiu pozornosť venovať vláda.

Európska agentúra pre životné prostredie potvrdila, že viac ako tri tisíc predčasných úmrtí ročne spôsobuje na Slovensku vykurovanie drevom, ktoré znečisťuje ovzdušie. Slovenské domácnosti pritom podľa Európskej komisie dávajú na energie spojené s bývaním najviac v Európskej únii – až 14,5 % svojich príjmov. Na druhej strane, ľudia v zdravých kancelárskych budovách majú podľa Svetovej rady pre zelené budovy o 8 až 11 % vyššiu produktivitu práce.

Peter Robl z Budov pre budúcnosť priznal, že súčasná kvalita budov na Slovensku je viac prekážkou ako impulzom pre rozvoj ekonomiky a životnej úrovne. Klimatické zmeny, starnutie populácie a urbanizáciu bude podľa neho náročné zvládnuť bez kvalitných budov.

Riešenie vidí v energeticky hospodárnych budovách napojených najmä na obnoviteľné zdroje energie. Pre zdravie je podľa neho kľúčové kvalitné vnútorné prostredie, teda napríklad účinné vetranie, dostatok denného a kvalita umelého osvetlenia, akustická pohoda a tepelný komfort nielen v zime, ale aj v lete. Za nevyhnutnosť považuje adaptáciu budov na nové klimatické podmienky.

Organizácia poukázala na to, že po technickej a ekonomickej stránke sú takéto budovy uskutočniteľné na Slovensku už dnes. Napriek tomu je vyhovujúcich budov medzi obnovenými a novými zatiaľ len málo. Rýchlejší prechod ku kvalitným budovám možno podľa neho dosiahnuť iba za podpory verejných politík. „Budeme apelovať na vládu, aby budovám venovala primeranú pozornosť. Sme presvedčení, že budovy majú na našu spoločnosť rovnaký alebo väčší vplyv ako diaľnice, energetické zdroje, zahraničné investície či otázka zamestnanosti“, dodal pre TASR.

text: bk
foto: Pixabay