SFRB byvanie bytovy dom

Foto: ŠFRB

 

51 tisíc zmlúv, viac ako 400 tisíc postavených alebo obnovených bytov, výhodné pôžičky v celkovom objeme 3 a pol miliardy eur. Štátny fond rozvoja bývania už štvrťstoročie zohráva významnú úlohu v rozširovaní a obnovovaní bytového fondu na Slovensku. 

 

Fondu sa za dva a pol desaťročia podarilo zo splátok poskytnutých úverov akumulovať značné zdroje. Na uspokojovanie potrieb svojich klientov môže využívať aj štrukturálne fondy Európskej únie. Fond sa jednoducho stal plne obratovým, financie sa doň automaticky vracajú a opäť používajú na  rozvoj a obnovu bytového fondu. Obnova má v súčasnosti prísne technické parametre, ktoré sa musia dodržať, aby predĺžili životnosť bytových domov a zlepšili komfort bývania. „Práve podpora na obnovu bytových domov je podľa mňa najväčším prínosom fondu. Vďaka nej sa podarilo obnoviť viac než 8 610 bytových domov s viac ako 312 tisíc bytmi. Je to významný prínos pre stratégiu obnovy bytového fondu a vďaka tomu sme v obnove bytových domov  v popredí v porovnaní s inými štátmi Európskej únie,“ zdôraznil generálny riaditeľ ŠFRB Ing. Juraj Kvetko, PhD. 

ŠFRB podľa generálneho riaditeľa aj po štvrťstoročí fungovania stále hľadá možnosti, ako najefektívnejšie riešiť bytovú otázku. „Uvedomujeme si, že musíme ísť s dobou a náš vplyv na zvýšenie počtu bytov je najmä v udržaní si klienta a prilákaním nového. Preto každý rok prinášame novinky, ktoré zvýhodňujú podmienky pre žiadateľa, ktorými chceme motivovať verných klientov a rovnako prilákať nových.  V tejto iniciatíve chceme pokračovať.  V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi  sa chceme viac otvoriť žiadateľom a zjednodušiť cestu k budovaniu bytového fondu.  Napríklad aj tým, že sa systém podpory nájomného bývania otvára pre súkromné právnické osoby.“

Štátny fond rozvoja bývania nezabúda ani na seniorov. Generálny riaditeľ priznáva, že nedostatok miest v zariadení pre seniorov ich motivoval k zvýšeniu podpory a zvýhodneniu podmienok na obstaranie zariadení sociálnych služieb. „Netreba však zabúdať ani na nedostatok zariadení pre ťažko zdravotne postihnutých alebo zariadenia podporného sociálneho bývania, ktorých je na Slovensku nedostatok. Veľmi nás teší, že aj vďaka možnosti financovania kúpy pozemku a financovania technickej vybavenosti pre tieto zariadenia sa zvýšil dopyt po našom produkte financovania.”  

Podľa J. Kvetka je ŠFRB ako rozbehnutý vlak, ktorý musí stále zvyšovať svoju rýchlosť. O jeho budúcnosť sa však nebojí. 

„Pokiaľ bude palivo a všetky súčiastky budú fungovať ako majú, dokáže bezpečne odviesť obrovské množstvo pasažierov. Občas treba urobiť nejaké zlepšenia, ktoré prinesieme vtedy, keď budú aktuálne.“ 

Pin It