Moderné odvetrané fasády AVG ALU EASY sú vyrobené z vysokokvalitného hliníka a spĺňajú podmienku na nehorľavosť s certifikátom na najvyššiu požiarnu odolnosť v klasifikácii triede A1. Vysoká kvalita hliníka je osvedčená a rokmi overená pre fasády budov a rôznych objektov pre všestranný účel využitia. Hliník je trvácny materiál s jedinečnými vlastnosťami, ktorý je odolný voči vplyvom vonkajšieho prostredia.

 Priestorová hliníková odvetraná fasáda od AVG


Nehorľavá protipožiarna odvetraná hliníková fasáda AVG ALU EASY - fasádne hliníkové kazety sú upevnené na systémovej hliníkovej podkonštrukcii, ktorú je možné retifikovať (rozmerovo nastaviť) voči prípadným nerovnostiam obvodovej steny. Hliníková nehorľavá požiarna odvetraná fasáda AVG ALU EASY ponúka investorom, zákazníkom a všetkým vlastníkom nehnuteľností atraktívny a originálny vzhľad, ktorý prináša vysokú estetickú hodnotu a vysokú kvalitu spracovania a detailov.


Odvetraná fasáda AVG -ochrana pred požiarom – hliníková fasáda AVG ALU EASY s požiarnou odolnosťou A1 z kvalitného hliníka


Vzniku požiaru nie je možné zabrániť ani pri najväčšej opatrnosti. Je však veľmi dôležité zabrániť tomu, aby sa požiar nešíril. Tomuto sa dá predchádzať správnym materiálovým zložením fasádnych riešení.
Šírenie požiaru po fasáde budovy je nečakane rýchle a k vznieteniu budovy z vonkajšej strany často dochádza za pár minút. Je veľa príkladov nešťastných udalostí požiarov bytových domov, kancelárskych budov, obchodných centier, rodinných domov, kedy sa oheň preniesol z vnútra budovy na fasádu budovy.
Pri prípadoch prenosu požiaru na vonkajšiu časť fasády je obmedzený alebo znemožnený zásah hasičského zboru, ktorý zabezpečujú záchranu ľudských životov a hasenie požiaru. V prípade požiaru budovy z vonkajšej fasády sú dôsledky doslova katastrofické a tragické. Pri takýchto udalostiach požiaru býva veľmi veľa obetí. Nie vždy je smrteľným zabijakom oheň, ale skôr to býva štipľavý a silne jedovatý dym z fasádnych materiálov. Tieto fasádne materiály nemuseli mať dostatočnú predpísanú požiarnu odolnosť a pri horení sú doslovne palivom s obrovskou dymivosťou.
Odvetraná hliníková fasáda AVG ALU EASY má triedu reakcie na oheň A1 to znamená, že sa jedná o najlepší a najbezpečnejší typ fasády, ktorá nehorí a nedymí. Túto vlastnosť má fasádna hliníková kazeta AVG ALU EASY vďaka materiálovému zloženiu.


Najvyššia priorita pred extrémne rýchlym šírením požiaru je ochrana života ľudí. Život ľudí a majetku môže ochrániť aj požiarna odvetraná fasáda z hliníka AVG ALU EASY, ktorá NEHORÍ a NEDYMÍ s požiarnou odolnosťou A1


Ako príklad výberu nevhodného fasádneho systému architektonicko-projekčnou kanceláriou, ktorá podcenila vlastnosti fasádneho systému, ktorý nespĺňal dostatočne požiarne kritériá môžeme poukázať na požiar londýnskeho bytového domu, ktorý skončil obrovskou tragédiou. A to stratou 72 ľudských životov, ktorých zabil oheň a dym. Príčinou enormného šírenia požiaru bola odvetraná (prevetrávaná) fasáda a jej nesprávne materiálové zloženie. Plamene sa rozšírili po fasádnom plášti budovy za veľmi krátky čas – niektoré zdroje hovoria o 11 až 15 minútach.

 

stavebnictvo byvanie 

 

Odvetraná fasádu AVG ALU EASY z kvalitného hliníka, ktorá NEHORÍ a NEDYMÍ a má požiarnu odolnosť A1

Za výber a zloženie fasádnych systémov, materiálové zloženie, všetky technické vlastnosti a aj požiarno-bezpečnostné parametre zodpovedajú architekti a projektanti, ktorí sú autormi a navrhovateľmi riešení.
Horľavý alebo menej požiarne odolný materiál na fasáde akejkoľvek budovy dodáva šíriacemu sa ohňu palivo navyše. Bezpečnosť a ochrana ľudského života je vždy prvoradá.
Preto existujú pracovníci požiarnej ochrany, ktorí podľa platných zákonných noriem a predpisov klasifikujú fasády budov na najvyššiu požiarnu odolnosť A1, nenesú však zodpovednosť za materiálový výber, z ktorého bude zhotovená fasáda objektu. Ich definície môžu mať všeobecné hodnoty požiarnej ochrany a bezpečnosti, ktoré treba v materiálovej skladbe zabezpečiť.
Je dôležité , aby projekčné organizácie, architekti a projektanti ako autori projektových dokumentácií, ktorí nesú plnú mieru právnej zodpovednosti, konzultovali materiálové zloženia s pracovníkmi požiarnej ochrany.

