11. 8. 2017

Na výstavbu nízkoenergetických drevodomov budú môcť Slováci získať 5 až 13-tisíc eur. Agrorezort chce finančne podporiť stavbu až dvoch stoviek domov. Na ich podporu vyčlenili v tomto roku v rámci pilotného projektu jeden milión eur.

drevostavba

Viac drevodomov, väčšia podpora spracovania dreva na Slovensku a zamestnanosti na vidieku. Taká je predstava ministerstva pôdohospodárstva pri jeho návrhu na zavedenie podpory výstavby drevených rodinných domov s nízkou potrebou energie. Vyhlášku už dal agrorezort do medzirezortného pripomienkového konania.

„Drevo je trvale obnoviteľný zdroj. Je dôležité, aby sa doma vyrobená drevná surovina spracovala domácimi kapacitami, a aby sa jej pridala hodnota u nás a nie v zahraničí. Týmto programom podporíme nielen kvalitné a energeticky úsporné bývanie našich občanov, ale taktiež znížime ich nároky na mesačný rodinný rozpočet za energie a zvýšime kvalitu životného prostredia,“ uviedla ministerka Gabriela Matečná.

Podporu však nedostane každá drevostavba. Dotácia sa vzťahuje len na zhotovený jednopodlažný drevený rodinný dom bez pivnice s podlahovou plochou najmenej 70 m2. Musí mať najmenej tri obytné miestnosti a byť skolaudovaný najskôr v deň nadobudnutia účinnosti vyhlášky. Obstarávacia cena domu musí byť minimálne 65-tisíc eur pri dome na kľúč, minimálne 55-tisíc eur pri holodome a minimálne 30-tisíc eur pri hrubej stavbe. Drevodom musí zároveň spĺňať kvalitatívne a energetické kritéria zaručené certifikátmi. Podporu dostanú len fyzické osoby s trvalým pobytom na území Slovenska. V dome, na ktorý bude poskytnutá dotácia, nesmie byť zriadená prevádzkareň a objekt sa nemôže využívať na podnikanie.

Agrorezort poskytne dotáciu 11-tisíc eur na drevodom v energetickej triede A0 a 10-tisíc eur v triede A1. Na území mesta Bratislava môžu záujemcovia získať 6-tisíc eur v triede A0 a 5-tisíc eur v triede A1. Ak sa dom nachádza na území obce v najmenej rozvinutom okrese, dotácia stúpne o ďalšie dve tisícky. Žiadosť sa bude podávať Pôdohospodárskej platobnej agentúre do 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy na predkladanie žiadostí.

Opatrením chce agrorezort zvýšiť domáce spracovanie dreva a podporiť zamestnanosť v regiónoch, kde má práve lesnícky a drevársky sektor potenciál dlhodobo udržiavať pracovné miesta. Vyhláškou by sa mal zvýšiť domáci dopyt po výrobkoch z dreva. Každoročne sa totiž z nášho územia vyvezie 2,5 až 3,5 milióna m3 surového dreva do zahraničia. „Drevené domy sú výhodné z energetického aj ekologického hľadiska. Alokovaným finančným objemom by sme v tomto roku mohli podporiť približne sto až dvesto drevodomov. Na Slovensku sa ich pritom ročne postaví približne tisíc,“ dodala ministerka Gabriela Matečná.

text: bk

foto: www.drevostavby-zsdsr.sk

Pin It