21.6.2013

 

Počas slávnostného galavečera v priestoroch Refinery Gallery, v ktorej si hostia mohli užiť nevšednú "cestu" na palube lietadla s prehľadom najlepších domácich aj svetových architektonických diel, vyhlásili víťazov súťaže Baumit Fasáda roka 2012.

 

Baumit FR12 00 hlavna

 

Do siedmeho ročníka súťaže bolo prihlásených spolu 144 objektov, ktoré splnili podmienky. Odborná porota v zložení doc. Ing. arch. Andrea Bacová PhD., prof. akad. arch. Ing. arch. Ján Bahna, Ing. arch. Ľubomír Závodný, PhDr. Ľudovít Petránsky a Ing. Ľuboš Fussek nominovala spolu 24 stavieb. Z tohto počtu bolo v kategóriách Novostavba Rekonštruovaná, obnovená a adaptovaná budova, Sanovaná historická budova a Rodinný dom nominovaných päť stavieb, v kategórii Zateplený panelový dom sa do užšieho nominačného výberu dostali štyri stavby. Odborná porota po citlivom zvážení udelila päť hlavných cien a až desať čestných uznaní.

 

Kategória Novostavba

 

Hlavná cena
Južné mesto zóna C1, Bytové domy
Žltá ulica, Petržalka, Bratislava
Prihlasovateľ: COMPASS, s. r. o., Bratislava
Autori: Ing. arch. Juraj Benetin, Ing. Peter Cibulka, Ing. arch. Miroslav Čatloš, Ing. arch. Juraj Česelský, Ing. arch. Ján Droždiak, Ing. arch. Miroslava Gašparová, Ing. arch. Matej Grébert
Realizátori: Chemkostav Michalovce, a. s., Alfa Devín s. r. o., Bratislava

 

Baumit FR12 01 novostavba vitaz Slnecnice

 

Hodnotenie poroty slovami Ing. arch. Ľubomíra Závodného: Novostavba Južné mesto v Petržalke je riešená prehľadným urbanistickým konceptom a poskytuje 192 jedno- až päťizbových bytov v nízkopodlažných obytných domoch. Bytové domy s názvom Slnečnice ponúkajú komfort bývania v nízkoenergetických stavbách v prostredí, ktoré je plné pohody a poskytuje všetkým maximálny komfort bývania, relaxu a pokojného domova. Architektonické riešenie a celková koncepcia projektu je veľmi prehľadná a jasná. Výrazné je horizontálne členenie trojpodlažnej časti bytov s veľkými lodžiami s tieniacimi prvkami, položenej na podnoži bytov s predzáhradkami, doplnenej nenápadnými nadstavbami. Architektonický výraz objektov je zámerne abstrahovaný a jednoduchý a vytvára tak pocit jednoznačnosti a príjemnosti.

 

Čestné uznanie
Bytový dom Panoráma
Staré Grunty, Bratislava
Prihlasovateľ: OTYK Invest, s. r. o. , Bratislava
Autori: Ing. arch. Michal Petráš, Ing. Štefan Lichvar
Realizátor: OTYK Invest, s. r. o. , Bratislava

 

Baumit FR12 02 novostavba cestne uznanie Panorama

 

Ostatné nominované diela v tejto kategórii:

 

Galéria s Fotoateliérom
Školská 2330/1A, Šaľa
Autori: Ing. arch. Imrich Pleidel, Peter Masár, Ján Kováč
Realizátor: HRT, s. r. o., Trnava

 

Baumit FR12 03 novostavba nom dom s atelierom

 

Colourhous - Polyfunkčný bytový dom
ul. Janka Kráľa, Topoľčany
Autori: Ing. arch. Stanislav Rentka, Ing. arch. René Baranyai
Realizátor: Tessera, s. r. o., Bratislava

 

Baumit FR12 04 novostavba nom colorhouse

 

