3. 7. 2018

V predposlednom kole projektu Zelená domácnostiam vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra 1580 poukážok. Posledné kolo vyhlásia 7. augusta 2018. Žiadatelia sa naň musia pripraviť už teraz.

solar modules 1634596 1280

Príspevky v 25. kole získali domácnosti v mimobratislavských regiónoch na 1 035 slnečných kolektorov, 372 tepelných čerpadiel a 173 kotlov na biomasu.

„Napriek tomu, že projekt sa tento rok končí, naďalej evidujeme vysoký záujem o poukážky. Predposledné kolo síce trvalo dlhšie, ale opäť zostali aj neuspokojené žiadosti, tentoraz v hodnote 300-tisíc eur. Záujemcovia môžu o poukážku požiadať v poslednom kole, ktoré bude vyhlásené 7. augusta 2018,“ uviedol vedúci oddelenia komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič.

Aj posledné 26. kolo je podľa zverejneného harmonogramu určené pre inštalácie solárnych kolektorov, tepelných čerpadiel a kotlov na biomasu v mimobratislavských regiónoch. Výška vyčlenenej sumy bude závisieť od množstva nevyužitých poukážok vydaných v predchádzajúcich kolách. „V poslednom kole je mimoriadne dôležité, aby o poukážku požiadali iba domácnosti, ktoré dokážu v spolupráci so zhotoviteľom inštaláciu do troch mesiacov určite zrealizovať. Tak bude možné využiť čo najviac prostriedkov vyčlenených na pilotný projekt,“ zdôraznil Jurikovič.

Doteraz bolo v rámci pilotného projektu preplatených 13 795 poukážok v celkovej hodnote viac ako 30,5 milióna eur. Vydaných je 2 750 ďalších poukážok v hodnote 6,7 milióna eur k zariadeniam, ktoré sa momentálne inštalujú. Ku koncu roka by malo byť spolu podporených viac ako 18-tisíc inštalácií. Celkový rozpočet pilotného projektu je 45 miliónov eur.

Aktuálne SIEA pripravuje pokračovanie projektu Zelená domácnostiam tak, aby mohli byť poukážky vydávané od roku 2019. Zámer nového projektu s celkovým rozpočtom 48 miliónov eur bol už schválený. V rámci projektu by mohlo byť do roku 2023 podporených ďalších 25-tisíc inštalácií v domácnostiach mimo Bratislavského samosprávneho kraja. Pôvodný systém vydávania poukážok SIEA plánuje rozšíriť o zásobník žiadostí, aby mohli domácnosti žiadať o poukážku priebežne.

text: bk
foto: Pixabay

 

Pin It