25. 8. 2017

Počas prvých troch týždňov požiadalo o dotáciu na zateplenie rodinných domov viac ako sto stavebníkov. Ministerstvo dopravy a výstavby hovorí o zvýšenom záujme o príspevok.

tool 2222458 1280

Len päťsto projektov zateplenia domov podporí štát príspevkom v aktuálnom treťom kole výzvy. Za 21 dní sa pritom do programu zaregistrovalo viac ako 100 žiadateľov o poskytnutie príspevku. „Je to veľmi dobrá správa, že krátko po spustení našej tretej výzvy na zatepľovanie rodinných domov ľudia prejavili zvýšený záujem o túto podporu a chcú znižovať svoje náklady na energie,“ povedal minister dopravy a výstavby Arpád Érsek.

Rezort dopravy spustil 3. kolo výzvy na zatepľovanie rodinných domov od 1. augusta 2017. Žiadosti je možné podávať do 31. októbra 2017, alebo do naplnenia počtu elektronicky zaevidovaných žiadostí o príspevok, ktorý je stanovený pre 500 žiadateľov.

Majitelia rodinných domov starších ako desať rokov môžu od štátu môžu získať až 8 800 eur. Príspevok možno poskytnúť do výšky 40 percent oprávnených nákladov. Do nákladov je možné zahrnúť aj úhradu za výmenu kotla, či tepelného čerpadla, ak už nebola podporená iným programom. Nárok na príspevok má vlastník domu, ktorý je využívaný aspoň desať rokov a je určený výlučne na bývanie. Celková podlahová plocha jednopodlažného domu môže byť najviac 150 štvorcových metrov a pri viacpodlažnom dome je hranica stanovená na 300 metrov štvorcových.

O príspevok možno požiadať po ukončení zateplenia domu, ale aj pred jeho realizáciou. Vzťahuje sa na práce začaté po 31. decembri 2014.

text: bk
foto: Pixabay