Už od pradávna je záhrada spojená s čimsi mystickým a ezoterickým. V dnešnom rýchlom svete sa často stretávame s egoizmom, nátlakom, stresom… preto v nás prirodzene vzniká túžba oddeliť sa od tohto prostredia, a to nie len priestorovo ale aj duševne. Útočisko mu ponúka záhrada, ako vonkajší svet upravený pre blaho človeka.


Ide vlastne o hľadanie strateného raja, ktorý si však každý predstavuje trochu inak. Pri navrhovaní záhradi by sme mali zohľadniť jej funkciu. Vo všeobecnosti má záhrada tri základné funkcie: hospodársku, mikroklimaticko-hygienickú a spoločenskú. Usporiadanie vašej záhrady by sa preto malo odvíjať od toho, ktorú z nich si zvolíte ako prioritnú. Dnes si však už len málo ľudí zakladá záhradu kvôli pestovaniu ovocia či zeleniny. Ľudia uprednostňujú jej spoločenské poslanie a estetické pôsobenie, ktoré nemusí byť v rozpore s hospodárskym využitím priestoru.

Začnite na papieri
Návrh aj tej najmenšej záhrady si vyžaduje nákres. Najjednoduchšie je, keď máte geodeticky zameraný celý pozemok s umiestnením domu a prevýšením jednotlivých častí parcely, v prípade, že netvorí rovinu. Ak takýto plán nemáte a nepodarí sa vám ho získať ani od stavebného architekta, ktorý projektoval dom, budete si ho musieť vyrobiť sami. V náčrte by ste mali zachytiť v prvom rade tvar a hranice pozemku. Ďalej zakreslite polohu domu na pozemku a umiestnenie vstupov na pozemok aj do domu. Ako posledné si môžete v nákrese vyznačiť dreviny, ktoré chcete v záhrade ponechať. Aby bol náčrt čo najpresnejší, zameriavajte k dvom pevným bodom ako sú napríklad rohy domu alebo pozemku. Takýto náčrt potom určí každú zmenu smeru i roh v bode trojuholníka. Jednotlivé záhradné prvky a rastliny možno zamerať od ich najbližšej hranice. Zamerajte pod pravým uhlom pozdĺžnu i priečnu vzdialenosť objektov a poznačte si výsledok do náčrtov. Celý nákres by mal byť v mierke, najvhodnejšie je, keď 1 cm na papieri je v skutočnosti 1 m, ale všetko záleží od veľkosti zahrady.


Čo so svahom?

Mierny svah si môžete dovoliť ignorovať. Strmší svah by ste mali zmerať a zakresliť. Tým dostanete priečne rezy terénu, vďaka čomu si môžete naprojektovať múry, schody terasy i svahy. Pri meraní použite rovný dlhý kus dreva, vodováhu a malé oceľové pásmo. Drevo položte na zem v najvyššom bode terénu do vodorovnej polohy, pomocou pásma zmerajte kolmú vzdialenosť medzi voľným koncom dreva a zemou. Do tohoto miesta potom premiestnite opačný koniec dreva z najvyššieho bodu a pokračujte v meraní. Celú sériu si potom zakreslite na milimetrový papier ako priečny rez.

Pri návrhu si všímajte aj okolie

Tiene okolitých budov a stromov často zasahujú v rôznych denných obdobiach na váš pozemok, preto sa ich snažte využiť. Napríklad susedov orech môže cez obed vhodne zatieniť pieskovisko vašich detí.
Neestetické okolie zakryte kvitnúcou popínavkou na treláži alebo živým plotom, čím zároveň vytvoríte zaujímavé intímne zákutie. Intimita je predsa základným predpokladom naplnenia spoločenskej funkcie záhrady. Vytvárame ju však len vo vybraných častiach obytnej záhrady. Pri návrhu kompozície nezabudnite zohľadniť dominanty okolia, ktoré ju vhodne doplnia, napríklad horské štíty alebo dedinský kostol a podporte výhľady na ne. Záhrada by mala vyzerať dobre aj pri pohľade z okien, zadných dvier domu či lavičiek. Nakoniec si rozmyslite, kde chcete mať umiestnené jednotlivé záhradné prvky, ako sú cestičky, terasa, trávnatá plocha, či by ste privítali malé jazierko alebo bazén. V podstate je hlavnou zásadou netrieštiť plochu, to znamená nechať stred pozemku voľný a jednotlivé prvky malej architektúry, ako aj skupinky rastlín umiestňovať v okrajových častiach, čím celý priestor opticky zväčšíte a ponecháte mu ľahkosť.

Sample Image

Funkčnosť zabezpečí originalitu
Ani v záhradnej tvorbe by sme sa namali nechať zviesť módnymi trendmi, ktoré vedú k uniformite záhrad. Nie je dôležité, akú novú rastlinu či fontánku má v záhrade vaša susedka. Každý sme predsa iný a máme iné potreby. Len funkčnosť zabezpečí vašej záhrade originalitu a unikátnosť. Ak však v svojej márnomyseľnosti postavíte formu a vzhľad nad funkciu, môže sa vám ľahko stať, že skĺznete až ku gýču. Gýč, ktorý v záhradnej architektúre stelesňuje postava záhradného trpaslíka, sa veľmi ťažko definuje a určuje. Vo všeobecnosti však platí, že ku gýču dospejeme všade tam, kde je narušená rovnováha medzi obsahom (funkciou) a formou. Pred tým, ako vás zláka zberateľská mánia, či už ide o rastliny alebo doplnky do záhrady, poraďte sa s odborníkom – záhradným architektom. Poskytne vám odborné rady ohľadom kompozície, funkčnosti, technického riešenia a výberu rastlín. Určite neoľutujete, ak necháte celú realizáciu svojej „rajskej záhrady“ na odbornú firmu.

Výpich

Pri navrhovaní svojej novej záhrady by ste si mali v prvom rade určiť všeobecnú kompozíciu, ktorú potom prispôsobíte rozličným potrebám. Zároveň zohľadnite čas a financie, ktoré ste jej ochotný obetovať.


Tipy
    Záhradu väčšinou tvoria tri rovnocenné časti – dlažba, trávnik a okrajové časti osadené zeleňou.
    Pri veľmi malých záhradách je trávnatá plocha taká malá, že sa rýchlo vyšliape, preto je lepšie celú plochu spevniť.
    Okrajové záhony by nemali byť užšie ako 45 cm.
    Terasu pokladajte za súčasť vydláždeného priestoru a dajte si záležať, aby bola dostatočne veľká na umiestnenie posedenia.
    Pri chodníkoch zohľadnite ich význam a prispôsobte tomu ich šírku, tie najpoužívanejšie by mali mať aspoň 90 cm.

Sample Image Sample Image
Sample Image TEXT Jana Zajasenská
FOTO Steve Dudinský
Pin It