trhBratislava Research Forum zverejnila výsledky na trhu kancelárskych priestorov za 4. kvartál 2011. Členovia tohto fóra – Cushman & Wakefield, CB Richard Ellis, Colliers International a Jones Lang LaSalle zdieľajú informácie, ktoré nie sú dôverné s cieľom poskytnúť klientom a verejnosti správne a transparentné dáta o trhu kancelárskych priestorov v Bratislave.

 

 

 

Trh kancelárskych priestorov v Bratislave rozdeľuje Bratislava Research Forum na tieto časti: centrum mesta, vnútorná a okrajová časť Bratislavy. Uvádzané dáta sú rozdelené podľa obvodov Bratislavy.

 

Ponuka kancelárskych priestorov – celkový objem kancelárskych priestorov (Office Supply/Stock)

Ku koncu 4. kvartálu 2011 dosiahla celková ponuka kancelárskych priestorov (Office Stock) v Bratislave zhruba 1,446 mil. m². Necelých 58,6 % z tejto ponuky tvoria kancelárske priestory v štandarde A a vyše 41,4% kancelárske priestory v štandarde B.

Celkový objem kancelárskych priestorov podľa okresov Bratislavy

V 4. kvartáli roku 2011 sme zaznamenali novopostavené kancelárske priestory v celkovej výmere 6 871m². Spoločnosť VARA Group dokončila I. fázu multifunkčného centra Trinity s administratívnou plochou (3 371 m²) na Plynárenskej ulici v Bratislave II. Spoločnosť Microstep skolaudovala vlastnú budovu, ktorej časť (3 500 m²) ponúka na komerčný prenájom na Vajnorskej ulici v Bratislave III.

Transakcie na trhu kancelárskych priestorov (Office Take-up)

Transakcie uzatvorené v 4. kvartáli 2011 dosiahli výmeru 32 199 m², čo je v porovnaní so 4. kvartálom roku 2010 o 39,8 % menej, ale oproti tretiemu kvartálu 2011 ide o 52,4 % nárast. Tak, ako v predchádzajúcom kvartáli, aj teraz tvorili významnú časť z celkového take-upu renegociácie (49,1 %) a nové nájomné zmluvy predstavovali 50,9 %.
V tomto kvartáli dominovali na trhu transakcie spoločností z odvetvia IT (20 078 m²) a profesionálnych služieb (2 407 m²).
Rovnako ako v predchádzajúcom období dominovali v prenájmoch kancelárskych priestorov transakcie spoločností s veľkosťou menej ako 500 m², ktoré predstavovali 63,41 % z celkového počtu transakcií. Spoločnosti s veľkosťou 501 – 1 000 m² uzavreli v tomto kvartáli 17,07 % zo všetkých transakcií a zvyšných 19,51 % predstavovali spoločnosti s rozlohou väčšou ako 1001 m².
Celková výmera uzavretých transakcií v roku 2011 predstavuje 98 978 m², čo značí pokles oproti roku 2010 cca o 35,5 %. Nové zmluvy predstavovali 61,24 % z celkového take-upu a renegociácie tvorili 38,76 %.

Neobsadenosť kancelárskych priestorov (Office Vacancy)

Miera neobsadenosti z pôvodných 10,8 % v predchádzajúcom kvartáli vzrástla o 0,4 %. Mierny nárast spôsobil najmä prírastok nových kancelárskych budov, ktoré neboli pri kolaudácii plne prenajaté. Najnižšia miera neobsadenosti bola zaznamenaná v Bratislave 5 (4,2 %), v Bratislave 1 (11,5 %) a Bratislave 2 (11,6 %).
Ponuka kancelárskych priestorov – celkový objem kancelárskych priestorov (Stock) – zrekonštruované, novopostavené, prenajaté alebo v ponuke v štandarde A alebo B v prenájme vlastníka či iných nájomníkov. Budovy vo vlastníctve štátu a budovy menšie ako 800 m² nie sú súčasťou celkového objemu kancelárskych priestorov (Stock).

Nová ponuka (New supply) – zrekonštruované a novopostavené stavby v istom časovom období.

Budovy v štandarde A – zaradenie predpokladá splnenie nadštandartných kritérií, vrátane integrovaného klimatizačného systému, menšia hĺbka priestorov, svetlá výška minimálne 2,75 m, flexibilita priestoru, žľaby pre telefónne prípojky, elektrinu a dátové káble alebo zdvojená podlaha, recepcia, krytý prístup autom, výťahy, vstup pre imobilných, záložné zdroje energie.
Budovy v štandarde B – predstavujú nehnuteľnosti typické na trhu na základe vyššie spomenutých kritérií.
Transakcie na trhu kancelárskych priestorov (Take-up) – hrubé čísla, predstavujúce celkovú podlažnú plochu, ktorá bola prenajatá, predaná nájomcom počas určitého časového obdobia. Neobsahuje voľné priestory, ktoré sú v ponuke. Nehnuteľnosť sa považuje za prenajatú dňom podpisu nájomnej zmluvy alebo zmluvy o budúcej nájomnej zmluve. Súhrnné transakcie (Total take-up) zahŕňajú aj obnovenie nájomných zmlúv, čisté transakcie (net take-up) neobsahujú obnovenie nájomných zmlúv.
Pre-lease – aktívny pre-leasing pre kancelársku budovu označuje fázu, počas ktorej je budúcemu nájomcovi ponúknuté konkrétne rozloženie priestorov, pričom budova musí byť vo výstavbe.
Miera neobsadenosti kancelárskych priestorov (Vacancy rate) - percentuálne vyjadrenie voľných prenajímateľných kancelárskych priestorov v pomere k celkovej ponuke kancelárskych priestorov.
Prime rent – najvyššie dosiahnuté nájomné, ktoré sa vzťahuje na nové kancelárske jednotky s najvyšším štandardom v najlepších lokalitách.