Bytový dom
Zóna bývania Z1/02, Slovenský Grob - Šúr
Autori: Akad. arch. Eduard Šutek, Ing. arch. Andrej Šutek, Ing. Peter Foltán, Ing. Jana Polomcová
Realizátor: Investerm, s. r. o., Bratislava

 

Baumit FR12 05 novostavba nom slovensky grob

 

Kategória Rekonštruovaná, obnovená a adaptovaná budova

 

Hlavná cena
Bytový dom
Americká 1 - Ľubľanská 2, Bratislava
Prihlasovateľ: Ing. arch. Angela Hornická
Autori: Ing. arch. Angela Hornická, Ing. Pavel Achberger
Realizátori: 1. etapa Martinus, s. r. o. ,2. etapa Tikol, s. r. o. , Bratislava

 

Baumit FR12 06 rekonstrukcia vitaz lublanska americka

 

Hodnotenie poroty slovami prof. akad. arch. Ing. arch. Jána Bahnu: Bytový dom sa nachádza vo štvrti, ktorá bola urbanizovaná po prvej svetovej vojne, v 20. rokoch, blokovými obytnými domami. Vtedy sa z Čiech aj k nám šírili pokusy o národný sloh – rondo kubizmus a oblúčkový dekorativizmus. Tieto slohy ešte vyznávali fasádne remeslá a aj teraz si na ich rekonštrukcii zgustla realizačná firma. Základná béžová farba je akcentovaná výraznými červenými rímsami a šambránami. Dom po rekonštrukcii pôsobí v blokovej štruktúre dôstojne a dominantne.

 

Čestné uznanie 1
Bytový dom
ul. 29. augusta 28 – 32, Bratislava
Prihlasovateľ: Vlastníci bytov a nebytových priestorov
Autor: architekt sa neuvádza
Realizátor: NOVOTA ART, s. r. o., Bratislava

 

Baumit FR12 07 rekonstrukcia cestne uznanie 29 augusta

 

Čestné uznanie 2
Bytový dom
Parkové nábrežie 13, 15, 17, Nitra
Prihlasovateľ: VKF s. r. o., Volkovce
Autor: Ing. Marián Piterka
Realizátor: VKF s. r. o., Volkovce

 

Baumit FR12 08 rekonstrukcia cestne uznanie nitra

 

Čestné uznanie 3
Bytový dom
Moskovská 21, Bratislava
Prihlasovateľ: NOVOTA ART, s. r. o., Bratislava
Autor: Realizácia podľa dokumentácie KPÚ, Bratislava
Realizátor: NOVOTA ART, s. r. o., Bratislava

 

Baumit FR12 09 rekonstrukcia cestne uznanie moskovska

 

Päticu nominovaných diel uzatváral

 

Bytový dom
Legionárska 3, 5, 7, Bratislava
Autor: Ing. arch. Pavol Holý
Realizátor: NOVOTA ART, s. r. o., Bratislava

 

Baumit FR12 10 rekonstrukcia nominovana legionarsla

 

Kategória Sanovaná historická budova

 

Hlavná cena
Meštiansky dom
Nová ul. 7, Levoča
Prihlasovateľ: Pamiatkový úrad SK, Oblastný reštaurátorský ateliér Levoča
Autori: Pamiatkový úrad SK, Oblastný reštaurátorský ateliér Levoča
Realizátor: Pamiatkový úrad SK, Oblastný reštaurátorský ateliér Levoča

 

Baumit FR12 11 sanovana vitaz Levoca

 

