byvanie ilustracne Guillaume Grasset et Jean Baptiste Pellerin

Ilustračné foto: Guillaume Grasset, Jean Baptiste Pellerin

Hľadáte bývanie s dobrou dostupnosťou, veľkou ponukou služieb a možností trávenia voľného času alebo skôr bývanie v tichšej lokalite? Túžite po niečom menšom alebo máte záujem o priestornejšie bývanie? Opýtali sme sa odborníkov, ktorým smerom by sa mohli uberať naše kroky.  

 

Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ JTRE

 

Pavel Pelikan JTRE 

 

Aký je v súčasnosti trend v oblasti bývania? O čo majú vaši klienti najväčší záujem?

V posledných rokoch sme sledovali trend zmenšovania bytov, keď klienti hľadali praktické dispozície a limitovala ich celková cena bytu. Uvidíme, ako sa na preferenciách kupujúcich prejaví skúsenosť z dlhodobejšej práce či školy z domu počas pandémie. V našich projektoch sa predávajú byty rôznych veľkostí a cenových kategórií. Prirodzene, najrýchlejšie sa predávajú malé, najmä dvojizbové byty. Preto sa niektorí developeri sústreďujú iba na tento typ a na trhu je nedostatok dobrých troj- či štvorizbových bytov. Ľudia však majú záujem aj o priestornejšie rodinné bývanie. V každom projekte sa snažíme pripraviť čo najlepší mix bytov, a to nielen z hľadiska predaja, ale tak, aby si bývanie aj do budúcnosti uchovalo vysokú kvalitu a byty svoju hodnotu zvýšili.

Veľa mladých ľudí, rodín sa sťahuje naspäť do centra mesta. Ste na to, ako developer, pripravený?

Ako prvý developer sme začali s výstavbou komplexných mestských štvrtí priamo v centre mesta alebo v jeho blízkosti. Za najlepšie lokality považujeme tie v blízkosti rieky a snažíme sa vrátiť život na dunajské nábrežie. Ľudia pozitívne reagujú na ponuku bývania s dobrou dostupnosťou a veľkou ponukou služieb a možností na trávenie voľného času.

Ľudia už netúžia len po kvalitnom bývaní, ale i infraštruktúre. Ako vo svojich projektoch zohľadňujete tieto potreby?

Zameriavame sa práve na multifunkčné projekty, ktoré tvoria mesto krátkych vzdialeností. Súčasťou projektov je vždy dobré napojenie na cestnú, cyklistickú, pešiu infraštruktúru aj na mestskú hromadnú dopravu. Dôležitá je pre nás tiež už spomínaná ponuka služieb a voľnočasových aktivít.

A ako zohľadňujete rastúci dopyt po zeleni v mestách? Ako pristupujete ku klimatickým zmenám, ochladzovaniu miest?

Všetky realizované i pripravované rezidenčné aj kancelárske projekty JTRE kladú veľký dôraz na kvalitné verejné priestory a zeleň. V rámci rozšírenia komplexu Eurovea predĺžime obľúbenú zelenú nábrežnú promenádu a Pribinovu ulicu plánujeme premeniť na mestský bulvár so stromoradím zabezpečujúcim tienenie a s námestím s vodným prvkom. Nový park vzniká aj v projekte Klingerka, kde zároveň vznikne zelená strecha na parkovacom dome. Rovnako pristupujeme aj k projektu Ovocné sady alebo k plánovanej štvrti Nové Lido. Administratívne budovy navrhujeme tak, aby spĺňali podmienky najvyšších možných ekologických certifikácií. K zlepšeniu životného prostredia chceme prispieť aj podporou pešieho pohybu, cyklistickej dopravy a verejnej dopravy, keď ponúkame mestu významnú finančnú podporu budovania novej električkovej trate.

 

Ing. Mag. Michal Pristaš 

Oblastný riaditeľ STRABAG Real Estate Slovensko a Česká republika

 

Michal PristasAký je v súčasnosti trend v oblasti bývania? 

Dovolím si tvrdiť, že dopyt po bývaní je v súčasnosti veľmi vysoký a viac klientov preferuje bývanie v novostavbách, ktorých ale na trhu, hlavne v tom bratislavskom, pribúda stále málo. S tým súvisí aj rast cien nehnuteľností, ktorý bude v tomto roku atakovať hranicu medziročného rastu na úrovni 10 %.  Dôvodom je hlavne už spomínaná nízka ponuka bytov, ktorá  odráža zdĺhavé povoľovacie procesy na základe súčasnej legislatívy. Ďalším dôvodom je rast nákladov, ktoré sa do cien bytov začali pretavovať až posledné dva roky a ktoré trh aj akceptuje. To sú aj dôvody toho, prečo sa súčasná pandémia veľmi nedotkla trhu s nehnuteľnosťami v oblasti bývania.   

O čo majú vaši klienti najväčší záujem? 

