16. 6. 2018

V najbližších dňoch vyhlásia posledné dve kolá projektu Zelená domácnostiam. Budú určené pre inštalácie tepelných čerpadiel, kotlov na biomasu a slnečných kolektorov v domácnostiach mimo Bratislavského kraja.

solar modules 924333 1280

Tri milióny eur rozdajú stavebníkom v najbližšom 25. kole, ktoré vyhlásia 26. júna 2018. Za ním bude nasledovať už len posledné kolo pilotného projektu Zelená domácnostiam naplánované na 7. augusta 2018.

„Ako sme upozorňovali, pôvodne vyčlenenú sumu na 25. kolo vo výške 1,1 milióna eur bolo možné navýšiť na 3 milióny eur vďaka nevyužitým prostriedkom z prechádzajúcich kôl. Alokáciu posledného augustového kola oznámime dostatočne včas. Jej výška bude tiež závisieť od prostriedkov, ktoré sa uvoľnia z už vydaných nevyužitých poukážok,“ povedal vedúci oddelenia komunikácie Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Stanislav Jurikovič. Na inštaláciu zariadení budú mať domácnosti ako zvyčajne tri mesiace od vydania poukážky.

V rámci pilotného národného projektu zameraného na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach bolo doteraz preplatených vyše 13 500 poukážok v celkovej hodnote viac ako 30 miliónov eur. Z toho bolo 5 231 poukážok určených na inštaláciu slnečných kolektorov, 3 454 je tepelných čerpadiel, 1 679 kotlov na biomasu a 3 208 fotovoltických systémov. Vydaných je viac ako 3 200 ďalších poukážok v hodnote 7,8 milióna eur k zariadeniam, ktoré sa momentálne inštalujú. Ku koncu roka by malo byť spolu podporených viac ako 18-tisíc inštalácií. Celkový rozpočet pilotného projektu je 45 miliónov eur.

Aktuálne SIEA pripravuje pokračovanie projektu Zelená domácnostiam tak, aby mohli byť poukážky vydávané aj od budúceho roku. Zámer nového projektu s celkovým rozpočtom 48 miliónov eur bol už schválený. V rámci projektu by mohlo byť do roku 2023 podporených ďalších 25-tisíc inštalácií v domácnostiach opäť mimo Bratislavského kraja.

V pokračovaní projektu budú poukážky tiež vydávané priamo domácnostiam, ktoré budú mať možnosť v stanovenom termíne v spolupráci so zhotoviteľmi zariadenie nainštalovať. „Pôvodný systém vydávania poukážok plánujeme rozšíriť o zásobník žiadostí, aby mohli domácnosti žiadať o poukážku priebežne,“ upozornil Jurikovič.

Naďalej bude veľký dôraz kladený na minimalizáciu znečisťovania ovzdušia. V tejto súvislosti je zámer podporovať len inštalácie kotlov na biomasu, ktoré nahradia kotol na tuhé fosílne palivo. Ďalšia pripravovaná zmena sa týka fotovoltických zariadení, pri ktorých by malo byť zrušené uprednostnenie inštalácií s využitím akumulácie vyrobenej elektriny do batérií.

text: bk
foto: Pixabay

 

Pin It