28. 12. 2017 

Po uzavretí tretej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinných domov rezort dopravy a výstavby elektronicky zaevidoval 242 žiadostí o dotáciu.

scaffold 2710841 1280

Platforma Budovy pre budúcnosť pokladá tento výsledok za uspokojivý z viacerých dôvodov. Podľa nich má program potenciál a Slovensko je len na začiatku cesty. Cieľom programu štátnych príspevkov na obnovu rodinných domov bolo zníženie spotreby energie a výdavkov domácností, predĺženie životnosti rodinných domov a podpora kvalitnej realizácie obnovy a boja proti stavbám „bez papierov“. „Pri porovnaní s počtom elektronicky evidovaných žiadostí v prvých dvoch výzvach programu - 230 počas prvej výzvy a 95 v druhej výzve - je počet 242 posunom“, informovala platforma.

Žiadosti je potrebné doručiť aj poštou s potrebnými prílohami. Počet uznaných žiadateľov sa tak ešte môže znížiť podobne, ako to bolo v minulých výzvach. V nich podmienky splnili približne dve tretiny žiadateľov. Kvalita vypracovania žiadostí sa však stále zvyšuje.

Podľa platformy Budovy pre budúcnosť mohla byť úspešnosť programu zatepľovania aj vyššia, záujem však ovplyvnili viaceré okolnosti.

Na počet žiadostí malo vplyv zlé načasovanie. Tretia výzva prišla v čase, keď v stavebníctve aj veľkí zákazníci čakajú kvôli vysokému dopytu na stavebné materiály niekoľko mesiacov. „To znemožňuje vlastníkom rodinných domov plánovať zateplenie – nájsť v tomto čase malú realizačnú firmu, ktorá je schopná získať licenciu na ETICS a má voľné kapacity, je asi veľmi ťažké,“ vysvetľuje Kateřina Chajdiaková, riaditeľka platformy Budovy pre budúcnosť.

Mnohých záujemcov o dotácie by určite motivovala aj intenzívnejšia marketingová podpora projektu, vysvetlenie výhod a možnosť technickej asistencie pred podaním žiadosti. Podľa skúseností, štyria z piatich majiteľov rodinných domov, ktorí sa chystajú dom obnovovať, o programe dotácií a výzve vôbec nevedeli. „Medializácia programu obnovy prebieha až krátko pred spustením výzvy, čo pre majiteľov domov vytvára výraznú časovú tieseň v prípade, že ešte nemajú pripravenú potrebnú projektovú dokumentáciu,“ hovorí Kateřina Chajdiaková.

Ako ďalej dodáva, aj keď program umožňuje refinancovanie nákladov, v mnohých prípadoch majitelia čakajú na spustenie výzvy a až po schválení žiadosti sa pustia do obnovy svojho domu. Mnoho vlastníkov môže odrádzať často negatívna a neodborná komunikácia o nevýhodnosti a komplikovanosti dotačného systému.

Z pohľadu Budov pre budúcnosť je program aj napriek týmto komplikáciám úspešný a po zvýšení mediálnej podpory a predĺžení doby určenej pre podávanie žiadostí by mohli byť výsledky ešte výraznejšie.

Potvrdzuje to aj porovnanie s Českou republikou. Program obnovy rodinných domov, ktorý je spojený aj s podporou výstavby nových domov a výmenou zdroja tepla, bol v Českej republike spustený v roku 2009. Výzva prebiehala kontinuálne a celoročne, pričom v roku 2009 sa spustila v júni a v prvom mesiaci vyhlásenej výzvy boli podané len tri žiadosti. Počas prvého roka fungovania programu bolo podaných 1132 žiadostí o príspevok na zateplenie. „V prípade, že by aj u nás prebiehala výzva kontinuálne, je možné na základe terajšieho záujmu predpokladať, že by počet žiadostí prekročil 500. V rámci rozdielu veľkosti našich krajín by sme asi nemali ani väčšie množstvo očakávať,“ upozorňuje riaditeľka platformy Budovy pre budúcnosť.

Slovenské Ministerstvo dopravy a výstavby by si mohlo zobrať príklad od českých kolegov aj v oblasti propagácie programu. V českom programe Zelená úsporám (dnes Nová zelená úsporám) išlo v prvom roku viac financií na inzerciu a propagačné spoty, ako na dotácie samotné. Výsledkom však boli stovky obnovených domov a vysoké úspory energie.

Ďalšiu výzvu o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinných domov plánuje Ministerstvo dopravy a výstavby vyhlásiť v druhom štvrťroku 2018. O zmene podmienok momentálne neuvažuje.

text: bk

foto: pixabay

Pin It