20. 4. 2018

V prvom polroku 2018 vyhlási Slovenská inovačná a energetická agentúra ešte dve kolá projektu Zelená domácnostiam.

solar panels 1794467 1280

Najbližšie kolo príde na rad 22. mája 2018. Žiadatelia, ktorí si chcú nainštalovať tepelné čerpadlá a kotly na biomasu si prerozdelia 4 milióny eur.
„Dôvodom vyhlásenia samostatného kola pre tepelné čerpadlá a kotly na biomasu je zabezpečiť z vyčlenených prostriedkov čo najvyšší inštalovaný výkon zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie, čo je v súlade s hlavným cieľom projektu Zelená domácnostiam,“ uviedla generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová. Kotly a čerpadlá k tomuto cieľu prispievajú podstatne viac.

„Vyčlenená suma pre špeciálne kolo bola stanovená tak, aby bolo jednoznačné, že je dostatočná na pokrytie dopytu. Aby mohlo o poukážku v tomto kole požiadať čo najviac domácností, predĺžime trvanie kola na 72 hodín. Kolo tak bude uzatvorené najneskôr po danom termíne, prípadne skôr po prekročení vyčlenenej alokácie o 10 percent,“ upozornil vedúci oddelenia komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič.

Pri rozhodovaní o špeciálnom kole SIEA zohľadnila aj to, že kotly a čerpadlá slúžia v rodinných domoch ako hlavný zdroj vykurovania a pre mnohé je zabezpečenie tepla pred vykurovacou sezónou kľúčové. Samostatné kolo má znova pomôcť aj domácnostiam, ktoré využívajú staré neekologické kotly na uhlie, lebo na nové zariadenie nemajú dosť vlastných prostriedkov.

Posledné kolo v prvom polroku je naplánované na 26. júna 2018. To je určené pre všetky tri druhy tepelných zariadení a aktuálne je naň vyčlenených 1,1 milióna eur.

Z celkového rozpočtu pilotného projektu vo výške 45 miliónov eur boli doteraz preplatené poukážky v hodnote vyše 27 miliónov eur. Z príspevkov tak už domácnosti využívajú 12 186 zariadení. Z toho je 4 786 inštalácií slnečných kolektorov, 2 802 inštalácií fotovoltických panelov, 3 125 tepelných čerpadiel a 1 473 kotlov na biomasu. Do decembra 2018, keď sa pilotný projekt končí, by malo v slovenských domácnostiach pribudnúť ešte 6 000 podporených zariadení. Aktuálne už SIEA pripravuje pokračovanie projektu od roku 2019.

text: bk
foto: Pixabay

Pin It