Pin It

 

19.11.2013

 

Ľudová múdrosť hovorí: „Viac rúk viac spraví." Rovnaká priama úmera platí aj v prípade zdrojov energie. Čím viac dostupných alternatív zapojíte, tým väčšiu úsporu môžete dosiahnuť. Šetriť netreba najmä s obnoviteľnými zdrojmi.

 

Návrh je individuálny
V kombinovaných systémoch sa zvyčajne využívajú klasické aj obnoviteľné zdroje tepla. „V súčasnosti zaznamenávame zvýšené požiadavky na komplexné riešenie vykurovania a prípravy teplej vody práve v kombinácii viacerých zdrojov tepla," potvrdzuje Juraj Malik zo spoločnosti Vaillant Group Slovakia. Ako dodáva, návrh kombinovaných systémov je veľmi individuálny a závisí od potrieb obyvateľov domu, dostupnosti zdrojov a finančných možností investora. Keďže ide o zložitejšie systémy, treba počítať aj s vyššími investičnými nákladmi. Počas prevádzky však vykazujú oveľa výraznejšiu úsporu než konvenčné systémy. Napríklad, pri využití solárnej energie v zostave s plynovým kotlom možno ušetriť až 30 percent z celkových prevádzkových nákladov na vykurovanie aj ohrev teplej vody.

 

Spolocnymi silami 01 vaillant

foto Vaillant

 

Čerpadlo v hlavnej úlohe
Znižovať prevádzkové náklady rodinného domu možno inštaláciou tepelného čerpadla, ktoré dokáže odoberať teplo z okolitého prírodného prostredia a účelne ho využívať. Tepelné čerpadlá môžu byť v porovnaní s vykurovaním tradičnými spôsobmi až o dve tretiny úspornejšie. Keďže čerpadlo spotrebúva na svoju vlastnú prevádzku energiu, treba jeho chod podporiť ďalším tepelným zdrojom. „Problém nastáva s motorom, ktorý v prípade elektrického tepelného čerpadla môže získanú energiu predražiť," podotýka Matúš Izakovič zo spoločnosti ESM-Yzamer. Dôvodom je rozmrazovanie čerpadla v zime, na ktoré sa spotrebuje veľké množstvo elektrickej energie. Plynové tepelné čerpadlo naproti tomu funguje na plyn, ktorý je podstatne lacnejší. „Na svoju prevádzku však čerpadlo potrebuje zhruba 25 percent energie, zvyšok dokáže získať z okolitého prostredia. Ak budú ceny energií akékoľvek, vďaka tepelnému čerpadlu môže mať používateľ až 75 percent energie vždy bezplatne," dopĺňa Juraj Malik.

 

Spolocnymi silami 02 viessmann

foto Viessmann

 

Čerpadlo vo vedľajšej role
Ak sa rozhodnete používať tepelné čerpadlo v takzvanej bivalentnej prevádzke, dôležitou informáciou pre vás je bod bivalencie. Označuje teplotu vonkajšieho vzduchu, pri ktorej sa zapína doplnkový zdroj tepla, teda tepelné čerpadlo. „Keďže výrobcovia tepelných čerpadiel ich zvyčajne navrhujú s ohľadom na monoenergetickú prevádzku, je bivalentné využitie otázkou, ktorú si musíte zodpovedať podľa vlastného uváženia," radí Matúš Izakovič.

 

Spolocnymi silami 03 nibe

foto Nibe

 

Elektrina zo slnka
Spotrebu možno znížiť aj spojením tepelných čerpadiel s fotovoltickými panelmi a s jednotkou na uskladňovanie získanej energie. Ich využívanie sa pozitívne odzrkadľuje aj na malom množstve vyprodukovaného CO2. Podmienky pre využívanie obnoviteľných zdrojov a vlastnej energie však u nás, bohužiaľ, nie sú také priaznivé ako v západnej Európe. „Mrzí ma, že na Slovensku neexistuje taká efektívna podpora ich využívania ako, povedzme, v Nemecku. Slovenský parlament na začiatku roka zásadne obmedzil rozsah podpory pre výrobu solárnej energie. To je pre mnohé spoločnosti likvidačné opatrenie, pretože ľudí to odrádza od investícií do fotovoltiky. Posledný veľtrh Intersolar Europe ukázal, že západ sa posúva smerom k obnoviteľným zdrojom a k výrobe vlastnej energie. Slovensku určite neprospeje, ak nebude súčasťou tohto trendu," zhodnotil súčasnú domácu legislatívnu situáciu v tejto oblasti Peter Škvaril, vedúci organizačnej zložky Schüco na Slovensku.

