hantabal architekti bytovka drotarska

Bytový komplex, ktorý púta pozornosť svojou atypickosťou, si získal i priazeň medzinárodnej poroty CE ZA AR 2020. Jeho tvorcovia, architekti Michaela a Juraj Hantabalovci z architektonického ateliéru Hantabal architekti, sa stali laureátmi ocenenia v kategórii Bytové domy. 

 

Čo tvorilo hlavné zadanie z hľadiska vstupných údajov a z hľadiska filozofie? Boli ste niečím limitovaní alebo ste mali voľnú ruku v oblasti finálnej podoby diela? 

Pri každom zadaní tohto rozsahu tvorí východiskové podklady UPI (percento zastavanosti, daná podlažnosť a percento zelene na rastlom teréne). Dôležitá je i orientácia svetových strán vo vzťahu k parcele a taktiež požiadavky investora. Mám na mysli skladbu bytov, parkovanie, úroveň vybavenia štandardu...

Z hľadiska filozofie robíme vždy v našej tvorivej činnosti ako prvý koncept. Je to pre nás ideálna situácia, ak sa nám podarí dodržať ho až do konca. (V tomto prípade sa to podarilo.) Veľmi dôležitým prvým krokom je zachytenie tzv. genius loci daného miesta. Prostredie, do ktorého ideme vstupovať, jeho danosti, ktoré rešpektujeme a z ktorých vychádzame. Sme zástancovia názoru, že charakter miesta nechceme premeniť na niečo úplne iné, napríklad kopec na rovinu. Postupujeme veľmi citlivo od priestoru cez okolitú krajinu až po mesto. Jednotlivé vzťahy vyhodnocujeme a všetky kvality danej lokality chceme ešte viac pozdvihnúť.

 

Aký bol ten prvý pocit nad „čistým papierom“? 

Pocit nad čistým papierom u nás netrvá veľmi dlho, pretože už pri obhliadke parcely, miesta, nám prichádzajú prvé myšlienky: Ako? Kde? Prečo?. A už je to v podobe skice. Nápad u nás vzniká na duplexe skicovaním, až následne sa kreslí v počítači.

Čo bolo vašim hlavným cieľom? 

Hlavná myšlienka konceptu vychádzala zo situovania objektov na parcele vzhľadom na susedný objekt z deväťdesiatych rokov so skoro stopercentnou zastavanosťou. Chceli sme, aby budúci obyvatelia mali výhľady z väčšej časti bytov. Pracovali sme teda na vytvorení optimálnej mierky, usporiadania dispozícii, lodžií a tiež výberu materiálov pre bývanie. Vždy myslíme na budúcich obyvateľov, na ich komfort pri užívaní priestorov a interiérových alebo súkromných záhradiek. Tie vytvárajú poloverejný priestor zelene, ktorý sme vytvorili medzi dvoma objektmi. To pohodlie a pokoj, ktorý má prinášať „domov“, bolo pre nás hlavným cieľom.

 

hantabal architekti bytovka drotarska

Investor, spoločnosť STRABAG, si osvojil názor architektov, že drevená fasáda je najvýhodnejšia voľba z hľadiska budúcej obytnej funkcie, ako aj ekonomicky.

 

Za ostatné roky ste boli za svoje diela nominovaní na prestížne ocenenie CE ZA AR v rôznych kategóriách. Dnes držíte v rukách cenu CE ZA AR 2020 v kategórii Bytové domy, práve za bytovku na Drotárskej. Aký je to pocit?

Priznám sa, že to bolo pre nás príjemným prekvapením. Najväčším prínosom boli pozitívne reakcie širšieho okruhu našich známych v rôznych vekových kategóriách. Všetci sa zhodli na tom, že sa im to páči. Proste ich to oslovilo aj ako bežných ľudí – „nearchitektov“. V dnešnej dobe je pozitívny názor na vec veľmi vzácny.

Ako je možné, že vás developer nedotlačil k lacnému riešeniu? 

Pri takýchto projektoch ekonomika nepustí a použitie každého eura sa vopred dôkladne premyslí. Ani naša cesta drevenej fasády nebola od začiatku jednoznačná. Ale vzhľadom na celkové hmotovo-priestorové usporiadanie objektu a dispozičné riešenie bytov, nebolo možné tento vonkajší plášť vynechať. Investor si osvojil náš názor, že drevená fasáda je najvýhodnejšia voľba z hľadiska budúcej obytnej funkcie, ale aj ekonomicky.

 

hantabal architekti exterier

 Architekti vždy myslia na budúcich obyvateľov, ich komfort pri užívaní priestorov.

 

Mnohí developeri sa boja realizovať svoje vízie prostredníctvom kvalitných architektov, napríklad aj prostredníctvom overených architektonických súťaží. Čo by ste im odporúčali?

V praxi sa nám viackrát potvrdilo, že práve dôvera zohráva v tomto vzťahu „investor a architekt“ najdôležitejšiu úlohu. Investor verí architektovi, že prostredníctvom neho dostane tu správnu pridanú hodnotu budúceho diela. Aj druhá strana – architekt – preberá na seba zverenú zodpovednosť. Pre investorov mám jednu radu k súťažiam: Potrebné je čo najviac zainvestovať do prvotnej myšlienky konceptu budúceho diela. Nebojte sa teda ísť do súťaží, lebo práve tam má investor možnosť získať najvyššiu kvalitu návrhu.

S Jurajom ste nielen kolegovia, ale i manželia. Ako táto spolupráca funguje? Delíte si zákazky tak, aby ste sa počas dňa radšej ani nestretli, alebo radi spolu trávite čas pri tvorbe? Ako sa vám táto 24-hodinová spolupráca premieta do súkromného života?

Naša spolupráca začala už počas vysokej školy, takže nám ani nepripadá nejako zvláštne byť spolu 24 hodín. Zákazky riešime spoločne. Práve to je na tom to dobré a zaujímavé. Ten mužský pohľad na vec z jednej strany a z druhej pohľad ženský. Zatiaľ sa nám to osvedčilo a vieme, že to funguje. Naša deľba práce spočíva v tom, že niektoré veci robím radšej ja a niektoré Juraj. Taktiež to závisí od projektu samotného. Nie je to pravidlo. Na stavbu chodí Juraj riešiť prevažne konštrukčné veci a ja zase tie estetické. Funguje to zhruba takto. Ale v princípe sa na finálnom riešení vždy zhodneme.

 

lifepark residence lifepark residence

 

Veľmi dôležitým prvým krokom pri tvorbe diela je zachytenie tzv. genius loci daného miesta. 

 

Keď tvoríte, aké sú základné ingrediencie vašej tvorby? Ako sa vám podarí vytvoriť tak kompaktný a plnohodnotný celok, v ktorom figurujú funkčnosť i harmonická vyváženosť s prostredím?

Základnou ingredienciou je hlavne mať chuť na to, čo ideme tvoriť, a s tým spojené nadšenie a radosť z toho čo, to bude až to vznikne. Nemáme na to však žiaden konkrétny recept ako ingrediencie namiešať. Vychádza to z nás nejako prirodzene. Samozrejme to nie je vždy také ideálne. Veľmi tomu procesu pomáha osvietený a podobne naladený investor, prostredie, čas a zžitie sa s projektom.

Aká by bola vaša dobrá rada pre mladých, začínajúcich architektov?

Odvahu, trpezlivosť, otvorené oči všade, kade chodia, a hlavne nech sú sami sebou. Pozor na to, architektúra prerastá do buniek celého tela. Ešte jedna rada, architektúru robte vždy pre človeka. Vžite sa do nej tak, akoby ste sa tam cítili vy.

Čo pre vás znamená domov?

Domov je pre nás náš malý domček Minimal pod obrovskou borovicou a čerešňou, s krásnou záhradkou, ktorá za tých krásnych osemnásť rokov, čo tam bývame, už poriadne rozkvitla. A, samozrejme, celá široká rodina. Najkrajšie sú oslavy v našom domčeku, keď sa tam k sviatočnému stolu pomestí aj viac ako dvadsaťdva ľudí. Milujeme tento čas v kruhu našej rodiny či najbližších priateľov. Vzťahy, ktoré máme, sú nesmierne vzácne. Nechcem, aby to vyznelo ako klišé, ale toto má pre nás najväčšiu hodnotu.

 

Ateliér: Hantabal architekti, s. r. o.

Autori: Ing. arch. Juraj Hantabal, Ing. arch. Michaela Hantabalová

Spolupráca: Ing. arch. Soňa Pavolová, Ing. arch. Jakub Hanták

Investor: STRABAG

Plocha pozemku: 2 699 m2

Zastavaná plocha: 807 m2

Podlažná plocha: 2 968,5 m2

Obostavaný objem: 15 017 m3 

Návrh: 2015 – 2017

Realizácia: 2017 – 2019

Adresa: Drotárska cesta 55, Bratislava, Slovensko

 

VIZITKA

Hantabal architekti

 

hantabal architekti hantabal architekti

 

 

 

Ateliér založili manželia Michaela a Juraja Hantabalovci v roku 2009. Filozofiou ich tvorby je minimalizmus. V pestrofarebnom portfóliu etablovaného ateliéru nájdete kvalitné interiéry, rodinné i bytové domy, občianske budovy, tvorbu verejných priestorov i rekonštrukcie. Ich srdcovou záležitosťou, ktorej venujú svoj voľný čas, je záchrana bratislavskej Kalvárie. V roku 2020 získali prestížne ocenenie CE ZA AR, ktorého vyhlasovateľom je Slovenská komora architektov, a to za bytový komplex Drotárska.

 

www.hantabal.com

 

Rozhovor s predstaviteľmi investora, spoločnosti STRABAG, si prečítajte TU.

Pin It