3. 3 2018

Slovenská inovačná a energetická agentúra už po dvadsiaty raz rozdávala poukážky v projekte Zelená domácnostiam. Tentoraz podporila inštaláciu zariadení určených na výrobu tepla v Bratislavskom samosprávnom kraji.

solar panels 1477987 1280
Príspevky získali domácnosti na 136 slnečných kolektorov, 183 tepelných čerpadiel a 6 kotlov na biomasu.

Záujem o príspevky prekročil v tomto kole vyčlenených 770-tisíc eur po piatich hodinách od spustenia. Vzápätí sa kolo uzatvorilo a systém žiadosti vyhodnotil.

Do 30 dní od vydania musia domácnosti poukážky spolu so zmluvami odovzdať zhotoviteľom. Na ich využitie a podanie žiadostí o preplatenie majú tri mesiace.

Najbližšie 21. kolo projektu Zelená domácnostiam bude určené iba pre kotly na biomasu v mimobratislavských regiónoch. Vyhlásia ho vyhlásené 13. marca a k dispozícii bude 2 350 000 eur.

Ďalšie kolá určené pre domácnosti v mimobratislavských regiónoch budú podľa harmonogramu vyhlásené v apríli. 10. apríla otvoria posledné kolo pre zariadenia na výrobu elektriny s alokáciou 1 650 000 eur. O príspevky na solárne kolektory, tepelné čerpadlá a kotly na biomasu sa bude možné uchádzať 17. apríla 2018. K dispozícii budú poukážky v hodnote 2 350 000 eur. Do konca júna budú vyhlásené ešte dve kolá pre zariadenia na výrobu tepla.

Do konca februára tohto roka bolo preplatených 11 891 poukážok v celkovej hodnote viac ako 26,4 miliónov eur. V súčasnosti SIEA pripravuje pokračovanie projektu Zelená domácnostiam tak, aby bolo možné aj od roku 2019 získať prostriedky na obnoviteľné zdroje energie v domácnostiach.

text: bk
foto: Pixabay

Pin It