 

Spolocnymi silami 04 schuco

foto Schüco International KG

 

Elektrina alebo plyn?
Alternatívou tepelného čerpadla s elektrickým pohonom sú plynové tepelné čerpadlá. Tie na pohon kompresorov používajú plynový motor spaľujúci plyn alebo LPG. Plynové tepelné čerpadlá sa uplatňujú v systémoch s priamou expanziou chladiva alebo v systémoch, kde je teplonosným médiom voda. Chladivový okruh tepelného čerpadla využíva chladivo bez freónov s nulovým koeficientom rozkladu ozónu. „Pri chladení sa spotreba plynu môže pohybovať v rozmedzí 16 až 53,1 kW pre rôzne typy čerpadiel, pri vykurovaní môže ísť o hodnoty od 16,3 až 53,7 kW, všetko však záleží od výkonu čerpadla," uvádza Matúš Izakovič.

 

Pre novostavby aj rekonštrukcie
Pre tepelné čerpadlá sú najvhodnejšie nízkoteplotné systémy, ale možno ich spojiť aj s klasickým radiátorovým vykurovaním, avšak s maximálnou prevádzkovou teplotou do 55 °C. Výhodou plynového čerpadla je, že nepotrebuje kotolňu, prístrešok, zemné práce, vrty či zemné kolektory. Netreba ani zvyšovať elektrický príkon. Keďže čerpadlo dokáže využiť existujúce potrubné rozvody, takýto systém sa dá aplikovať v širokom rozsahu rekonštrukčných projektov historických budov alebo dokonca stavieb, kde nemožno realizovať búracie práce.

 

Spolocnymi silami 05 brunner

foto Brunner

 

Ohnisko pohody
Pocit tepla v dome je veľmi dôležitý, mnohí ľudia však túžia navodiť dojem tepelnej pohody aj vizuálne, pomocou plápolajúceho ohňa v kozube. Ak však uvažujete o pasívnom dome, môžete naraziť na problém. Vo všeobenosti sa totiž kozub v takomto type stavieb neodporúča, najmä nie výstavba teplovzdušného kozuba, hoci pri konvenčnej výstavbe je z hľadiska samotného vyukurovania veľmi efektívnou alternatívou. V pasívnom dome môže klasický, najmä otvorený kozub jednak interiér rýchlo prehrievať, na druhej strane predstavuje riziko úniku energie. Preto treba výber správneho kozuba dobre zvážiť. Najmä v pasívnych domoch je dôležité, aby bolo v komíne takéhoto kozuba zabezpečené oddelené vzduchotesné nasávanie z exteriéru aj samostatný odvod spalín.

 

Biokrb ako dekorácia
Niektorí majitelia domov uvažujú o biokrboch, keďže tie nepotrebujú žiadny komín. Ak sa použije kvalitný certifikovaný bio-alkohol, nepokazia idylku pri ohni žiadne škodlivé splodiny (množstvo vyprodukovaného CO2 je veľmi nízke), sadze ani špina. Navyše, pôsobia skôr ako dekoračný prvok, vykurovanie je v ich prípade nie je primárnym cieľom. „Výkon biokrbov sa môže pohybovať od 1 kW až 4 kW, čo postačuje na preteplenie jednej až dvoch miestností. Aj pri biokrboch platí, že väčší výkon vyžaduje väčšiu spotrebu paliva. Pri menších a úspornejších dekoračných biokrboch stojí hodina horenia približne 0,30 eur (pri našej cene paliva). Väčšie horáky s maximálnym výkonom však môžu spotrebovať palivo aj za viac ako jedno euro za hodinu," uvádza napríklad spoločnosť Bio Flame.

 

Spolocnymi silami 06 brunner

foto Brunner

 

Vyriešte to hypokaustom

V nízkoenergetických domoch sa uplatnia akumulačné kachľové a omietané pece, ktoré sú riešené ako takzvané hypokausty. Označuje sa tak najstarší známy spôsob vykurovania, pochádzajúci ešte z čias starého Ríma. Takýto kozub využíva cirkuláciu ohriateho vzduchu v uzatvorenom priestore, teda vnútri obstavby. „V konštrukcii uzavretý vzduch sa zohrieva o funkčné jadro a opláštenie pece sa zvonku ochladzuje, čo spôsobuje prúdenie vzduchu a tepelná energia sa tak prenáša na plášť telesa. Spaľovanie dreva v kachľových peciach prebieha dávkovo každých 12 hodín, čiže ráno a večer. Dvierka pece sú menšie, alebo v prípade väčších rozmerov sú riešené dvojitým sklom, ktoré výrazne obmedzuje množstvo sálajúceho tepla," radí Robert Šaltava z firmy J&R Inspire.

 

pripravila: Anna Salvová
foto: archív firiem

 

Celý článok si môžete prečítať v magazíne SaB september 2013.

 

 

Pin It