Pin It

 

6.6.2014

 

Čerstvý a čistý vzduch v obytných priestoroch znamená nielen vysoký komfort bývania, ale slúži aj na ochranu ľudského zdravia či na zachovanie samotnej stavby. Toto platí obzvlášť pre moderné nízkoenergetické a pasívne domy, do ktorých sa v dôsledku ich „vzduchotesnosti" nemôže dostať vonkajší vzduch cez najrôznejšie špáry a medzery. Vetranie cez otvorené okná je však nielen nepohodlné, ale navyše ním strácame aj veľa cenného tepla.

 

viessman vetranie 00

 

Dôsledky „zlého vzduchu"
Na zachovanie zdravej klímy ovzdušia je potrebná istá minimálna výmena vzduchu, lebo bez nej koncentrácia CO2 vo vzduchu rýchlo narastá. K tomu treba ešte pripočítať zápachy a výpary z nábytku, elektrických zariadení či stavebných materiálov. Ak sa isté medzné hodnoty prekročia, tak sa cítime nepríjemne, nedokážeme sa plne sústrediť, sme malátni a trpíme bolesťami hlavy. Sprchovanie, varenie, umývanie a, samozrejme, aj samotní ľudia sú okrem toho zdrojom vzdušnej vlhkosti, ktorá sa hromadí v interiéri. Vo forme kondenzátu sa potom táto vlhkosť vyzráža predovšetkým v oblastiach s tepelnými mostami a vonkajších rohov, čo má za následok tvorbu plesní a narúšanie samotnej hmoty stavby. Na zachovanie hygienických pomerov a udržanie samotnej stavebnej hmoty by mala v zásade každú hodinu prebiehať 0,5-násobná výmena vzduchu. To znamená, že každé dve hodiny by sa mal vzduch v obytných priestoroch celý „vymeniť".

 

Centrálne vetracie systémy
Výhodou centrálnych vetracích systémov Vitovent 300, 300-W a 300-F určených pre rodinné domy je, že vetrajú priebežne, odvádzajú vzdušnú vlhkosť z priestorov a dokážu udržať koncentráciu CO2 v obytných priestoroch na hodnotách pod 0,1 % obj. Navyše, okrem príjemnej a zdravej klímy tieto systémy ponúkajú aj úsporu energie.

 

viessman vetranie 01

Vitovent 300-F dokáže rekuperovať až 98 percent tepla zo vzduchu a pomocou neho zohrieva čerstvý a filtrovaný vzduch privádzaný do vnútra.

 

Priestorovo nenáročný
Vitovent 300-F tvorí s kompaktným tepelným čerpadlom Vitocal priestorovo nenáročnú jednotku na vetranie, vykurovanie a chladenie. Vetrací systém dokáže takto rekuperovať až 98 percent tepla zo spotrebovaného vzduchu a ohriať tak čerstvý a filtrovaný vzduch (pri maximálnom prietoku vzduchu 280 m3/h). Takto zostáva teplota v miestnosti pri nízkej spotrebe energie príjemná aj bez nutnosti ďalšieho dokurovania. Tepelné čerpadlo pokrýva obdobia zvýšenej spotreby, ohrieva pitnú vodu a počas horúcich dní zasa chladí. Zariadenie možno kombinovať s kompaktnými tepelnými čerpadlami Vitocal.

 

viessman vetranie 04Nový bytový vetrací systém Vitovent 300-W (certifikovaný pre pasívne domy) rekuperuje až 95 percent tepla zo spotrebovaného vzduchu.Nezávislé od tepelného zdroja

