Prioritou spoločnosti Martin Development s r.o. je v prípade každého ich realizovaného projektu predovšetkým dôraz na strategicky výhodnú lokalitu. Architektonické stvárnenie projektu sa zakaždým zhoduje s očakávaniami zákazníkov, ktorí hľadajú príjemné mestské prostredie, poskytujúce všetko nevyhnutné. Práve takýmito atribútmi sa vyznačuje aj projekt GalvaniHome, situovaný v dynamicky sa rozvíjajúcej oblasti mestskej časti Ružinov.

 

V doposiaľ poslednom developerskom zámere sa spoločnosť zamerala na vychytenú lokalitu, ktorá sa stala dôležitou tepnou mestskej infraštruktúry. Šesťposchodový obytný blok v tomto období nadobúda konkrétne rysy a k dispozícii by mal byť v prvých mesiacoch roku 2021. Architekti v ňom zhmotňujú predstavu o domove, ktorý vyhovie potrebám obyvateľov mesta a dôraz kladú na výnimočnú dostupnosť a bezchybnú mestskú vybavenosť. Silnou stránkou projektu pritom zostáva viditeľný zmysel pre nadviazanie kontaktu so susediacimi budovami. Prispôsobivosť vyplývajúca z výšky a rozložitosti projektu GalvaniHome, je predpokladom pre budúce harmonické spolunažívanie s okolitými bytovými domami na Galvaniho ulici.

 

 

martin development byvanie v mestskej casti ruzinov galvani home stavebnictvo byvanie

 Ambíciou projektu GalvaniHome je maximálna ústretovosť voči obyvateľom, ktorí očakávajú plnohodnotný štandard mestského bývania. Bezprostredná blízkosť k centru mesta, ekonomicky úsporné bývanie a začlenenie projektu do existujúcej zástavby predurčujú projekt k dlhodobému úspechu. Foto: MartinDevelopment

 

 

Pri pohľade na architektoniku GalvaniHome, ako aj fasádne stvárnenie ostatných projektov, by bolo možné domnievať sa, že každý z nich sa vyznačuje nápadnou jednoduchosťou. Ak sa však pozrieme na projekt GrandVue v blízkosti Dlhých Dielov a porovnáme ho s bytovým blokom GalvaniHome, môžeme si všimnúť zmysel pre chápanie štylistiky a koloritu stávajúcej okolitej zástavby.

 

 

martin development galvani home stavebnictvo byvanie

 Už v prvých fázach výstavby projektu GalvaniHome je možné sledovať, ako sa novovznikajúci bytový blok zhoduje s existujúcou situáciou bytových domov v okolí. Potvrdzujú sa tým ciele developera, ktorý dáva pri každom zo svojich projektov dôraz na začlenenie sa do komunity. Foto: MartinDevelopment

 

 

Znamená to, že architekti rozumejú prevládajúcej konvencii a navrhujú projekt so zmyslom pre jeho trvalé začlenenie do charakteru mesta, nielen charakteru vymedzeného svojou vlastnou lokalitou. Podobne možno vnímať bytové jednotky; tie majú úžitkovú plochu usporiadanú tak, aby bola využitá v rámci svojich možností čo najefektívnejšie. V závislosti od výmery pozemku sa každý projekt vyznačuje citlivým chápaním nárokov na dostatok priestoru, zelené plochy, rovnováhu medzi vonkajšími a vnútornými časťami, respektíve výhodnou orientáciou okien v dispozičnom riešení bytu.

 

 

martin development vila na kolibe grand vue stavebnictvo byvanie

  Rozsahovo menší, priestorovo však veľkorysý projekt vily GrandVue pozostáva len z niekoľkých bytových jednotiek. Každá z nich pritom disponuje dostatočne veľkými terasovými plochami a pozoruhodným výhľadom. Elegantné prevedenie poskytuje obyvateľom dostatok súkromia, a rešpektuje zároveň bohatosť okolitého prírodného porastu. Foto: MartinDevelopment

 

 

Rovnako strategicky výhodnou lokalitou sa vyznačujú aj ostatné projekty developera, realizované mimo Bratislavy. Spomeňme aspoň Grófovu Alej, radovú zástavbu v mestskej časti Priekopa medzi Martinom a Vrútkami. Podobne možno charakterizovať projekt Ruža 1, nachádzajúci sa v širšom centre Ružomberka. V každom z projektov developerskej spoločnosti je pritom viditeľná snaha o dosiahnutie občianskeho komfortu, čo vyplýva z jednoduchej a rýchlej dopravnej aj pešej dostupnosti, ako aj strategicky vhodného napojenia na mestskú infraštruktúru.

 

 

 

martin development vila grand vue stavebnictvo byvanie

 Každý z projektov spoločnosti MartinDevelopment s r.o. sa vyznačuje zmyslom pre začlenenie do existujúcej zástavby. Pre precízne prevedenie interiéru so zohľadnením individuálnych požiadavok klienta si zvolil developer externého subdodávateľa. Foto: MartinDevelopment

 

V projektoch z portfólia spoločnosti MartinDevelopment s r.o. zostáva ukotvená charakteristika, ktorú nemožno oceniť letmým pohľadom na vizuál projektu. Popri modernom návrhu dispozície či ochote pomáhať klientom s vytvorením individualizovaného interiérového dizajnu, má developer zmysel pre výber parciel v rozvojovo mladších obytných štvrtiach, ktoré sa v konečnom dôsledku len koncentrujú a neprerastajú limity svojho územia. A to, je treba uznať, zárukou toho, že mestá zostanú občiansky prijateľným prostredím, ktoré rovnocenne vyhovie každému svojmu obyvateľovi, bez ohľadu na to, v ktorej časti býva a aký typ prepravy preferuje. Zvyčajne to však bývajú práve takéto detaily, ktoré rozhodujú o tom, či sa môže život v mestskej štvrti rozvíjať správne.

 

 

Sami si vyberte svoj domov

www.martindevelopment.sk

 

 

 

 

Pin It