V bratislavskom Starom Meste v blízkosti križovatky ulíc Bottova – Chalupkova plánuje spoločnosť Development 5 výstavbu polyfunkčného objektu Rezidencia Bottova s podzemnou parkovacou garážou. Dominantnou funkciou objektu má byť bývanie, ďalej ubytovanie a obchod. Stavbu plánuje spustiť na jar 2019. Vyplýva to zo zverejneného zámeru, ktorý je momentálne v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).

 

1

 

Rezidenciu Bottova chcú postaviť na rohovej parcele na križovatke ulíc Bottova – Chalupkova. Riešené pozemky sa nachádzajú v centre Bratislavy a sú súčasťou rozvojového územia "Zóna Chalupkova". "V tesnom susedstve je rozostavaný objekt Apolka. Naproti riešenému územiu sa nachádza centrum Bottova, ktoré bude v budúcnosti odstránené a je súčasťou projektu Twin City. Severozápadným smerom je rozostavaný komplex Čulenova," píše sa v zámere. Dotknuté pozemky sú súčasťou rozvojového územia "Zóna Chalupkova", ktoré je ohraničené ulicami Mlynské Nivy, Košická, Landererova a Karadžičova. "Ide o bývalý areál rafinérie Apollo. „V súčasnosti je zóna a jej najbližšie okolie najzaujímavejším rozvojovým územím v širšom centre Bratislavy, kde vzniká moderné mestské centrum," uvádza investor.

 

2

Ten chce postaviť a prevádzkovať polyfunkčný objekt s podzemnou parkovacou garážou a príslušnou občianskou a technickou vybavenosťou s potrebným počtom parkovacích miest. "Polyfunkčný objekt je koncipovaný ako dvojica osovo súmerných hmôt prepojených podzemnými parkovacími podlažiami. Prízemie objektu je riešené s umiestnením prevádzok občianskej vybavenosti," píše sa v zámere. Zvyšný pozemok má byť otvorený verejnosti a dotvorený sadovými úpravami verejnej zelene a drobnou architektúrou. Investor ráta s vytvorením 377 alebo 424 parkovacích miest. Predpokladaný počet osôb v bytových jednotkách je okolo 350 až 370 a v ubytovacích jednotkách 167 až 187 osôb.

Investor plánuje spustiť výstavbu v apríli 2019, ukončená má byť v decembri 2020. Termín začiatku stavby je však podmienený právoplatnými rozhodnutiami v povoľovacích procesoch podľa stavebného zákona. Celkové náklady na realizáciu tohto projektu sú odhadované na úrovni okolo 25 miliónov eur.

Foto: EIA/Development 5

Zdroj: TASR

Pin It