30. mája 2018

Ak staviate alebo prerábate dom, máte ďalšiu možnosť získať príspevok na solárne kolektory, tepelné čerpadlá a kotly na biomasu.

solar panels 1794467 1280

Nasledujúce kolo projektu Zelená domácnostiam je určené pre domácnosti v mimobratislavských regiónoch. Vyhlásia ho 26. júna 2018. „Domácnosti počas neho môžu požiadať o príspevky na solárne kolektory, tepelné čerpadlá a kotly na biomasu. Aktuálne je naň vyčlenených 1,1 milióna eur,“ povedal vedúci oddelenia komunikácie Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Stanislav Jurikovič.

Ak zostanú po prvom polroku voľné finančné prostriedky po nevyužitých poukážkach, agentúra vyhlási kolá pre zariadenia na výrobu tepla aj v letnom období.
Doteraz bolo preplatených 13 151 poukážok v celkovej hodnote viac ako 29,2 miliónov eur. V súčasnosti SIEA pripravuje pokračovanie projektu Zelená domácnostiam tak, aby bolo možné od roku 2019 využiť ďalšie prostriedky vyčlenené na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach.

V zatiaľ poslednom špeciálnom 24. kole projektu Zelená domácnostiam vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra 1249 poukážok na inštaláciu kotlov na biomasu a tepelných čerpadiel v mimobratislavských regiónoch.

Vydané boli poukážky v celkovej hodnote 3 177 214 eur. Domácnosti získali príspevky na 872 tepelných čerpadiel a 377 kotlov na biomasu. Do 30 dní od vydania musia poukážky spolu so zmluvami odovzdať zhotoviteľom. Na ich využitie a podanie žiadostí o preplatenie majú 3 mesiace.

„Záujem o príspevky neprekročil v tomto kole vyčlenenú čiastku 4 milióny eur a kolo bolo v súlade s osobitnými podmienkami uzatvorené po 72 hodinách od spustenia. Nevyužitá časť podpory z 24. kola bude presunutá do ďalšieho kola určeného pre zariadenia na výrobu tepla,” uviedol vedúci oddelenia komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič.

text: bk

foto: Pixabay

Pin It