Pin It

 

4.11.2014

 

Kým na Slovensku sa stále pochybovačne pýtame, či sa oplatí využívať solárnu energiu prostredníctvom solárnotermických alebo fotovoltických systémov, v Nemecku už riešia dilemu, čo robiť s modrajúcou strešnou krajinou, ktorá výrazne mení vzhľad miest. Ak teda vážne rozmýšľate nad solárnym systémom, premyslite si vopred aj to, ako bude na vašom dome vyzerať.

 

estetika fotovoltiky 01

 

Solárne panely na strechách slovenských rodinných domov síce pribúdajú, ale rozhodne nie v takom množstve, ako napríklad v Rakúsku či v Nemecku. Príčinou sú ‒ na slovenské pomery ‒ stále vysoké vstupné náklady, ale aj chýbajúce dotácie do obnoviteľných zdrojov energie, ktoré ľudí od takejto investície stále odrádzajú. Prieskum verejnej mienky uskutočnený medzi nemeckými občanmi však vyzdvihol do popredia aj iný vznikajúci problém; každá piata žena a každý ôsmy muž totiž považujú klasické modré solárne kolektory za nevkusné. Kým v 80. rokoch sa v Nemecku riešila najmä životnosť a efektívnosť, respektíve návratnosť týchto zariadení (teda podobne, ako v súčasnosti u nás) a neskôr možnosti, ako ich zabudovať do samotných budov, dnes najsilnejšie rezonuje otázka estetiky. V našej krajine sa podobne boríme s problémom estetickej stránky našich sídlisk pri komplexnej obnove bytových domov, ktorá takisto mení tvár miest. Bohužiaľ, nie vždy k lepšiemu...

 

estetika fotovoltiky 02

 

Riešením je zabudovanie
Vhodným riešením, ako „lapače slnečných lúčov" urobiť menej nápadnými, respektíve aspoň vkusnými, môžu byť integrované solárne zariadenia. Tie dokonca využívanie solárnej energie menia čiastočne aj na architektonickú výzvu. V neprospech zabudovaných riešení síce hrá pomalšia návratnosť investície, najmä kvôli väčšej technickej náročnosti, a teda aj finančnej záťaži, ich príspevok ku skrášleniu objektov využívajúcich solárnu energiu je však neodškriepiteľný.

 

estetika fotovoltiky 03

 

Solárne škridly
Výrobcovia neustále prichádzajú s novými radmi produktov a riešeniami, ktoré poukazujú na to, že estetická stránka je plusovým bodom integrovaných solárnych zariadení a že im určite patrí budúcnosť. Zabudovanie v tomto prípade značí, že montážnik vsadí solárne moduly do medzery či priestoru, ktorý sa vytvorí na streche. Sofistikovanejší stupeň predstavujú strechy, ktoré sú pokryté výlučne solárnymi modulmi. Niektoré zahraničné firmy totiž ponúkajú aj také netradičné riešenia, akými sú takzvané solárne škridly. Vďaka nim sa vôbec nemení tradičná konštrukcia strechy a jej optický vzhľad, zmenou prechádza iba povrchová úprava celej strešnej pokrývky. Samozrejme, cena takéhoto riešenia je stále mnohonásobne vyššia. Okrem toho si vyžaduje aj obzvlášť starostlivé plánovanie pred začiatkom výstavby.

 

estetika fotovoltiky 04

 

Pozor, dážď!
Kritickým bodom integrovaných solárnych systémov môže byť vetranie. Moduly si totiž pýtajú odstup od povrchu strechy najmenej päť centimetrov. Bez prúdenia vzduchu by sa priestor pod modulmi, najmä v letných mesiacoch, prehrieval. To, samozrejme, znižuje ich stupeň pôsobenia a znižuje energetickú účinnosť. Ďalším kameňom úrazu môže byť dážď. Pri klasických solárnych paneloch položených na streche steká dážď cez zvlnený povrch škridiel alebo po platniach. Pri integrovaných solárnych zariadeniach však môže odtekať napríklad krížom po povrchu solárnych panelov. Pomedzi moduly však nesmie preniknúť žiadna voda, pretože by mohla narušiť izoláciu alebo dokonca samotný krov a zapríčiniť hnilobu. Kľúčovými preto zostávajú požiadavky na dokonalé vyhotovenie takéhoto integrovaného riešenia.

 

estetika fotovoltiky 05

 

Estetika, ale aj ochrana
Po architektonickej stránke ide v prípade integrovaných systémov o veľmi nenápadné zariadenia, ktoré dávajú projektantovi možnosť dať projektu jednoliatu tvár a držať obvodový plášť aj vzhľad solárnych zariadení vo vzájomnej symbióze. Niektoré typy sa dajú zabudovať do obvodového plášťa budovy a okrem ich primárnej funkcie môžu slúžiť aj na ochranu budovy pred snehom a dažďom. Zatiaľ čo pri bežných moduloch možno estetickú stránku upraviť tak, že sa na strešnú krytinu nainštalujú v súvislej, podľa možnosti čo najmenej členitej ploche, kopírujúc sklon strechy, pri integrovaných moduloch je kľúčové zladenie spojovacích častí so zvyškom obvodového plášťa budovy. Ktovie, možno sa v budúcnosti aj my dočkáme prvých stavieb s ultramodernými riešeniami, akými sú špeciálne solárne škridly.

 

text: Anna Salvová
foto: Panotron, Schwörer Haus, Solair Suisse, TiSUN

 

 

Pin It