Požiadavky na kvalitu bývania stále rastú. Dobrá lokalita, kvalitná dispozícia bytu, ponuka štandardného prevedenia bytu, blízkosť zelene, dobrá občianska vybavenosť a dopravné napojenie. Toto všetko ovplyvňuje našich klientov pri rozhodovaní sa o kúpe.  Do hry však potom vstúpi, z pohľadu klienta, najhlavnejší faktor: cena. Nájsť cenovo dostupný byt s vyššie uvedenými požiadavkami je výzvou. Aj z toho dôvodu sa klienti začínajú orientovať na čoraz menšiu výmeru bytov. Na veľmi kompaktné 2-izbové, resp. na 1- až 1,5- izbové byty, keďže sa ceny štandardných 2-izbových bytov vyšplhali na úroveň 3-izbových. Ten istý trend je možné pozorovať pri 4-izbových bytoch, z ktorých klienti upúšťajú a preorientovávajú sa na 3-izbové byty. Na túto skutočnosť  musíme reagovať ako developer a dané typy bytov zaraďovať do svojich projektov. Tu však treba poukázať s akou flexibilitou pôdorysov musíme pracovať. Keď zoberieme do úvahy, že proces od vydania záväzného stanoviska mesta, cez územné rozhodnutie až  do vydania stavebného povolenia trvá u nás v priemere 3 – 5 rokov a ďalšie 2 roky treba počítať na výstavbu, musíme už dnes ako developer predvídať situáciu na niekoľko rokov dopredu.                   

Ľudia už netúžia len po kvalitnom bývaní, ale i infraštruktúre. Ako vo svojich projektoch zohľadňujete tieto potreby?

Samozrejme, pri našich projektoch je nevyhnutnosťou, aby mal klient k dispozícii dostupnú infraštruktúru a taktiež bezproblémové dopravné napojenie či už osobnou alebo verejnou dopravou, prípadne pešo. Tieto parametre zohľadňujeme už pri výbere pozemkov a príprave  projektov.  Veľkú úlohu tu však zohráva aj prístup a investície mesta. V rámci každého projektu platí developer pri veľkých projektoch mestu poplatok za rozvoj. Tieto prostriedky by mali byť v súlade s daným územím použité tiež na tieto účely.    

A ako zohľadňujete rastúci dopyt po zeleni v mestách? Ako pristupujete ku klimatickým zmenám, ochladzovaniu miest?

V našich projektoch sa vždy venujeme tejto téme. Chceli by sme poukázať hlavne na náš posledný zrealizovaný developerský projekt LIFEPARK RESIDENCE na Drotárskej ceste, kde bolo hlavným zámerom dostať kus prírody do centra mesta. Materiál fasády bytového domu bol zrealizovaný z drevených lát tepelne upravenej severskej borovice. V neposlednom rade bol celý projekt navrhnutý s veľmi pekným záhradným parkom a množstvom rôznych typov parkových drevín.

 

Jaroslav Škrovánek, vedúci odboru developerských činností, DOAS

 

Jaroslav SkrovánekAký je v súčasnosti trend v oblasti bývania? O čo majú vaši klienti najväčší záujem? Byty kupujú pre seba alebo ako výhodnú investíciu?

Pôsobíme v Bratislavskom kraji, kde je aktuálne najdynamickejší trh z nehnuteľnosťami a naše dlhoročné poznatky nám ukazujú, že bytový segment už dosiahol svoje limity. Sme svedkami nevídanej stratégie investorov podporovať bývanie vo výškových budovách a predbiehaní sa, kto postaví najvyššiu budovu na Slovensku. Nevýhodou bytov v mrakodrapoch je nemožnosť si otvoriť okno, viacej hlučných susedov, pomalšia vertikálna doprava, obmedzenia parkovacích miest, málo zelene na takéto množstvo bytov, vyššie škody pri poistných udalostiach, ekologické dopady na ovzdušie a podobne. Aktuálna situácia si vyžaduje pre klientov väčšiu izoláciu, samostatnosť, voľnosť. Rozumní uprednostňujú skôr menšie bytové projekty teda okrem špekulatívnych klientov. Dnes vysoké ceny nútia klientov robiť kompromisy a často si nemôžu dovoliť kúpiť väčší byt ako dvojizbový.  Na rad prichádza funkčná dispozícia, aby sa do bytu všetko pomestilo.

Veľa mladých ľudí, rodín sa sťahuje naspäť do centra mesta. Ste na to ako developer pripravený?

S týmto by som nesúhlasil. Pandémia spôsobuje pravý opak. Mladí si veľmi nemôžu dovoliť byt v centre mesta, teda okrem prenájmu. Vieme, koľko stojí 1 m2 bytu v centre mesta, mladí budú skôr hľadať mestské nájomné byty, ktorých je nedostatok. A na nájomné byty nie sme pripravení, rovnako ako samosprávy.  Mladé rodiny chceme prilákať do nových štvrtí blízko Bratislavy, kde nájdu pridanú hodnotu bývania a života.  

Ľudia už netúžia len po kvalitnom bývaní, ale i infraštruktúre. Ako vo svojich projektoch zohľadňujete tieto potreby?

Tým, že nami postavené nehnuteľnosti aj spravujeme, získavame skúsenosti o potrebách klientov počas užívania nehnuteľností. Nasledujúci náš projekt plne reflektuje na aktuálne potreby klientov. Tu si dovolím poznámku, každý investor by mal byť kreatívny a vizionár. Nehnuteľnosti nestaviame pre okamih, ale pokiaľ to možnosti dovolia, tak na večnosť.  

A ako zohľadňujete rastúci dopyt po zeleni v mestách? Ako pristupujete ku klimatickým zmenám, ochladzovaniu miest?

Absolútne sa s tým stotožňujeme, dokonca už hľadáme aj vhodné stromy a zeleň, ktoré tieto zmeny klímy znesú a prinavrátia prostrediu jednak ochladenie, no i čistejší vzduch a odhlučnenie. Zeleň tvorí aj vizuálnu pohodu a psychohygienu.  

 

Hľadáte viac informácií a inšpirácie z oblasti stavebníctva a bývania? Nové číslo magazínu je aktuálne v predaji.

Pin It