27. 8. 2017

Podiel nájomného bývania na Slovensku je výrazne nižší ako vo viacerých krajinách Európskej Únie. Podľa údajov Eurostatu v roku 2014 bývalo v obydlí s nájomným za trhovú cenu len 7,9 percent Slovákov. V krajinách Európskej únie žije pritom v podnájme viac ako 19 percent obyvateľov. Na porovnanie, Švajčiarsko dosiahlo až 51,8 % podiel bývania v podnájme (2013), Nemecko 39,6 %, Dánsko 36,6 %, Holandsko 32,6 % a Česká republika 16,6 %.   

building 1841299 1280

Ako uvádza Národná asociácia realitných kancelárii Slovenska, dôvodom nízkeho záujmu Slovákov o bývanie v podnájme sú vysoké ceny nájmov. Dostupnosť bývania na Slovensku je tak pre niektoré skupiny limitovaná. Ľudia, ktorí kvôli nižším príjmom nedokážu čerpať hypotekárny úver, nemajú veľmi na výber a k samostatnému bývaniu sa nevedia dostať.

„Vidíme tento problém, dnes naň výrazne upozorňujeme a vyzývame kompetentných, aby prijali opatrenia k zlepšeniu dostupnosti bývania pre ohrozené skupiny obyvateľstva. Ak sa touto situáciou nezačneme zaoberať dnes, zajtra už môže byť neskoro,“ upozorňuje prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska Ján Palenčár.

Odborníci ponúkajú riešenia. Podľa nich je dôležité, aby vznikol funkčný systém podpory výstavby nájomných bytov, ktorý motivuje developerov k ich výstavbe a dlhodobému prevádzkovaniu. „Ukazuje sa, že podpora výstavby nájomných bytov cez Štátny fond rozvoja bývania nie je správne nastavená a pre súkromný sektor nie je zaujímavá. V praxi sa preto takmer vôbec nevyužíva,“ vysvetľuje Ján Palenčár.  

Národná asociácia realitných kancelárii Slovenska pripravila návrh opatrení, ktoré by trh s nájomnými bytmi rozhýbali. Žiadajú vládny kabinet, aby spustili výstavbu nových štátnych bytov prostredníctvom štátneho dôchodkového fondu a podporili výstavba nových nájomných bytov prostredníctvom PPP projektov. Situácii by mohla pomôcť novelizácia zákona o ŠFRB a daňové stimuly.

Výsledkom rýchlejšej výstavby nájomných bytov by malo byť zníženie cien nájmov. Podľa Národnej asociácie realitných kancelárii Slovenska sa predovšetkým vo veľkých mestách ako sú Bratislava, Košice, Žilina a Banská Bystrica ceny nájmov držia dlhodobo vysoko, na úrovni splátky hypotekárneho úveru. „Ak raz človek nezíska hypotéku kvôli výške príjmu, úplne rovnaký problém má so splácaním vysokého nájmu. Mladým ľuďom potom nezostáva iné, ako bývať u rodičov,“ vysvetľuje Ján Palenčár.

K výzve sa pripojil  Slovenský živnostenský zväz. Vidia rovnaký problém s dostupnosťou bývania. Živnostníci a mladí podnikatelia majú často ťažkosti s dostupnosťou bývania, keďže sú bankami pri posudzovaní hypoték vnímaní ako rizikovejšia skupina bez „garantovaného príjmu“. „Preto sú aj mnohí mladí podnikatelia a živnostníci v akomsi vákuu. Značná časť realizuje svoje podnikanie vo väčších mestách. Sú to odvážni a šikovní ľudia a napriek tomu patria medzi znevýhodnené skupiny, čo sa bývania týka. Ak nedostanú hypotéku, platia vysoký nájom alebo bývajú u rodičov. Podpora podnikateľov a najmä mladých podnikateľov zo strany štátu by mala byť aj v riešení dostupnosti bývania,“ zdôraznil Stanislav Čižmárik, prezident Slovenského živnostenského zväzu.

text: bk

foto: Pixabay

Pin It