2.3. 2018

Ministerstvo dopravy a výstavby vyhlásilo už štvrtú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu.

sky 78113 1280

Ak ste sa pustili do rekonštrukcie domu, alebo plánujete zatepľovanie, môžete si rozpočet prilepšiť o dotáciu od štátu. Predkladať žiadosti na príspevok bude možné od 1. apríla 2018 do 31. augusta 2018, alebo do naplnenia počtu elektronicky zaevidovaných žiadostí o príspevok, ktorý je stanovený pre 500 žiadateľov.

Majitelia rodinných domov starších ako desať rokov môžu od štátu môžu získať až 8 800 eur. Príspevok možno poskytnúť do výšky 40 percent oprávnených nákladov. Nárok na príspevok má vlastník domu, ktorý je využívaný aspoň desať rokov a je určený výlučne na bývanie. Celková podlahová plocha jednopodlažného domu môže byť najviac 150 štvorcových metrov a pri viacpodlažnom dome je hranica stanovená na 300 metrov štvorcových.

Okrem zateplenia si môže stavebník do oprávnených nákladov započítať aj náklady za vyregulovanie vykurovacieho systému, náklady na stavebné úpravy vstupov, bleskozvodu. lodžie, balkónu, prekrytie vstupu a náklady na výmenu zdroja tepla.

O príspevok možno požiadať po ukončení zateplenia domu, ale aj pred jeho realizáciou. Vzťahuje sa na práce začaté po 31. decembri 2014.

Elektronický formulár žiadosti o príspevok je dostupný na webovom portáli www.zatepluj.sk. Na stránke sú zverejnené aj vzory tlačív, ako aj manuál na vyplnenie elektronického formulára žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu.

text: bk
foto: Pixabay

 

Pin It