V bratislavskej Petržalke, v tesnej blízkosti Kopčianskej ulici, plánuje vybudovať investor Lucron polyfunkčnú zónu, ktorá zahŕňa bývanie, prechodné ubytovanie či občiansku vybavenosť. Začatie výstavby prvej etapy sa predpokladá v roku 2020 a ukončenie v roku 2025, následne chce spustiť investor aj druhú etapu výstavby. Vyplýva to zo zverejneného zámeru, ktorý je momentálne v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).

 

1

 

Pozemok, na ktorom sa má stavať, susedí s Kopčianskou ulicou, s poľnohospodársky využívanými plochami a s areálom vojenského cintorína. Plocha riešeného územia je o výmere 89.613 metrov štvorcových (m2). Hlavný vstupný bod do navrhovaného areálu bude orientovaný z Kopčianskej ulice. Celkové náklady na výstavbu sú odhadované na 90 miliónov eur.

 

2

 

"Primárnou funkciou navrhovaného polyfunkčného komplexu má byť bývanie trvalého charakteru a prechodného ubytovania, realizované v nízkopodlažných bytových domoch, v menšej miere v mestských vilách a objektmi slúžiacimi pre prechodné ubytovanie," píše sa v zámere. Investor ráta aj s občianskou vybavenosťou, ktorú majú tvoriť najmä zariadenia obchodu a služieb, domova seniorov, internátu a predškolského zariadenia. Chýbať by nemal ani hotel a penzión. Výhľadovo sa tu uvažuje aj s umiestnením zdravotného strediska.

 

3

 

V areáli plánujú pre motoristov vybudovať celkovo 2100 parkovacích miest. Z toho 1600 umiestnených v podzemnej parkovacej garáži a 500 na povrchu. Plochy zelene sú navrhované v prvom variante vo výmere celkom 18.846 m2 a v druhom, ktorý sa odporúča realizovať, je 21.882 m2. Investor tvrdí, že realizáciou tohto projektu dôjde v Petržalke k vybudovaniu nového moderného polyfunkčného komplexu pre širšie vrstvy obyvateľstva.

Foto: EIA/Fundus Project

Pin It