Prvý stavebný kameň rezidenčného projektu Slnečnice bol odklepnutý v roku 2010. Vízia developerov sa odvtedy nezmenila ani na moment. Slnečnice majú nastoliť novú podobu sídliskového bývania. Kým vízie architektonického štúdia Compass sľubujú miesto plné zelene, realita prináša pohľad na omnoho krajšiu skutočnosť. Takú, ktorá je prekvapivo ešte zelenšia a ekologickejšia, než tá, ktorú možno vidieť na papieroch s návrhmi. 

 

Na mieste, kde vyrastajú už viac ako osem rokov bytové jednotky Slnečníc, bola od začiatku nepriaznivá situácia. Prírodné okolie s výrazným umelým kopcom a blízkosť železničnej trate predurčovali koniec Petržalky na to, aby zostal nadobro zabudnutým. Developerská spoločnosť CRESCO GROUP sa však ujala odvážneho projektu, ktorý má tento stav v dohľadnej budúcnosti zmeniť. Investori sa výzve postavili s odvahou a presvedčením o tom, že sídlisko sa jedného dňa zmení na novú obytnú štvrť s rozvinutou infraštruktúrou. A hoci má projekt od definitívneho ukončenia výstavby ešte ďaleko, už teraz je možné pozorovať, ako sa vízie postupne menia na skutočnosť. 

 

slnecnice 1

 

 

Vedomí si toho, že pre obyvateľov bude dôležité pokojné prostredie, podujali sa architekti zo štúdia Compass na návrh takého komplexu, ktorý by vo veľkej miere pokrývala prírodná zeleň, fungujúca ako ekologická alternatíva protihlukovej bariéry. Je to však len jeden z krokov, ktorými sa Slnečnice budú približovať smerom k organickému životu v meste založenom na priaznivej symbióze medzi prostredím a obyvateľmi. 

 

Prvým dôkazom ekologického riešenia je už samotné zónovanie komplexu, rozdeleného v dvoch fázach na Zónu Viladomy a Zónu Mesto. Každý z nízkopodlažných rodinných domov v Zóne Viladomy je ultranízkoenergetický. Prednosťou tohto projektu je popri samotnej stratifikácii domových objektov aj vybavenie verejného priestranstva. A je vidieť, že ambíciou developerov aj architektov je vytvorenie miesta, ktoré poskytne príležitosť pre pobyt na čerstvom vzduchu tej skupine obyvateľov, ktorá je kritická najviac. Deti. Ihriská plné zelene a športoviská, vybudované v niekoľkých fázach v následnosti ďalších rokov, však budú slúžiť aj tým, ktorí preferujú aktívny životný štýl. 

 

 

slnecnice 6

 

 

Týmto zámerom možno charakterizovať aj susednú zónu, vzdialenú od Zóny Viladomy len niekoľko stoviek metrov. Štandard mestského bývania sa stretáva s cenovou dostupnosťou iných, starších bytov v tejto mestskej časti Bratislavy, avšak okrem samotného bývania s plnou občianskou vybavenosťou ponúka odpoveď na moderné sídlisko presvetlené dostatkom stromov a prírody. Parky v bezprostrednom okolí Petržalky boli naviac inšpiráciou pre vybudovanie poloverejných vnútroblokov, venovaných predovšetkým samotným obyvateľom. V budúcnosti (2020-2021) pribudnú v Slnečniciach aj dva veľké parky, ktoré budú mať rozlohu až 43 000 m² a ktoré budú vytvárať centrum spoločného susedského nažívania. Obyvatelia v parkoch nájdu napríklad výbeh pre psov, športoviská, workoutové miesto, alebo jednoducho veľké zelené priestranstvá vhodné na grilovačku, piknik, alebo rannú jogu. 

 

 

slnecnice 7

 

 

Lenže Slnečnice vo svojom zámere prerastajú iné bytové komplexy tým, že vedome budujú na hodnotách udržateľného rozvoja a výstavby. S tým súvisí aj kultivácia budúcich generácií, ktoré by mali k sídlisku pristupovať ohľaduplne a vážiť si jeho možnosti. A v tomto ohľade našli developeri odpoveď vo vybudovaní vzdelávacích zariadení. Okrem už existujúcej materskej školy a detských jaslí v Zóne Viladomy pripravujú do budúcnosti vybudovanie základnej školy a strednej školy v Zóne Slnečnice-Mesto. Toto strategické členenie reaguje na to, akým smerom by sa mala formovať mladšia a staršia generácia Slnečníc. Kým predškoláci budú vychovávaní v environmentálne prijateľnom svete, školáci budú nútení konfrontovať sa s neďalekým prostredím tradičného petržalského sídliska a ich vlastným, domovským prostredím. 

 

 

slnecnice 8

 

O Slnečniciach teda možno povedať, že sú v doterajšej histórii 21. storočia u nás priekopníckym projektom, ktorý sa zamýšľa nad širšími urbanistickými súvislosťami, medzi ktoré patrí ekologická doprava, alternatívna eliminácia ruchov pochádzajúcich z existujúcej mestskej situácie a veľkorysý prístup k vyriešeniu nevyužitej, respektíve nedoriešenej časti mesta. Hoci by mohla byť táto periféria odsúdená na tvorbu ilegálnych skládok, architekti zo štúdia Compass vytvorili v súčinnosti s developermi spoločnosti CRESCO GROUP projekt, ktoré život nielen zachováva, ale ho ďalej rozvíja a zveľaďuje tým podobu hlavného mesta. Okrem štúdia Compass v budúcnosti dotvoria podobu Slnečníc aj oceňovaný domáci architekt Peter Moravčík, či špičkoví slovinskí architekti BevkPerović. Iste, záver výstavby sa môže zdať vzdialený. Jej podobu a vzhľad sledujeme v tomto období kriticky a s očakávaním. Navzdory tomu je už dnes isté, že Slnečnice veľmi flexibilným spôsobom reagujú na meniacu sa situáciu mesta, trhu a v konečnom dôsledku aj podobu súčasného životného štýlu. 

 

 

 

 

 

Pin It