29. 12. 2017

Vyťaženie kapacít stavebných spoločností aj v štvrtom kvartáli zostáva v rekordných hodnotách. Riaditelia stavebných spoločností hovoria o 92-percentnom vyťažení svojich kapacít. Veľké stavebné spoločnosti sú vyťažené ešte o dva percentné body viac. Vyplýva to z výsledkov kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva, ktorú pripravila spoločnosť CEEC Research.

druha

Slovenské stavebníctvo by podľa riaditeľov stavebných spoločností malo v tomto roku zvýšiť svoj výkon o 2,8 percenta. Štúdia spracovaná na základe údajov získaných zo sto dvanástich osobných a telefonických rozhovorov s kľúčovými predstaviteľmi vybraných stavebných spoločností ukazuje, že podobný trend zaznamenávajú manažéri tak malých a stredných, ako aj veľkých spoločností (2,7 percenta, respektíve 3,0 percenta). Tržby stavebných spoločností porastú nad očakávanie rastu stavebnej produkcie. Riaditelia firiem predpokladajú tohtoročný nárast tržieb na úrovni 4,8 percenta.

Rast sektora by mal pokračovať aj v budúcom roku. Stavebníctvo by malo vzrásť o 2,1 percenta. Nasledujúci rok predpovedajú vyšší rast spoločnosti zamerané na inžinierske staviteľstvo, ktoré očakávajú navýšenie o 2,7 percenta. Firmy z pozemného staviteľstva očakávajú 1,8-percentný nárast stavebných výkonov.

„Budúci rok môžeme očakávať, že sa naplno spustia diaľničné zákazky a firmy začnú mať na nich reálne výkony. Zároveň očakávame, že sa začne realizovať modernizácia železnice medzi Bratislavou a Kútmi a je veľký predpoklad, že železnice ukončia aj ďalšiu súťaž. Očakávam, že naša spoločnosť dosiahne aj vďaka niektorým týmto zákazkám vyššie tržby ako v roku 2017,“ uviedol v prieskume generálny riaditeľ spoločnosti VÁHOSTAV – SK Marián Moravčík.

Za desať mesiacov roka 2017 sa stavebná produkcia zvýšila v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka o 2,1 percenta a dosiahla objem 4 135,1 mil. eur. Produkcia na Slovensku vzrástla o 3 percentá na 3 946,1 mil. EUR, zahraničné výkony poklesli o 13 percent.

Podľa vyjadrení manažérov stavebných spoločností by v najbližších mesiacoch mohlo urýchlenie a zjednodušenie výstavby priniesť zjednodušenie postupov a možnosť spojenia územného a stavebného konania spolu s EIA. Riaditelia túto možnosť ohodnotili 7,9 bodmi z maximálnych 10, ktoré predstavujú najväčší prínos pre stavebníctvo. Druhé miesto (7,2 bodov z 10) priradili riaditelia možnosti užívania stavby na základe oznámenia stavebnému úradu alebo kolaudačnému súhlasu.

text: bk
foto: Pixabay

 

Pin It