Pin It

 

10.7.2014

 

Základným stavebným „kameňom" pasívneho či nulového tehlového domu je kvalitná tehla s integrovanou izoláciou. Len základný prvok však nestačí. Aby boli dosiahnuté tie najlepšie tepelnoizolačné parametre celej stavby, je potrebné riešiť všetky detaily. Jedným z dôležitých prvkov je aj vencovka. A práve unikátnu vencovku so zmenenou geometriou a s integrovanou izoláciou ponúka spoločnosť HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

 

heluz vencovky hlavnaVencovky 2in1 majú v sebe, podobne ako tehly HELUZ Family 2in1, integrovaný polystyrén. Boli vyvinuté v rámci uceleného, do detailu prepracovaného tehlového systému pre pasívne a nulové domy s cieľom dosiahnuť nadštandardné tepelnoizolačné parametre obvodovej konštrukcie. Vďaka vloženému polystyrénu zabezpečujú väčšiu tepelnú izoláciu venca v celej hrúbke stropu a pri použití spolu s tepelnoizolačnou maltou HELUZ Trend významne eliminujú tepelné mosty a úniky tepla obvodovou konštrukciou. Vencovky HELUZ sa vyrábajú z tehliarskej pálenej hliny a používajú sa na vonkajšie obmurovanie stropnej konštrukcie. Hlavnou výhodou použitia inovovaných vencoviek je zabezpečenie rovnakého teplotného a vlhkostného správania muriva pod omietkou, čo zaručuje kvalitnejší podklad pre omietku. Pri murive s hrúbkou 500 mm možno vencovky nahradiť tehlami Family 25 2in1, ktoré poskytujú dostatočnú tepelnú ochranu a zároveň veľmi dobrú mechanickú stabilitu muriva v mieste tohto detailu.
Okrem základného prvku obvodového plášťa, ktorým sú tehly s integrovanou izoláciou Family 2in1 v rôznych rozmeroch, ponúka ucelený systém HELUZ aj ďalšie prvky s integrovanou izoláciou: doplnkové tehly okrajové a okrajové polovičné na jednoduché vykonanie ostenia a parapetov stavebných otvorov, vencovky pre vonkajšie obmurovanie stropnej konštrukcie, či tepelnoizolačnú maltu so zvýšenou nosnosťou. Takto prepracovaný tehlový systém pre jednovrstvové obvodové plášte budov s minimálnou spotrebou energie na vykurovanie ponúka spoločnosť HELUZ ako jediná na slovenskom trhu.

 

zdroj: HELUZ

 

 

Pin It