Developerská spoločnosť Corwin odkúpila bývalý výrobný areál Palmy v Bratislave. Transakcia bola realizovaná v priebehu októbra. Budúcu podobu územia určí štúdia rozvoja od renomovaného kodanského ateliéru Gehl Architects.

 

 

Aj to je dôkazom, že k danej mikrolokalite budeme pristupovať citlivo s dôrazom na kvalitu života a udržateľnosť. Svedčí o tom nielen výber partnera na vypracovanie štúdie, ale aj fakt, že development územia bude starostlivo naplánovaný,“ hovorí projektový manažér Corwin, Filip Gulan. Tento časový harmonogram projektu umožňuje spoločnosti Corwin vytvoriť platformu na intenzívny dialóg nielen so samosprávou (magistrátom i mestskou časťou), významnými susedmi (kam patrí napríklad Nová Cvernovka), ale aj ďalšími ľuďmi a komunitami, ktorí túto mikrolokalitu reprezentujú a projekt Palma ich ovplyvní.

 

 

palma prestavba objektu corwin capitals stavebnictvo byvanie

 

 

„Zo strany Corwin pôjde o významnú investíciu, ktorej výsledkom bude zásadné zlepšenie kvality života nielen tohto územia, ale aj jeho okolia. Od štúdie tak významného ateliéru očakávame aj zvýšenie kvality diskusie o urbanistickom rozvoji celej lokality,“ dodáva Filip Gulan.

 

 

Antropocentrizmus

Jan Gehl, zakladateľ štúdia Gehl Architects, je známy tým, že sa na architektúru pozerá z pohľadu bežného obyvateľa či okoloidúceho. Jeho štúdio sa vyznačuje humanistickým prístupom k rozvoju miest, zón či menších urbanistických projektov. Vychádza z dlhoročných pozorovaní života vo verejnom priestore a skúseností s rozličnými projektmi po celom svete.K ich najznámejším projektom patrí revitalizácia, respektíve zhumanizovanie snáď najrušnejšieho dopravného uzlu na svete - Times Square v New Yorku, kde svojím návrhom dali priestor chodcom a z bývalej križovatky vytvorili námestie v strede Manhattanu. Ďalším celosvetovo známym projektom Gehl Architects boli práce na obnove mesta Christchurch, tretieho najväčšieho mesta Nového Zélandu, ktoré bolo v roku 2011 zdevastované silným zemetrasením. Do prípravy jeho rozvojového plánu počas 100 dní zapojili nielen profesionálov a politikov, ale aj bežných občanov Christchurchu.

 

 

 

Dôraz je kladený na fungujúce komunity,

interakciu medzi ľuďmi, lokálne firmy a udržateľnosť.

 

 

Z brownfieldov na miesto pre život

Konkrétnym príkladom práce Gehl Architects, ktorý môže byť relevantný aj pre development bývalého výrobného areálu Palmy, je projekt Trælasten (obchod, sklad s drevom) v dánskom Aarhuse. Ide o novú štvrť, ktorá vzniká na území bývalého brownfieldu a prinesie mix viacerých funkcií, vrátane obytných budov rôznych veľkostí. Dôraz je kladený na fungujúce komunity, interakciu medzi ľuďmi, lokálne firmy a udržateľnosť. Rovnako pomáhajú premeniť bývalú industriálnu lokalitu Lövholmen v južnom Štokholme. Ide o transformáciu brownfieldu, na ktorom pôvodne stála aj najväčšia výrobňa betónu v regióne. „Citlivý a humánny prístup tohto urbanistického ateliéru, spomínané projekty a fakt, že pracujú takmer výlučne s nefungujúcimi zastavanými územiami či bývalými industriálnymi areálmi potvrdzuje, že chceme pracovať s najlepšími v obore a rozvoj pozemku Palmy uchopiť citlivo hneď od začiatku,“ hovorí projektový manažér Corwin Samuel Csáder.

 

 

Developer takto prispeje k transformácii ďalšieho zo zanedbaných bratislavských brownfieldov na kvalitné priestranstvo. Jeho veľkým benefitom bude dobrá dostupnosť aj vďaka existujúcej električkovej trati.Obrovský rozvojový potenciál má cyklodoprava, ale aj železnica, len na skok je príroda Malých Karpát. „Rovnako ako náš susedný projekt Guthaus, aj areál Palmy je vhodný priestor, ktorého budúci obyvatelia či nájomcovia budú môcť využívať výhody dobrej občianskej vybavenosti ako aj verejného dopravného napojenia. Viac však budeme môcť povedať až po dokončení štúdie rozvoja od Gehl Architects ,“ uzatvára Filip Gulan.

 

 

Pin It