Baroková záhrada, to je vlastne logické pokračovanie zámku do krajiny. Vládnu tu symetria, geometria, efektné priehľady, kvetinové obrazy, opulentné plochy farieb i tvarov, ale aj sochy, sala terreny, studne, fontánky i gloriety. Koncepcia barokových záhrad je daná vzorom a ideálom zámockých záhrad vo Versailles.

Buchlovice
Dokonalý príklad barokového šľachtického zámockého sídla komponovaného od počiatku ako súčasť nádhernej záhrady usporiadanej v súlade s terénom do atraktívnych terás. Záhrada začína najvyššiou terasou, ktorá priamo nadväzuje na zámok a jej úhľadnú symetriu vymedzujú jazierka s fontánami a sochami.
www.zamekbuchlovice.cz

 

Buchlovice FOTO Ales Motejl CzechTourism 1

 

 

Dobříš
Francúzskym záhradným umením inšpirovaná záhrada dobříšského zámku je usporiadaná do terás. Ide o takmer encyklopedickú ukážku rokokovej koncepcie záhrady s množstvom sôch a výraznou osou, ktorá je ukončená typickou oranžériou tvoriacou horizont pohľadu od budov zámku.
www.zamekdobris.cz

 

Dobris FOTO Ales Motejl CzechTourism 1

 

 

Jaroměřice nad Rokytnou
Interiéry rozprávkového jaroměřického zámku pokračujú do exteriéru – reprezentatívnej barokovej záhrady s dvojitým schodiskom, fontánami, sochami, veľmi pozoruhodnými tesanými lavicami a rastlinnými prvkami upravovanými do podivuhodných tvarov. Pravidelne sa tu koná Medzinárodný hudobný festival Petra Dvorského.
www.zamekjaromerice.cz
www.arskoncert.cz/mhfpd/cz

 

Jaromerice nad Rokytnou FOTO Ladislav Renner CzechTourism

 

 

Duchcov
Sústava bazénov, vodotryskov a fontán, sochy Matyáša Bernarda Brauna, lomená os ako základ prísnej symetrie, tvarované stromy, rozľahlé terasové dvojramenné schodisko; taká je Kniežacia záhrada nadväzujúca na budovy zámku. Chodníčky si tú pamätajú kroky Casanovu, Mozarta, Haydna, Chopina, Beethovena...
www.zamek-duchcov.cz

 

Český Krumlov
V posledných desaťročiach bol zásadne obnovený barokový charakter zámockej záhrady s tromi terasami, nádhernou kaskádovou fontánou zdobenou sochami vodných božstiev, nýmf a zvierat. Jedinečný neskorobarokový letohrádok Bellaria má barokovú kuchyňu a umelú jaskyňu. Na barokových miestach zámku i záhrady môžete každý september zažiť Festival barokových umení.
www.ckrumlov.info

 

Cesky Krumlov FOTO Ales Motejl CzechTourism

 

 

Kuks
Osvieteným staviteľom bol aj gróf Špork, ktorý formoval krajinu okolo svojho letného sídla v Kukse. Na Kaplnku Sv. Anny, Mariánsku záhradu a zámok s kúpeľmi na jednej strane rieky nadväzovala nádherná záhrada. Neskôr oproti zámku vybudoval kláštor a Hospital. Krajinu zdobia kaplnky, fontány, a predovšetkým sochy, ktoré jedinečne prepájajú zámocké a lesné prostredie. Dnes už síce zámok neexistuje a z kúpeľných domov sa zachovala len časť, ale expozícia v novo zrekonštruovanom Hospitali je mimoriadnym zážitkom. Hospital Kuks, to je úchvatný ostrov barokového umenia vo všetkých významoch tohto pojmu. Obnova barokového hospitalu Kuks navyše získala cenu Grand Prix Európskeho kultúrneho dedičstva Europa Nostra.
www.hospital-kuks.cz

 

Kuks FOTO Ladislav Renner CzechTourism 3

Kuks FOTO Ladislav Renner CzechTourism 2

 

 

Kroměříž
Svetovo najznámejšia zo všetkých českých barokových záhrad je Kvetná záhrada v Kroměříži. Odlišuje sa tým, že nenadväzuje na žiadne sídlo, je koncipovaná ako odlúčená a je jediným dochovaným zástupcom tohto typu záhrad v Európe. Ide o ukážku ranobarokového záhradníckeho myslenia; triumf symetrie a geometrie je tu ohromujúci. Studne, labyrinty, vodné plochy, samostatné stavby, to všetko predstavovalo prelomovú fázu vo vývoji záhrad. Na Arcibiskupský zámok potom nadväzuje Podzámocká záhrada, ktorá tiiež má čiastočne barokový charakter, aj keď bola neskôr premenená na anglický park.
www.zamek-kromeriz.cz

 

Kromeriz FOTO Libor Svacek CzechTourism

Kromeriz FOTO Ales Motejl CzechTourism

 

Objavujte Česko a vyberte si z viac ako 40 000 možností, kde v Česku stráviť víkend alebo dovolenku. Inšpirujte sa na stránke www.kudyznudy.cz

text a foto: CzechTourism

Pin It