poprad hala active zone poprad hala active zone interier

Takto mal podľa plánov vyzerať projekt Active Zone v Poprade. Nedostavaný komplex preberie župa. Zdroj: www.poprad.sk

 

Poslanci prešovského krajského zastupiteľstva v pondelok 15. januára schválili zámer na umiestnenie Strednej športovej školy (SŠŠ) v priestoroch dnes nedostavaného športového areálu Activ Zone v Poprade.

 

Ako informoval predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský, projekt, ktorý presiahne čiastku desať miliónov eur zahŕňa okrem školy aj tréningovú hokejovú halu, multifunkčnú športovú halu, internát, ako aj o vybudovanie atletickej dráhy a parkovísk. Takisto bude potrebné vybudovať odbočovacie pruhy v oboch smeroch zo štátnej cesty I./18 a prístupovú komunikáciu.


Strednú športovú školu zriadil PSK pred dvoma rokmi pre potreby zabezpečenia štúdia nadaných športovcov - reprezentantov Slovenska a Prešovského kraja. Škola má dva učebné odbory, športový manažment a športové gymnázium. Aktuálne sídli v prenajatých priestoroch v budove na Francisciho ulici v Poprade. Ako sa uvádza v materiáli k zasadnutiu PSK, pôsobenie SŠŠ v týchto priestoroch je možné maximálne do začiatku školského roka 2022/23, keďže otvorenie Hokejovej akadémie pri SŠŠ vylučuje kapacitne zabezpečiť dostatok tried pre výučbu. Škola okrem toho momentálne nedisponuje žiadnym športovým priestorom a všetky hodiny športovej prípravy sa realizujú v prenajatých priestoroch. Žiaci sa presúvajú medzi športoviskami po meste.


V materiáli sa ďalej píše, že cena za odkúpenie dostavaného areálu podľa požiadaviek PSK predstavuje sumu 11 797 824 eur s DPH. V cene však nie je zarátaná atletická dráha a interiérové vybavenie. Slovenský zväz ľadového hokeja by mal prispieť sumou dva milióny eur, z Fondu na podporu športu bude PSK žiadať jeden milión eur a zo Slovenského atletického zväzu 500 000 eur.

Pin It