Spoločnosť Fenix Slovensko, ktorá ponúka široký sortiment v oblasti elektrického vykurovania, sa na veľtrhu CONECO pochválila najmä svojím úspešným projektom nového administratívneho centra v českom Jeseníku, ktoré slúži ako príklad budúceho efektívnejšieho využívania budov.

 

fenix 01

 

Objekt s troma nadzemnými podlažiami je vybavený fotovoltickou elektrárňou a batériovým úložiskom. Centrum postavili v štandarde 2020, čiže ako dom s takmer nulovou spotrebou energie. Cieľom projektu je overiť fungovanie stavby, v ktorej sú domáce batérie prepojené s inteligentnou distribučnou sieťou (Smart grid) a poukázať na to, že elektrické vykurovanie je veľmi efektívnym a ekologickým riešením pre domy s takmer nulovou spotrebou energie. V preklade to znamená, že dom si sám vyrába energiu a ukladá si ju do batériového úložiska, pričom celý proces a mikroklimatické podmienky v budove sa detailne vyhodnocujú. Aby bola zaručená objektivita, merania a vyhodnocovanie zabezpečuje Univerzitné centrum energeticky efektívnych budov (UCEEB) pri ČVUT v Prahe.

 

fenix 02

 

Doterajší priebeh však už teraz naznačuje, že celková ročná spotreba elektrickej energie objektu bude nižšia, ako sa pôvodne predpokladalo, a to aj napriek tomu, že uplynulá zimná sezóna bola naozaj veľmi silná. Priebeh prevádzky preukázal, že uvedený koncept zaisťuje 100-percentné využitie energie vyrobenej vo vlastnej fotovoltickej elektrárni. Počas letných mesiacov sa zistilo, že využívanie klimatizácie vôbec nie je potrebné a úplne postačuje riadená ventilácia v nočnom režime intenzívneho prevetrávania. Zima, naopak, priniesla výsledky v prospech sálavého vykurovacieho systému, ktorý dokáže účinne a rýchlo reagovať na aktuálnu situáciu počasia a zároveň využívať aj ďalšie tepelné zisky, ktoré vytvárajú ľudia, technika či pasívne solárne zisky.

text a foto: redakcia, Fenix Slovensko

Pin It