Spoločnosť Ekonomické stavby sme na veľtrhu CONECO odmenili Cenou magazínov SaB a Top trendy v bývaní za inovatívny prístup k riešeniam rodinných domov prostredníctvom spolupráce s mladými architektmi.

 

es coneco 01

 

Spoločnosť sa totiž už niekoľko rokov venuje vývoju štýlových moderných rodinných domov. „Pravdupovediac, spočiatku si cestu k našim klientom hľadali pomaly, stavebný trh je v našich končinách predsa len trošku konzervatívny a ľudia vyhľadávajú skôr klasiku. Dnes sa však ukazuje, že to bol dobrý krok a moderné riešenia z nášho portfólia sú dokonca veľmi úspešné,“ hovorí Aleš Urbánek, riaditeľ spoločnosti Ekonomické stavby. Podľa jeho slov je podstatné vedieť poukázať na nové trendy a klientom vysvetliť, prečo sú konkrétne domy naprojektované v modernom duchu – aká sa za nimi ukrýva myšlienka. V súčasnosti je dopyt po klasike aj modernejších riešeniach takmer vyrovnaný.

 

es coneco 02

vľavo: Aleš Urbánek, riaditeľ spoločnosti Ekonomické stavby, s Antóniou Franekovou, riaditeľkou vydavateľstva MEDIA/ST, vpravo: Originálne poňatý stánok firmy Ekonomické stavby

 

Spoločnosť má vlastných architektov, ktorí portfólio stavieb obohacujú o nové zaujímavé projekty. „Mladí tvorcovia predtým vznášali na adresu našich dovtedajších projektov mnoho kritiky. Nás to však neodradilo a namiesto toho, aby sme sa cítili dotknutí, sme im ponúkli spoluprácu – vyzvali sme mladých architektov, aby skúsili vymyslieť niečo iné. Myslím si, že táto kooperácia bola poučná pre obidve strany. Oni zistili, že nie je také ľahké navrhnúť dom, o ktorý by mali klienti záujem, my sme ocenili, že preukázali veľa kreativity a dokázali vytvoriť veľkú škálu domov, ktoré zodpovedajú potrebám moderného štýlu bývania,“ pokračuje Aleš Urbánek.

 

es coneco 03

Odovzdávanie Ceny magazínov SaB a Top trendy v bývaní

 

Riaditeľ spoločnosti Ekonomické stavby zároveň poukázal na trend dvojgeneračného bývania, ktorý sa odráža aj v ich vlastnom portfóliu so širokou ponukou takejto typológie stavieb. V súčasnosti totiž nie je výnimkou, že mladé rodiny sa s prosbou o pomoc obracajú na staršiu generáciu svojich rodičov, chcú ich mať nablízku a zároveň si zachovať dostatok súkromia. Tieto požiadavky spĺňajú práve dvojgeneračné domy, ktoré zároveň ponúkajú úsporu pri deľbe prevádzkových nákladov. „K ďalším výrazným trendom, ktoré registrujeme pri výstavbe rodinných domov, je zahrnutie dvoch samostatných kúpeľní do dispozície obytného priestoru – pričom jedna slúži rodičom, druhá generácii potomkov,“ podotýka Aleš Urbánek.

 

es coneco 04

 

Ako dodáva, spomedzi programov je najväčší záujem o Nulovú hotovosť, ktorý umožňuje najmä mladým rodinám splniť si sen o bývaní aj bez toho, aby mali vopred nasporené potrebné peniaze na financovanie svojho zámeru. Obľúbený je aj Pozemkový servis, v rámci ktorého spoločnosť pomáha klientom s vyhľadaním, preverením a následným nákupom pozemku. Z hľadiska samotnej architektúry moderných domov sú trendové najmä sedlové strechy s nepriznaným odkvapom a veľkoplošné zasklené fasádne prvky, ktoré umožňujú vizuálne prepojenie záhrady s interiérom, či stále obľúbené otvorené priestory, ako je spojenie kuchyne, jedálne a obývačky. „Ponuku dokonca rozširujeme aj o vyššiu cenovú kategóriu domov, ktoré pôsobia skôr futuristicky a sú určené pre náročnejších klientov. Predpokladáme síce, že nebudú masovou záležitosťou, na druhej strane však dokazujú, že chceme zostať kreatívni a tento prístup ďalej rozvíjať,“ dodáva Aleš Urbánek.

text a foto: redakcia

Pin It