7.11.2016
V Samospráve Hnúšta sa nachádza unikátny stavebný projekt, ktorý je starý niekoľko storočí. Jednoklenbový kamenný most, cez ktorý v minulosti viedla obchodná a vojenská cesta, je však v dezolátnom stave. Samospráva preto plánuje jeho rekonštrukciu.tureckymost 2

Kamenný most sa nachádza v Maši, ktorá je miestnou časťou Hnúšte, a ľudovo je nazývaný, podobne ako aj iné klenbové mosty v regióne, tureckým. Podľa legendy ide o most z tureckého pustošenia zo 16. storočia. Na mape prvého mape prvého uhorského vojenského prieskumu, ktorý vykonávali v rokoch 1763 – 1787, však nie je zaznačený. Predpokladá sa teda, že pochádza z mladšieho obdobia.turecky most 3

V ďalšom vymeriavaní, ktoré prebiehalo v rokoch 1806-1869, je už na mapách jasne viditeľný. Je preto pravdepodobné, že bol postavený až po roku 1780 v súvislosti so začiatkom banskej činnosti na úpätí vrchu Ostrá, nakoľko vyťaženú rudu bolo treba prepraviť do hámrov, ktoré vznikli koncom 18. storočia v časti Maša, avšak na opačnej strane rieky.tureckymost 6

Most je jednou z mála historických pamiatok, ktoré sa v oblasti zachovali. Podľa statika sú na moste významné poruchy. Poslanci samosprávy preto plánujú v blízkom čase jeho rekonštrukciu. V budúcnosti by okolie kamenného mosta mohlo byť využívané aj ako oddychová zóna a nová atrakcia pre rozvíjajúci sa cestovný ruch v meste. Poslanci plánujú v budúcnosti zrealizovať cyklotrasou, ktorá by pretínala túto historickú pamiatku.

Snímka

 

zdroj:TASR
foto:TASR, Google maps, Horná Rimava
pripravil: fl

Pin It