Eurovea City zonaBratislave bude dominovať prvý slovenský mrakodrap Eurovea Tower, ktorý spolu s ďalšími unikátnymi architektonickými dielami, v spojení s humánnym urbanizmom španielskej architektky Beth Galí, definitívne zmení náš pohľad na hlavné mesto. Viac o tomto 168 metrov vysokom diele nám porozprával Ľuboš Kaštan, projektový manažér JTRE, zodpovedný za projekt EUROVEA TOWER.

 

Už čoskoro uzrie svetlo sveta úplne prvý slovenský mrakodrap EUROVEA TOWER (ak nerátame historický „Manderlák“). Ako vnímate túto skutočnosť? Čo všetko prinesie do života mesta a života jeho obyvateľov?

Teší ma, že je to práve JTRE, ktorá do Bratislavy a na Slovensko prinesie prvý mrakodrap a významne sa týmto prvenstvom zapíše do histórie stavebníctva a rozvoja ako takého. Celý projekt pokračovania komplexu Eurovea s mrakodrapom Eurovea Tower je pre náš tím výzvou a prácu na ňom si skutočne užívame. Dynamický rozvoj Bratislavy za posledných dvadsať rokov priniesol rozšírenie moderného centra mesta, v ktorých vyrastá viacero výškových objektov meniac celkovú panorámu Bratislavy. Z týchto predpokladov vychádza aj návrh Eurovea Tower, ktorý svojou kompozíciou akcentuje prepojenie nábrežnej línie s priečnou mestskou osou a vytvára uzol medzi jadrom historického centra a novými rozvojovými zónami nadväzujúcimi na Čulenovu. Eurovea Tower sa stane dominantou zóny Eurovea City, ale aj celého mesta, a definitívne zmení pohľad na Bratislavu. Veríme, že v Eurovea City si nájdu svoje obľúbené miesta nielen obyvatelia bytov a používatelia kancelárií, ale aj všetci návštevníci zóny. Rozšírením komplexu Eurovea nadväzujeme na jedno z najživších a najobľúbenejších miest v Bratislave. Naším cieľom je tak rozšíriť tento kvalitný mestský priestor.

 

Eurovea tower 25 0908

 

V čom tkvie výnimočnosť diela?

Už samotný fakt, že Eurovea Tower je s výškou 168 metrov mrakodrap, je spojený s množstvom technických zaujímavostí a prvenstiev. Celá stavba, od päty pilóty po najvyššiu časť, bude mať dokonca až 215,5 metra. Na najvyššom 45. poschodí sa človek bude pozerať na mesto z nadmorskej výšky takmer 293 metrov. O prístup do 359 rezidencií mrakodrapu sa postará šesť výťahov – jeden nákladný a päť osobných. Budú mať rôznu veľkosť a nosnosť – od 13 do 22 osôb, a dva z nich rýchlosť až do 6 metrov za sekundu, čo z nich robí najrýchlejšie výťahy inštalované na Slovensku.

Eurovea Tower poskytne nádherné výhľady na všetky strany. Spolu bude v bytoch mrakodrapu 4 364 okien a zasklená plocha pokryje 29-tisíc štvorcových metrov. Takáto vysoká stavba si vyžaduje aj vyššiu odolnosť voči vetru, dažďu a extrémnemu počasiu. Venujeme preto mimoriadnu pozornosť testovaniu odolnosti všetkých exteriérových konštrukcií voči klimatickému zaťaženiu. Okrem testovania modelu mrakodrapu v Londýne sme sa rozhodli vybudovať aj vlastné skúšobné zariadenie pre testovanie fasády. Použili sme spôsob overovania s využitím dynamickej sily vetra z veterného generátora vo vonkajšom prostredí. Fasáda ako celok, vrátane zasklenia lodžií, zábradlia, obkladov, tienenia a ďalších konštrukcií, prechádza testovaním odolnosti a overením funkčnosti pri zaťažení plnou silou vetra s rýchlosťou 200 km/h. Napriek dvojnásobnej sile vetra, než sa vyskytuje v našich podmienkach, fasáda vydržala aj takúto obrovskú záťaž.

 

Eurovea tower 11206

 

Pre priaznivý vývoj mesta, života ľudí v ňom je dôležite kvalitné životné prostredie. Ako ste sa zhostili úlohy zasadiť budovu do tak urbanisticko/architektonicky náročného prostredia? Ako ste riešili jej okolie?

