postreky shutterstock 1

Ilustračná snímka: ajlatan / Shutterstock.com

 

Záhrada spĺňa viacero funkcií. Za prioritné považujeme pestovanie a úžitok z ovocia a zeleniny. Čoraz častejšie však na pozemkoch vymedzujeme aj rekreačné a oddychové zóny. Tie sú späté s príjemným vizuálnym pôsobením a dekoratívnou funkciou. Na tieto účely slúži okrasná výsadba. Aké sú jej výhody a aké riziká hrozia práve okrasnému rastlinstvu?

 

Hodnotná okrasná výsadba

Tento prívlastok získala vďaka svojmu vysoko estetickému pôsobeniu. Na vzhľade záleží aj v okolí domov, čo sa prejavuje vyššou reprezentatívnosťou a záujmom o toto prostredie. Nepriamo sa udržiavaná okrasná záhrada postará o pridanú hodnotu vášho pozemku. Okrem prestíže možno medzi hlavné výhody okrasnej výsadby zaradiť nenáročnú údržbu. Pozor, ide o veľmi relatívny pojem v závislosti od konkrétneho druhu vegetácie, pôdnych kvalít a od rozlohy na vysádzanie.

Údržba okrasnej záhrady

Okrasná záhrada si v porovnaní s úžitkovou nevyžaduje až takú starostlivosť, akú nevyhnutne zapájame pri pestovaní ovocia a zeleniny. Avšak aj pri pestovaní okrasných rastlín sa stretávame s rizikami. Tie sa často vyhrotia natoľko, že vyhľadávame účinné prípravky proti škodcom. Pozor tiež na častý jav - pri okrasných rastlinách máme tendenciu nároky jednotlivých rastlín zovšeobecňovať. Neuvedomujeme si totiž, že všetky vyžadujú vlastný mechanizmus v udržiavaní a ochrane. Treba byť pripravení a okamžite reagovať novými metódami.

Priebežne zavádzame výživové, ale aj ochranné opatrenia, najlepšie v kombinovaných prípravkoch. Väčšina z nich predstavuje sezónne ošetrenie a zároveň zabraňuje napadnutiu škodcami – môže ísť o bežne prezimujúcich alebo odolných voči tradičným účinným látkam. Nachádzame preto novú formu insekticídov, dostávajúcich sa do tela kontaktom a cicaním, požieraním štiav a inej dostupnej výživy.

Účinné látky zabraňujú prenosu nervových impulzov, čo má za následok úhyn škodcov do niekoľkých hodín. Rovnako rozlišujeme dobu účinku podľa druhu okrasnej výsadby a na základe podnebných podmienok.

 

postreky shutterstock 2

Ilustračná snímka: Monika Wisniewska / Shutterstock.com

 

Okrasná výsadba ako zaujímavá rastlinná ríša

Za tradičnú súčasť okrasnej záhrady považujeme ľalie, ktorým sa darí len za istých okolností. Predovšetkým rešpektujeme vhodný čas na vysádzanie, a to v období od septembra do októbra, na vyživenej humóznej pôde. Až tak, že im poskytneme tradičné prihnojenie vyzretým hnojom.

V našich podmienkach ľalie chránime pred zamokrením a zaburinením. Pri akýchkoľvek udržiavacích prácach postupujeme opatrne, vzhľadom na ich citlivé a plytké korene. Táto situácia nás opäť núti obzerať sa po kvalitnom hnojení pre odolnosť a trvácnosť okrasnej rastliny. Medzi ďalšie obľúbené kvety, ktoré sú ozdobou záhrady patria aj petúnie, netýkavky alebo cínie.

Pin It