Hodnotenie poroty slovami Ing. Jozefa Baka, PhD.: Neskoro baroková maliarska a štuková výzdoba fasády z konca 18. storočia v objatí renesančnej maliarskej výzdoby, takto je lyricky definovateľná úspešná sanačno-reštaurátorská práca na fasáde meštianskeho domu na Novej ulice č. 7 voči prevládajúcemu riešeniu námestia a bočných uličiek Levoče, klenotu a súčasti ochrany UNESCO. Riešenia, si vyžadovali osobitosť prístupu v každom centimetri kubickom hmoty a jeho povrchovej úpravy. Maľovaná korunná rímsa, štvorica stĺpov s dekoratívne a figurálne rozvinutými hlavicami, motív maľovaných rokajov (ornamentov) nad oknami, štukové nadokenné rímsy s mušľami prekonali cestu v podobe potreby spevnenia podkladu, ochrany pred degradačným pôsobením vodorozpustných solí a vlhkosti a stabilizácie farebnosti obnaženého povrchu. Dnes sú dokladom vysokej umeleckej a remeselnej hodnoty a vedomostí minulosti a súčasnosti, v ich dosiahnutej obnove. Vysoká náročnosť tejto sanácie je v každom centimetri jej povrchovej úpravy.

 

Čestné uznanie 1
Rekonštrukcia a modernizácia budovy krajského súdu
Skuteckého 7, Banská Bystrica
Prihlasovateľ: Ing. arch. Igor Teplan
Autori: Ing. arch. Igor Teplan, Ing. arch. Miloš Pivko, Ing. arch. Eva Teplanová, Ing. arch. Katarína Pivková
Realizátor: Akad. soch. Ján Filo, Banská Bystrica

 

Baumit FR12 12 sanovana uznanie krajsky sud BB

 

Čestné uznanie 2
Kaštieľ Sasinkovo
Sasinkovo č. 1
Prihlasovateľ: Potissimus, s. r. o., Nitra
Autor: Ing. arch. Jaroslav Kvetán
Realizátor: Potissimus, s. r. o., Nitra

 

Baumit FR12 13 sanovana uznanie kastiel Sasinkovo

 

Ďalšie nominované diela


Bytový dom
Dunajská 30, Bratislava
podľa dokumentácie KPÚ, Bratislava
Realizátor: NOVOTA ART, s. r. o., Bratislava

 

Baumit FR12 14 sanovana nom Dunajska

 

Dóm sv. Martina
Staré Mesto Bratislava
Autori: Ing. Marta Pichova,Ing. arch. Tomáš Schlögl, Ing. Vladimír Kohút, Ing. Jozef Bako, PhD.
Realizátor: NOVOTA ART, s. r. o., Bratislava

 

Baumit FR12 15 sanovana nom Dom sv Martina

 

Kategória Rodinný dom

 

Hlavná cena
Južné mesto zóna C1, Rodinné domy
Žltá ulica, Petržalka, Bratislava
Prihlasovateľ: COMPASS, s. r. o., Bratislava
Autori: Ing. arch. Juraj Benetin, Ing. Peter Cibulka, Ing. arch. Miroslav Čatloš, Ing. arch. Juraj Česelský
Ing. arch. Ján Droždiak, Ing. arch. Miroslava Gašparová, Ing. arch. Matej Grébert
Realizátor: Matoušek CZ, a. s., Jevíčko

 

Baumit FR12 16 RD vitaz Juzne mesto

 

Hodnotenie poroty slovami doc. Ing. arch. Andrey Bacovej, PhD.: Radové rodinné domy sú súčasťou obytného komplexu Južné mesto – Slnečnice Petržalka. Vytvárajú harmonický a kompaktný celok s kvalitným urbanistickým konceptom, ktorý podporuje vznik obytných ulíc s dostatočnými šírkovými parametrami. Ulica vytvára priestor nielen na parkovanie áut, ale je dimenzovaná s ohľadom na peší pohyb, hry detí a kontakty obyvateľov. Architektúra rodinných domov je založená na objemovom rozčlenení základnej hmoty domu, ktorá je akcentovaná nielen vhodným farebným riešením, ale aj použitím štrukturálnej povrchovej omietky. Farba spolu s povrchovou úpravou fasády vytvára v tomto prípade dominantný a príťažlivý výtvarný architektonický prvok.

