Pavel_Chrz_Pavel Chrž z firmy Icynene približuje svoje pracovné skúsenosti s aplikáciou chytrej izolácie na Slovensku.

 

Moje pracovné skúsenosti na Slovensku boli po celý rok bohaté a rôznorodé. Všetky konkrétne výsledky vyžadovali nielen sústreděnosť, ale aj odhodlanie a pevnú vôľu nevzdávať sa ani v prípade neúspechu. Z množstva pozitívnych výsledkov pri predaji chytrej izolácie na Slovensku by som vám chcel priblížiť aspoň niektoré.

 

Pod bratislavskou Kolibou
V roku 2011 som okrem mnohých iných objektov na Slovensku realizoval zateplenie aj v dome významného umelca slovenskej populárnej hudby Jána Baláža, ktorý býva pod bratislavskou Kolibou. Keď som na osobnom stretnutí prezentoval vlastnosti chytrej izolácie, spevák a hudobník legendárnej skupiny Elán reagoval na nový druh tepelnej izolácie s nadšením. Naša top technológia ho natoľko oslovila, že sa s manželkou bez váhania rozhodli pre penu Icynene. Zateplenie ich domu sa nedalo riešiť štandardne, lebo pena sa aplikovala na záklop strechy z lešenia, ktoré stálo v otvorenom priestore a bolo vedené až z pivnice. Napriek neštandardnej situácii sa realizácia uskutočnila bez problémov a Ján Baláž ocenil našu pohotovosť a profesionalitu. Po ukončení prác mi nezabudol povedať, že ak sa rozhodne zatepliť chatu, určite ma bude kontaktovať.

 

Chytr3

 

Východné Slovensko
Jednou z mojich najväčších zákaziek v uplynulom roku na Slovensku bola multifunkčná hala, kde sme v novembri zatepľovali vyše 660 metrov štvorcových. Strop haly tvorili PUR panely, ktoré nedokázali zabrániť kondenzácii pary na povale pod plechovou strechou. Pri aplikácii bolo treba obstriekať aj nosnú konštrukciu strechy, aby kondenzát nestekal po konštrukcii na podlahu povaly. Majiteľ po realizácii ocenil parametre a výhody technológie Icynene a na záver podotkol: „Škoda, že som v čase prestavby haly o chytrej izolácii nevedel." Bol veľmi spokojný, že po aplikácii izolácie mu už kondenzát nekvapká zo strechy na stropy kancelárií.

 

strop_pasvny_RD

 

Liptov
Príjemným profesionálnym zážitkom v uplynulom roku bolo aj zaujímavé prepojenie slovenskej ľudovej architektúry s chytrou izoláciou. Pri zatepľovaní novopostavenej drevenice v pôvodnom štýle a architektúre na Liptove sme zladili kus histórie s modernou technológiou. Majitelia objekt postavili na jar a po „sadnutí" stavby a vyschnutí dreva sa na jeseň rozhodli zatepľovať. Penu Icynene si vybrali najmä pre jej vysokú kvalitu. Oslovil ich fakt, že chytrá izolácia je ideálny materiál práve pre drevostavby, kde transparentne preukazuje svoju pružnosť, ľahkosť, neprievzdušnosť, vzduchotesnosť, objemovú stálosť a mnoho ďalších vynikajúcich vlastností.

 

Drevenica_2

 

drevenica_Liptov

 

aplikcia_3

 

Záhorie
Chytrá izolácia je moderný zatepľovací materiál, vhodný aj pre moderné stavby. Jednou z nich bol aj pasívny dom na Záhorí, vybudovaný výlučne z pokrokových technológií. Zákazku som získal na osobnom stretnutí s majiteľom stavebnej firmy, ktorá stavia pasívne domy na kľúč. Okrem kvalitativnych parametrov chytrej izolácie ho nadchli aj možnosti úsporných priestorových riešení v interiéri. Keďže išlo o realizáciu zateplenia v malometrážnom dome, veľmi ocenil nízku hrúbku peny Icynene, ktorá dokáže zachovať maximum voľného obytného priestoru, čo sa inými štandardnými zatepľovacími systémami nedá dosiahnuť. Bola to zakázka pre stavebnú firmu, ktorá musí presne dodržiavať termíny. Preto majiteľ spoločnosti mimoriadne vyzdvihol nielen rýchlosť môjho jednania, ale aj rýchlosť realizácie.

 

aplikcia_2

 

aplikcia_1

 

strop_1

 

Poznávanie Slovenska
Rok 2011 pre mňa znamenal veľa pracovných skúseností a bližšie poznávanie Slovenska v jeho mnohých podobách. Načerpané poznatky budem ďalej zúročovať s presvedčením, že rok 2012 bude ešte úspešnejší a moje pracovné aktivity dosiahnu vyššiu dynamiku a efektivitu. Verím, že chytrá izolácia v tomto roku viac prenikne do povedomia slovenskej odbornej i laickej verejnosti a vďaka propagácii jej jedinečných vlastností osloví ešte viac stavebníkov.

 

Text: Pavel Chrž, manažér obchodnej divízie Icynene
Foto: archív firmy LIKO - S