11. 9. 2017

Na výstavbu nízkoenergetických drevodomov budú môcť Slováci získať 5 až 13-tisíc eur. Agrorezort chce finančne podporiť stavbu až dvoch stoviek domov. Na ich podporu vyčlenili v tomto roku v rámci pilotného projektu jeden milión eur.

Senec 01 1

Viac drevodomov, väčšia podpora spracovania dreva na Slovensku a zamestnanosti na vidieku. Taká je predstava ministerstva pôdohospodárstva pri jeho návrhu na zavedenie podpory výstavby drevených rodinných domov s nízkou potrebou energie. Ak v tomto roku kolaudujete drevodom, budete si môcť požiadať o dotáciu.

„Drevo je trvale obnoviteľný zdroj. Je dôležité, aby sa doma vyrobená drevná surovina spracovala domácimi kapacitami, a aby sa jej pridala hodnota u nás a nie v zahraničí. Týmto programom podporíme nielen kvalitné a energeticky úsporné bývanie našich občanov, ale taktiež znížime ich nároky na mesačný rodinný rozpočet za energie a zvýšime kvalitu životného prostredia,“ povedala o novom zámere ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná.

Podporu však nedostane každá drevostavba. Dotácia sa vzťahuje len na jednopodlažný drevený rodinný dom bez pivnice s podlahovou plochou najmenej 70 m2 a aspoň s tromi obytnými miestnosťami. Obstarávacia cena domu musí byť minimálne 65-tisíc eur pri dome na kľúč, minimálne 55-tisíc eur pri holodome a minimálne 30-tisíc eur pri hrubej stavbe. Na prilepšenie majú nárok len osoby s trvalým pobytom na území Slovenska a v dome nesmie byť zriadená prevádzkareň na podnikanie.

Agrorezort poskytne dotáciu 11-tisíc eur na drevodom v energetickej triede A0 a 10-tisíc eur v triede A1. Na území mesta Bratislava môžu záujemcovia získať 6-tisíc eur v triede A0 a 5-tisíc eur v triede A1. Ak sa dom nachádza na území obce v najmenej rozvinutom okrese, dotácia stúpne o ďalšie dve tisícky. Žiadosť sa bude podávať Pôdohospodárskej platobnej agentúre do 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy na predkladanie žiadostí. „Zatiaľ ide o pilotný projekt, ktorým chceme zistiť záujem slovenských občanov o túto formu bývania. Na základe záujmu občanov budeme hodnotiť možné podpory aj v budúcnosti,“ načrtla budúcnosť zámeru Zuzana Peiger Ačjaková z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. .

Bratislava: energetická trieda A1– 5 000 eur
Bratislava: energetická trieda A0 – 6 000 eur

Ostatné okresy: energetická trieda A1– 10 000 eur
Ostatné okresy: energetická trieda A0 – 11 000 eur

Najmenej rozvinuté okresy: energetická trieda A1– 12 000 eur
Najmenej rozvinuté okresy: energetická trieda A0– 13 000 eur

Drevodom musí zároveň spĺňať kvalitatívne a energetické kritéria zaručené certifikátmi. Podľa generálneho sekretára Zväzu spracovateľov dreva Petra Zemaníka sa tak stavebníci budú nutení obracať len na kvalifikované a certifikované firmy. „ Sme presvedčení, že aj vďaka tomuto programu sa podarí ešte viac eliminovať pôsobenie takzvaných. „garážových firiem“, ktoré zvyčajne kazia dobré meno drevostavieb, pretože často pracujú bez potrebných kvalitatívnych a certifikovaných procesov. Žiaľ, u nás sa zákazníci často rozhodujú iba pre najlacnejšie ponuky, ktoré nebývajú kvalitné. Dotácia má pomôcť individuálnemu stavebníkovi do istej miery „vykompenzovať“ náklady na kvalitnú a certifikovanú firmu.“

Opatrenie by malo zvýšiť domáce spracovanie dreva a podporiť zamestnanosť v regiónoch, kde má práve lesnícky a drevársky sektor potenciál dlhodobo udržiavať pracovné miesta. Novinka by podľa odhadov mala zvýšiť domáci dopyt po výrobkoch z dreva. Každoročne sa totiž z nášho územia vyvezie 2,5 až 3,5 milióna m3 surového dreva do zahraničia. „Drevené domy sú výhodné z energetického aj ekologického hľadiska. Alokovaným finančným objemom by sme v tomto roku mohli podporiť približne sto až dvesto drevodomov. Na Slovensku sa ich pritom ročne postaví približne tisíc,“ dodala ministerka Gabriela Matečná.

Od roku 2020 by mali byť všetky domy postavené v pasívnom štandarde. Podľa Zväzu spracovateľov dreva je drevo najvhodnejší stavebný materiál na dosiahnutie potrebných stavebných štandardov. Od roku 1999 sa podarilo zvýšiť podiel drevostavieb na Slovensku z necelých 1,5 percenta na viac ako 10 percent ročne.

„Program je len na začiatku a vyplatenie dotácie sa viaže na skončenú kolaudáciu. Veríme, že do konca kalendárneho roka dokážu firmy dokončiť dostatočný počet stavieb, aby kolaudácie boli dokončené a značná časť peňazí bude môcť byť vyplatená. K tomu alikvotne by sa mala prispôsobiť výška vyčlenených peňazí na budúci rok,“ naznačil očakávania Zväzu spracovateľov dreva Petra Peter Zemaník.

text: bk
foto: Milan Hutera - Archív CREATERRA

Pin It