5. 9. 2017

Slnečné kolektory, tepelné čerpadlá, fotovoltické panely i kotly na biomasu. Na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie budú vyplácané dotácie aj v nasledujúcich rokoch.

solar 872591 1280

V projekte Zelená domácnostiam je pre stavebníkov k dispozícií ešte 15 miliónov eur. Najbližšie 15. kolo určené pre zariadenia na výrobu tepla bude otvorené 19. septembra 2017 o 15. hodine. Vydané budú poukážky v hodnote 2 milióny eur. V októbri SIEA vyhlási ešte dve kolá, samostatne na tepelné a samostatne na elektrické zariadenia.

Zostávajúce prostriedky z pilotného projektu v hodnote viac ako 12 miliónov eur budú k dispozícii na budúci rok. „V súčasnosti už pripravujeme pokračovanie projektu tak, aby boli od roku 2019 v čo najvyššej miere využité zvyšné prostriedky 75 miliónov eur,“ uviedla generálna riaditeľka Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Svetlana Gavorová..

Z pilotného národného projektu Zelená domácnostiam bolo doteraz domácnostiam preplatených viac ako 18 miliónov eur pre viac ako 8 200 zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. „Každý mesiac vďaka projektu Zelená domácnostiam pribúda približne 800 ukončených inštalácií. Vďaka tohtoročným zmenám, ktoré viedli k vyhlasovaniu častejších kôl s menšími alokáciami, je možné mesačne preplatiť poukážky vo výške 1,5 milióna eur. Poukážky sú preplácané po kontrole kompletnej dokumentácie a v niektorých prípadoch až po kontrole inštalácie priamo v domácnosti. Žiadosti vybavujeme priebežne aj vďaka intenzívnej spolupráci so zhotoviteľmi,“ dodala Svetlana Gavorová.

Od spustenia projektu bolo celkom vydaných 14 130 poukážok za viac ako 31 miliónov eur. Približne štvrtinu z nich domácnosti z rôznych dôvodov nevyužili a o podporu mnohé žiadali znovu. V prvých kolách to bola podstatne väčšia časť, pretože o poukážky žiadali aj tí, ktorí nemali vážny záujem, alebo sa neporadili vopred so zhotoviteľom a nakoniec chceli iné zariadenie, alebo inštaláciu nestihli zrealizovať v lehote platnosti poukážky. V posledných kolách už počet nevyužitých poukážok klesol.

Naďalej sú medzi hlavnými dôvodmi chyby pri uvádzaní čísla listu vlastníctva domu, ktoré je hlavným identifikačným údajom miesta inštalácie. Často sa tiež stáva, že domácnosť zistí až po získaní poukážky, väčšinou po dôslednej obhliadke zhotoviteľom priamo na mieste, že by jej vyhovovalo iné zariadenie. „Zhotoviteľom, ktorí kontinuálne ponúkajú svoje služby domácnostiam, je už dnes jasné, že nestačí iba rýchlo predať a nainštalovať zariadenie, ale nutné je poskytnúť domácnostiam najmä technické poradenstvo, overiť, či spĺňajú podmienky a zabezpečiť nevyhnutnú administratívu. Novým záujemcom o poukážky preto stále pripomíname, aby bez dohody so zhotoviteľom o poukážky ani nežiadali,“ upozornil vedúci oddelenia komunikácie Stanislav Jurikovič.

Z celkového množstva preplatených poukážok sa 41 % týka slnečných kolektorov, 24 % tepelných čerpadiel, 24 % fotovoltických panelov a 11 % kotlov na biomasu. Menší počet poukážok ku kotlom na biomasu a rastúci podiel tepelných čerpadiel môže naznačovať predovšetkým trend, akým sa uberajú požiadavky domácností v nových a obnovených rodinných domoch. Tepelné čerpadlá sú z hľadiska obsluhy komfortnejšie, majú nižšie prevádzkové náklady a vďaka podpore sú cenovo dostupnejšie. Kotly na biomasu sú využívané predovšetkým v oblastiach s ľahkou dostupnosťou paliva alebo ak rodinný dom nie je významne obnovený a má väčšiu spotrebu tepla, či nie je dostupná plynofikácia.

Hlavným cieľom projektu je, aby sa vďaka podporeným inštaláciám na Slovensku čo najviac zvýšil počet zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie a ich inštalovaný výkon a zároveň sa tak znížili emisie CO2. Vďaka doteraz nainštalovaným zariadeniam, ku ktorým už boli preplatené poukážky, klesli emisie oxidu uhličitého o 17 081 ton.

text, bk, SEIA
foto: Pixabay

Pin It