 

Detail atiky odvetranej fasády od AVG


Je to EASY

Fasádne hliníkové kazety AVG – odvetraná fasáda AVG ALU EASY s požiarnou odolnosťou A1 sú vhodné pre akýkoľvek objekt.
• fasády z hliníka pre moderné bytové domy, rodinné domy a rodinné vily
• fasády z hliníka pre administratívne budovy, nákupné centrá, hotely a reštaurácie
• moderné fasády z hliníka pre školy, telocvične, športové haly a objekty
• fasáda s požiarnou odolnosťou pre autosalóny, obchodno-predajné haly, showroom

 

Rozmery fasádnych hliníkových kaziet AVG ALU EASY ? Je to EASY !
Variabilita a flexibilita fasádneho systému AVG ALU EASY umožňuje vyrobiť akýkoľvek rozmer fasádnej kazety. Neveríte ? Je to EASY !


HORIZONTÁLNY SYSTÉM KLADENIA „AVG ALU EASY“
Dĺžka kazety (Kd) 30 mm do 4000 mm
Výška kazety (Kv) 30 mm do 1400 mm
Tvar horizontálnej kazety AVG : voliteľný/ šikmý/ nepravidelný/ priestorový (3D)

 

VERTIKÁLNY SYSTÉM KLADENIA „AVG ALU EASY“
Výška kazety (Kv) 30 mm do 4000 mm
Dĺžka kazety (Kd) 30 mm do 1400 mm
Tvar vertikálnej kazety AVG: voliteľný/ šikmý/ nepravidelný/ priestorový (3D)

 


Farebné prevedenie fasádnych hliníkových kaziet AVG ALU EASY ? Je to EASY !
Fasádny systému AVG ALU EASY má k dispozíciu základnú farebnú škálu. STOP – NIE !!! Vyberte si akúkoľvek farbu, akékoľvek farebné kombinácie ! Neveríte ? Je to EASY !

Farebné riešenie (podľa škály RAL) pre hliníkovú fasádu AVG ALU EASY:

• vyberte si farbu podľa škály/ stupnice RAL
•minimálne množstvá/ Je to EASY ! – žiadne obmedzenie – jedna farba podľa RAL od 1 m2
• kombinujte farby/ žiadne obmedzenia / žiadne minimálne množstvá pre farebné riešenia
• termín dodania rôznych farebných kombinácií / Je to EASY ! Ihneď – od 2 dní – po dva týždne !

farebne prevedenie color

strukturovane farby

Iné farebné prevedenie a štruktúrované farby (TEXTURED COLOR) pre hliníkovú fasádu AVG ALU EASY:
• štruktúrované farby (TEXTURED COLOR)
• povrchové úpravy (DREVODEKOR)
• povrchové úpravy a farby so špeciálnymi efektami


Odvetraná fasáda AVG ALU EASY – kvalita hliníka v detailoch

Objavte skutočnú kvalitu originálu odvetranej hliníkovej fasády AVG ALU EASY. Okrem kvality hliníkového materiálu, kvality výroby a vlastnej montáže je to aj v presných detailoch. Detaily odvetranej fasády AVG ALU EASY z hliníka sú hlavne presné rohy, nárožia, nadpražia, ostenia a ďalšie napojenia originálnej fasády a jej nadväzujúcich detailov.
Žiadna fasáda z iných materiálov nie je taká dokonalá a presná v detailoch ako je hliníková fasáda AVG ALU EASY.

 


Termín dodania fasádnych hliníkových kaziet AVG ALU EASY ? Je to EASY !

Výroba a dodávka kvalitnej hliníkovej fasády AVG ALU EASY s najvyššou požiarnou odolnosťou A1 – dodávame ihneď z našej výroby. Termín dodania hliníkovej fasády pre projekty na území SK a CZ: 2 – 3 týždne priamo z našej výroby na Slovensku

 

Cena za odvetranú fasádu AVG ALU EASY z hliníka s najvyšším stupňom požiarnej odolnosti ? Je to EASY !


Najkvalitnejšie materiálové riešenie, presné detaily, variabilita rozmeru a tvaru fasádnych prvkov, farebná škála, dostupnosť systému od minimálneho množstva, najvyššia bezpečnosť požiarnej odolnosti v triede A1 – to je fasáda AVG ALU EASY.
Cena fasádneho systému z odolného hliníka je v porovnaní iných fasád s podobnými technickými parametrami je nižšia o 15 až 20%.


it's very EASY

 

Projekty:

 

 

 

Viac informácií nájdete na: www.avg-group.com

 

 

 Prečítajte si tiež: 

Účinná dezinfekcia ničí všetky baktérie a vírusy, vrátane Covid-19

novinka covid19 dezinfekciu neprezije

Pin It