heluz 01

 

Všadeprítomný „boom“ zatepľovania stavieb s cieľom zlepšovania ich energetickej náročnosti možno nie je jediným riešením, ktoré majú obyvatelia rodinných či bytových domov k dispozícii. Spoločnosť HELUZ apelovala na návštevníkov veľtrhu CONECO s myšlienkou, že normálne je, paradoxne, vôbec nezatepľovať. Samozrejme, za predpokladu, že využijete správny stavebný materiál.

 

heluz 02

 

Viete si v praxi predstaviť rozdiel medzi použitím klasického obvodového muriva s dodatočným zateplením a jednovrstvového muriva so zabudovanou tepelnou izoláciou? My sme odpoveď dostali priamo v expozícii vystavovateľa HELUZ, kde na konkrétnych ukážkach demonštrovali, koľko priestoru možno pri výstavbe domu ušetriť práve vďaka obvodovým tehlám s integrovanou tepelnou izoláciou.

 

heluz 03

 

Aké sú však ďalšie výhody takéhoto systému? K prvým patrí hlavne lepšia ochrana stavby zvonka, keďže zatepľovací systém sa môže časom poškodiť mechanickým narušením a následným prenikaním vlhkosti k samotnému murivu. K ďalším nevýhodám dodatočného aplikovania zatepľovacích systémov patrí aj to, že domy „nedýchajú“ tak, ako by mali. Ak ľudia podcenia dôležitosť vetrania, môže kombináciou týchto faktorov dôjsť v interiéri k tvorbe plesní. V prípade muriva so zabudovanou izoláciou toto riziko na stavbe odpadá.

text a foto: redakcia

Pin It