 

Čestné uznanie 1
Rodinný dom
Hviezdoslavova ul., Ivánka pri Dunaji
Prihlasovateľ: Ing. Róbert Rico, Ivánka pri Dunaji
Autor: Ing. arch. Zoltán Bartal
Realizátor: Mitbau, s. r. o., Topoľníky

 

Baumit FR12 17 RD uznanie Hviezdoslavova

 

Čestné uznanie 2
Rodinný dom
Gusevova 24, Bratislava
Prihlasovateľ: Sumbal + Priehoda, s. r. o., Bratislava
Autori: Ing. arch. Juraj Sumbal, Ing. arch. Mária Vanková
Realizátor: Emire, s. r. o., Oravská Polhora

 

Baumit FR12 18 RD uznanie Gusevova

 

Ďalšie nominované diela v tejto kategórii:

 

Rodinný dom
Pod Oborou, Rohožník
Autor: Ing. arch. Pavol Pokorný
Realizátor: Bau3mex, a. s., Bratislava

 

Baumit FR12 19 RD nom Rohoznik

 

Rodinný dom
Čuňovo
Autori: Ing. arch. Peter Švorc, Ing. arch. Vladimír Torda
Realizátor: Stacom, s. r. o., Bratislava

 

Baumit FR12 20 RD nom Cunovo

 

Kategória Zateplený panelový dom

 

Hlavná cena
Bytový dom
Račianska 17 – 19, Bratislava
Prihlasovateľ: EKONOMSERVIS, s. r. o., Staškov
Autor: Ing. arch. Jozef Mravec
Realizátor: EKONOMSERVIS, s. r. o., Staškov

 

Baumit FR12 21 zatepleny vitaz Racianska

 

Hodnotenie poroty slovami PhDr. Ľudovíta Petránskeho: Výborný príklad vhodne zvolenej a zrealizovanej farebnosti fasády panelového domu, ktorá podporuje základnú tektoniku domu s priznaním typických vertikálnych a horizontálnych pilastrov panelovej sústavy. Je príkladom vhodného riešenia farebnosti fasády aj pre ostatné podobné typy bodových panelových domov.

 

Čestné uznanie 1
Internát Mladosť, SPU Nitra, blok C
Štúrova 3, Nitra
Prihlasovateľ: FKF design, s. r. o., Nová Stráž
Autor: Ing. arch. Ladislav Vikartovský
Realizácia: TONEX, s. r. o., Komárno

 

Baumit FR12 22 zatepleny uznanie SPU Mladost

 

Čestné uznanie 2
Bytový dom
Topoľčianska ul., Bratislava
Prihlasovateľ:Timex, s. r. o., Turzovka
Autor: Ing. arch. Oľga Radianska
Realizátor: Timex, s. r. o., Turzovka

 

Baumit FR12 23 zatepleny uznanie Topolcianska

 

Štvoricu nominovaných diel doplnil


Bytový dom
Jurigovo nám. 11 – 15, Bratislava
Autor: Ing. Roman Horečný
Realizátor: EKONOMSERVIS, s. r. o., Staškov

 

Baumit FR12 24 zatepleny nom Jurigovo nam

 

V závere programu udelil samostatnú cenu aj riaditeľ spoločnosti Baumit, Ing. Ľuboš Fussek, ktorý sa ju tentoraz rozhodol venovať firmám TRIMEX a ECOTHERM. Počas svojho pôsobenia na trhu totiž zateplili približne milión štvorcových metrov plôch.

 

Z ocenenia Plyšová kocka, spojeného s finančnou dotáciou, ktorú spoločnosť Baumit udeľuje za budovanie v prenesenom význame, teda za stavanie "mostov porozumenia", sa tešili malí futbalisti z Česko-slovenskej futbalovej akadémie Malacky. Cenu odovzdával marketingový manažér spoločnosti Baumit, Ing. Tomáš Sepp, spolu s prezidentom Únie ligových kubov, Ing. Dušanom Tittelom.

 

Baumit com logo   Logo Fasada roka 2012

 

pripravila: Anna Salvová
foto: Baumit/Ing. arch. Alexander Trizuljak

 

 

 

Pin It