2. 8. 2017

Majitelia rodinných domov už môžu žiadať o príspevok na zateplenie svojej nehnuteľnosti. Od 1. augusta prijíma rezort životného prostredia elektronické žiadosti. Maximálna výška dotácie v tomto kole narastie.

tool 2222458 1280

Zateplenie obvodových stien a strechy, vnútorných deliacich konštrukcií medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom i výmena okien a dverí. Po tretíkrát môžu majitelia rodinných domov starších ako desať rokov požiadať o štátny príspevok na zatepľovania. Od štátu môžu získať až 8 800 eur.

Príspevok možno poskytnúť do výšky 40 percent oprávnených nákladov, najviac však v sume 8 800 eur. Do nákladov je možné zahrnúť aj úhradu za výmenu kotla, či tepelného čerpadla, ak už nebola podporená iným programom. Nárok na príspevok má vlastník domu, ktorý je využívaný aspoň desať rokov a je určený výlučne na bývanie. Celková podlahová plocha jednopodlažného domu môže byť najviac 150 štvorcových metrov a pri viacpodlažnom dome je hranica stanovená na 300 metrov štvorcových.

O príspevok možno požiadať po ukončení zateplenia domu, ale aj pred jeho realizáciou. Vzťahuje sa na práce začaté po 31. decembri 2014. Žiadosti možno podávať do 31. októbra 2017. V tomto kole platí limit na maximálne 500 žiadostí.

text: bk

foto: Pixabay