Umiestnenie výškového objektu EUROVEA TOWER v tejto lokalite nie je náhodným rozhodnutím. Je potrebné vnímať ho v kontexte dlhodobých a stále sa vyvíjajúcich zámerov Bratislavy pre nábrežie Dunaja. Mrakodrap plne rešpektuje urbanistický systém zóny a pretvára ho do podoby skutočnej mestskej štvrte. Jeho výška je výsledkom detailného odborného posúdenia, nielen z pohľadu vhodnosti umiestnenia v zóne a vplyvu na panorámu mesta a výhľady, ale aj z hľadiska optimálneho technického a technologického riešenia. Je dôležité, aby sa v zóne určenej pre umiestnenie výškových budov uplatnila aj výšková variabilita a rôznorodosť. Tým sa zabráni tomu, aby zástavba podobne vysokých budov pôsobila jednoliato, čo by znížilo pozitívne vnímanie celej štvrte.

Okolie mrakodrapu, teda celá zóna Eurovea City, poskytne obyvateľom aj návštevníkom komplexnú vybavenosť a bohatý mix funkcií. Aby sa tu obyvatelia, pracujúci aj návštevníci cítili príjemne, kladieme veľký dôraz na verejné priestory a množstvo zelene. Obľúbená dunajská promenáda sa rozšíri o nábrežný park s výmerou 25-tisíc štvorcových metrov a nový aktivity park, ktorý bude rozdelený na tri zóny podľa vekových kategórií. Na Pribinovej ulici pribudne aleja stromov a pred vstupom do mrakodrapu vznikne nové námestie s vodným prvkom.

 

Eurovea Tower int

 

EUROVEA TOWER spolu s ďalšími unikátnymi architektonickými dielami, v spojení s humánnym urbanizmom španielskej architektky Beth Galí, definitívne zmení náš pohľad na Bratislavu. Môžete nám prezradiť viac?

Ako som spomínal, pri rozširovaní komplexu Eurovea kladieme veľký dôraz na verejný priestor. Práve preto sme sa rozhodli pre úzku spoluprácu so svetoznámou architektkou a urbanistkou Beth Galí, ktorá je preslávená premenou Barcelony. V projekte sa venuje dizajnu verejných priestorov, všetkým druhom mobility aj stvárneniu zelene. Výsledok sa prejaví v priestore, ktorý podporí všetky druhy pohybu a bude priateľský k chodcom. Až 80 percent automobilovej dopravy sa dostane pod terén, vďaka čomu vznikne plnohodnotný bulvár so širokými chodníkmi a bezpečnou segregovanou cyklotrasou. Pri bulvári Pribinova sme veľmi úzko spolupracovali so zástupcami magistrátu a jeho výsledná podoba tak zahŕňa jednotlivé požiadavky a návrhy z ich strany. Kvalitné verejné priestranstvá vytvoria lepšie a atraktívnejšie prepojenie mesta s riekou a nábrežím, o čo sa dlhodobo snažíme vo viacerých našich projektoch.

 

eurovea tower

 

Trvalá udržateľnosť hrá prím každého priestoru i diela ako takého. Predpokladám, že i EUROWEA TOWER spĺňa všetky parametre trvalej udržateľnosti, citlivého vstupu do prostredia mesta, no najmä voči ľuďom a kvalite ich života, ktorá pozitívne vplýva na plnohodnotné mestské vzťahy , no aj tie medziľudské…

Udržateľný rozvoj je trendom súčasného stavebníctva, preto mu venujeme vysokú dôležitosť. Zameriavame sa na klimatickú pohodu verejných priestranstiev pomocou množstva zelene, ktorá poskytne tieň a zabráni prehrievaniu plôch chodníkov. S pomocou vodných prvkov, ktoré prirodzene ochladzujú vzduch, a množstva zelene tak spríjemníme obyvateľom čas strávený v okolí mrakodrapu a komplexu Eurovea ako takého. Súčasťou rozšírenia celého komplexu sú aj administratívne budovy Pribinova X a Pribinova Y, ktoré sú naprojektované tak, aby spĺňali dve najvyššie možné klasifikácie certifikácie budov BREEM – Pribinova X kategóriu Excellent a Pribinova Y dokonca kategóriu Outstanding.

 

cb Lubos Kastan JTRE

Ľuboš Kaštan,

projektový manažér JTRE, zodpovedný za projekt EUROVEA TOWER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin It