28.9.2013

 

Projekt Tarjanne Dúbravka využíva solárnu energiu. Na strechách bytových domov sa nachádzajú slnečné kolektory, ktoré majiteľom bytov sľubujú ušetriť značné výdavky za plyn.

 

Tarjanne Solar hlavna

 

Priemerná úspora v bytoch je vďaka solárnemu systému na ohrev teplej vody až 10 kWh/m2 za rok. Kolektory pritom vydržia desaťročia bez toho, aby vyžadovali náročnejšiu údržbu. Využitie solárnej energie znamená veľkú mieru nezávislosti od ropy a zemného plynu. Prispievajú tiež mierou klesajú produkované emisie CO2.

 

zdroj: YIT Reding