31.12.2015

Vedeli ste, že na Slovensku si každoročne zakúpi používaný lodný kontajner na iný účel, ako bol pôvodne určený, približne tritisíc osôb? Z vyradených kontajnerov vznikajú napríklad bývanie, letné kuchyne, dielne sklady, skleníky, ale aj bistrá a kiná.

bory 01

Spoločnosť Bôry, s. r. o. Žilina organizuje súťaž „NOAH´S ARCH 2016“, ktorá je určená pre profesionálov i amatérov. Zadanie je jednoduché – implementovať používané lodné kontajnery v praxi a realizovať modifikáciu lodného kontajnera. Výherca získava okrem ceny „NOAH´S ARCH“ i finančnú cenu vo výške 11 000 €. Cieľom súťaže je motivácia a podpora iniciatívy modifikáciou recyklovať vyradené lodné kontajnery z prepravy a používané lodné kontajnery na dopravu pre iný účel používania, než na aký boli zhotovené, a tak znížiť zaťaženie životného prostredia a zároveň využiť mobilné kontajnery ako jednu z najlacnejších, najefektívnejších a najpraktickejších foriem zaobstarania priestorov na život či prácu.
Súťaž sa usiluje podnietiť zamestnancov podnikov štátnej správy, samosprávy, členov občianskych združení i študentov k tomu, aby hľadali možnosti aplikácie lodných kontajnerov v praxi, a to v oblasti podnikania, súkromného využitia, pestovania, skladovania, bývania či vytváraním prevádzok s cielenou schopnosťou presúvať sa bližšie k zákazníkom (bary, finančné poradenstvá a pod.). Pre študentov je to jedna z jedinečných príležitostí spojiť štúdium priamo s praxou i príležitosť vytvárať kariérnu spoluprácu s jednotlivými obormi. Budúcim používateľom takýchto kontajnerom to zasa umožňuje získať úsporné, efektívne riešenie a zároveň výhodu na obchodnom trhu.

kontajner 01

kontajner 02

Zapojte sa aj vy do celosvetového trendu recyklácie používaných lodných kontajnerov. Všeobecné súťažné podmienky nájdete na stránke www.bory-zilina.sk.

zdroj: Bôry Žilina
foto: archív vydavateľstva, Excontainer.com

 

 

Pin It