Pri dnešných cenách pozemkov a nehnuteľností musia treba často robiť kompromis v úvahe  cena verzus lokalita, prípadne rozloha. Často si musíme vybrať pozemok, ktorý nie je na prvý pohľad z hľadiska expozície či sklonu terénu ideálny. Zakladať a najmä udžiavať záhradu v členitom teréne je naozajstnou výzvou. Svahovitý terén však skrýva oveľa viac možností, ako sa na prvý pohľad zdá.


Sample ImagePlusy a mínusy
Kým sa rozhodnete výhodne kúpiť pozemok na svahu, mali by ste poznať výhody a nevýhody, ktoré sú s tým spojené.
K základným výhodám patrí nekonečná variabilita využitia a dynamika tohto priestoru. Nejde nespomenúť ani výhodu, že z horných častí záhrady budete mať pekný výhľad na okolitú krajinu. Najkrajšie pohľady sa naskytajú v období jarného kvitnutia a jesenného vyfarbovania stromov. Z hľadiska pestovania rastlín je výhodou ich menšie poškodzovanie mrazom. Na svahoch je vyššia intenzita slnečného žiarenia ako na rovine a môžeme na nich pestovať aj teplomilnejšie okrasné i ovocné dreviny. To však neplatí pre severné expozície svahov, ktoré oceníme v teplých a suchých oblastiach, kde zabezpečujú vyššiu pôdnu vlhkosť.
Zásadnou nevýhodou svahovitého terénu je finančná, materiálna, fyzická i časová náročnosť založenia a údržby takejto záhrady. Z pestovateľského hľadiska je problémom najmä južných svahov nedostatok vlahy, preto je vhodné pestovať menej náročné rastliny alebo ich viac zavlažovať. Na nezatrávnených či inak nespevnených svahoch sa môže pôda znehodnotiť vodnou eróziou, ktorá spôsobuje odnos najmenších pôdnych čiastočiek, živín a humusu.

Inšpirácie
Na založenie záhrady je bezochyby najvhodnejší rovinatý terén, no napriek tomu je záhrada vo svahu neopakovateľným priestorom a poskytuje možnosti úprav, aké by sme na rovine vytvorili len veľmi ťažko. V zásade máme dve možnosti, ako naložiť so svahom. Buď ho rozčleníme pomocou oporných múrikov a získame tak menšie rovné terasy na rôznych úrovniach, alebo zachováme prirodzený sklon územia.

Terasovanie
Terasám v záhrade môžete dať rôzny charakter, ale ich tvar, smerovanie a usporiadanie musí byť vždy prispôsobené logike domu a celej záhrady. Pri navrhovaní terás môžete uplatniť priame línie alebo zaoblené, organické tvary. Nikdy ich nekombinujte a snažte sa zachovať štýl záhrady. Priame línie sa používajú v pravidelných záhradách, inak povedané, v záhradách architektonických a organické línie v záhradách stvárnených v prírodno krajinárskom slohu.
Je dobré, ak je horná terasa na úrovni domu a slúži ako vstupný priestor do záhrady a môžete na ňu vojsť z niektorej obytnej miestnosti domu, napríklad z kuchyne. Schodiská, spájajúce jednotlivé terasy, by tiež mali viesť jedným smerom, najlepšie k najatraktívnejšej časti záhrady, ktorou môže byť prístrešok s posedením či jazierko s leknami.

Sample ImageKvetinové múriky
Terasovitú záhradu môžete vytvoriť aj pomocou kvetinových múrikov, ktoré sú veľmi efektné najmä do polovica leta, keď bohato kvitnú. Na kvetinové múriky sa používajú rôzne materiály – betónové tvarovky, tehly, drevené podvaly. Najobľúbenejším materiálom je stále prírodný kameň a jeho prirodzený vzhľad. Kamene by mali mať hranatý tvar, aby zem, ktorou ich utesňujeme, dobre držala a kladieme ich tak, aby sa viazali. Výšku a šírku múrika určíme podľa sklonitosti a dĺžky terénu. Vo všeobecnosti platí, že voľne uložený múrik nemá byť vyšší ako 0,5 – 0,8 m. Pri jeho stavbe nesmiete zabudnúť na drenážnu vrstvu štrku, ktorú nasypete do základov.

Voda v pohybe
Svahovitý terén dáva jedinečnú príležitosť na použitie vody v jej dynamickej forme, teda vytvorenie umelého potôčika. Do záhrady tak vnesiete pohyb a upokojujúce zvuky tečúcej vody oceníte najmä po celodennom strese v práci. Na vybudovanie umelého potoka i kvetinového múrika je najlepšie použiť kameň z okolia, aby pôsobili prirodzene a zapadali do prostredia.

Sample Image
Sample Image

TEXT Jana Zajasenská
FOTO archív redakcie

Pin It