Vitovent 300-W a Vitovent 300 sú nové kompaktné vetracie zariadenia na privádzaný, ako aj na spotrebovaný vzduch, ktoré možno prevádzkovať nezávisle od tepelného zdroja. Fungovať však môžu bez problémov aj s kotlami na plyn, vykurovací olej či palivové drevo alebo s tepelnými čerpadlami. Vitovent 300-W odstraňuje zápach, vlhkosť a škodliviny z bytu a nahradzuje spotrebovaný vzduch čerstvým vzduchom – a to v závislosti od vyhotovenia 300 alebo 400 kubických metrov za hodinu. Teplo zo spotrebovaného vzduchu sa takto z 95 percent odovzdáva čerstvému vzduchu. Vysoko účinné ventilátory (špecifický príkon pod 0,29 Wh/m3) s riadeným objemovým prúdom garantujú nízku spotrebu elektrického prúdu. Cez integrovaný obtok možno v lete počas noci do priestorov doviesť chladný vonkajší vzduch. Až 90 percent tepla zo spotrebovaného vzduchu získava Vitovent 300 späť, znižuje takto tepelné straty vetraním, a teda aj vykurovacie náklady. Maximálny objemový prúd vzduchu predstavuje 180 kubických metrov za hodinu.

 

Ako na to?
Pri projektovaní centrálneho bytového vetracieho systému sa zostavuje koncepcia vetrania, v rámci ktorej sa stanovujú štyri stupne vetrania:

  • vetranie ako ochrana proti vlhkosti,
  • znížené vetranie,
  • menovité vetranie,
  • intenzívne vetranie.

Následne sa dom rozdelí na oblasti privádzaného a odvádzaného vzduchu. Oblasti spotrebovaného vzduchu sú miestnosti so zvýšenou vlhkosťou či zápachom, ako sú kuchyňa, kúpeľňa a WC. Všetky obytné a spacie priestory patria do oblasti privádzaného vzduchu.

Ďalšie projekčné kroky potom zahŕňajú:

  • výpočet objemových tokov vzduchu potrebných v oblastiach prívodu a odvodu vzduchu,
  • stanovenie počtu ventilov pre prívod a odvod vzduchu na jednu miestnosť,
  • umiestnenie vetracej jednotky, ventilov, výpustí, rozvodných skríň a vzduchových kanálov,
  • kontrola maximálnej straty tlaku celého rozvodného systému vzduchu,
  • zostavenie zoznamu potrebného materiálu na základe výsledkov.

viessman vetranie 02 viessman vetranie 03

Od vzduchových rozvodných skríň sa ventily privádzaného a spotrebovaného vzduchu pripájajú pomocou pružných a plochých kanálov.

 

Systém pre rýchlu a jednoduchú montáž

Vetracia jednotka centrálneho bytového vetrania musí byť umiestnená v suchej miestnosti (na zamedzenie korózie), ktorá umožňuje pokladať krátke kanály do oblastí privádzaného a spotrebovaného vzduchu. Ploché plastové kanály umožňujú mimoriadne priestorovo úspornú inštaláciu, lebo ich možno jednoducho integrovať do podlahovej nadstavby či do medzistropu. Systém plochých kanálov od firmy Viessmann je prispôsobený vetracím systémom Vitovent 300, 300-W a 300-F. Od vzduchových rozvodných skríň s integrovanými tlmičmi hluku sa ventily privádzaného a spotrebovaného vzduchu pripájajú jednotlivo pomocou pružného plochého plastového kanála. Tieto kanály možno takisto ohýbať do najrôznejších uhlov (napr. na rohoch). Spojenie jednotlivých tvaroviek prebieha cez systém konektorov a pomocou prísavného tesnenia, vďaka čomu sa dosahuje minimalizácia montážnych časov. Na zamedzenie kondenzátu a tepelných mostov na plášti budovy, sú časti stavby v kontakte s vonkajším vzduchom vybavené špeciálnym izolačným plášťom. K dispozícii sú prívodné a odvodné ventily, ktoré sú prispôsobené systému plochých kanálov. Prívod vzduchu do miestnosti možno zabezpečiť aj cez výstup z podlahy pomocou pochôdzneho roštu z ušľachtilej ocele.

 

zdroj: Viessmann

 

 

Pin It