Pin It

 

30.12.2014

 

Integrovaná rekuperácia tepla nového nástenného bytového vetracieho systému Vitovent 300-W zabezpečuje, že aj napriek neustálej výmene vzduchu nedochádza k strate cenného tepla v dome. Výrazne tak prevyšuje klasické vetranie cez otvorené okno. Vďaka svojej vysokej účinnosti získalo toto nové zariadenie certifikát pre energeticky pasívne domy.

 

viessmann 01

Bytový vetrací systém Vitovent od firmy Viessmann je k dispozícii aj vo verzii, ktorá je dizajnovo aj technicky zladená s kompaktnými vykurovacími centrálami. Je certifikovaný aj pre pasívne domy.

 

Vetranie úplne bez tepelných strát
Vitovent 300-W odstraňuje z vnútorného vzduchu pachy, vlhkosť, ako aj škodlivé látky. Spotrebovaný vzduch pritom nahradzuje čerstvým a čistým vzduchom, a to 300 či 400 m³/h v závislosti od vyhotovenia. Takto chráni zdravie obyvateľov, ako aj samotnú stavbu. Teplo zo spotrebovaného vzduchu prenáša zariadenie až z 95 percent do privádzaného čerstvého vzduchu, čím šetrí náklady na vykurovanie. Vysoko účinné ventilátory (so špecifickým výkonom nižším ako 0,29 Wh/m3) s regulovaným objemovým prúdom zabezpečujú nízku spotrebu elektrickej energie. Integrovaný elektrický predhrievací register garantuje prevádzku vetracieho zariadenia bez námrazy aj pri nízkych vonkajších teplotách. Zamrznutie protiprúdeho výmenníka tepla teda jednoducho vylúčené.

 

viessmann 02Vetrací systém Vitovent dokáže vďaka integrovanej rekuperácii získať až 95 percent tepla zo spotrebovaného vzduchu.Komfortné zabezpečenie čerstvého vzduchu
Vitovent 300-W zabezpečuje v horúcich dňoch zvýšený komfort bývania. Cez integrovaný automatický obtok totiž možno v lete počas nocí do miestností privádzať chladný vonkajší vzduch. Štandardne dodávané diaľkové ovládanie umožňuje pohodlnú obsluhu zariadenia priamo z obytného priestoru.

 

Jednoduchá a rýchla inštalácia
Vitovent 300-W je jedným z najtichších vetracích zariadení na trhu. Prístroj je už pri kúpe pripravený na zapojenie a jeho montáž na stenu je takisto veľmi jednoduchá, kedže má hmotnosť iba 38 kg. Možno ho však umiestniť aj na zemi. Čas potrebný na jeho sprevádzkovanie skracujú ventilátory s konštantným objemovým prúdom, ktoré sa dokážu samé rýchlo a bez problémov vyregulovať. Navyše, zaridenie je plne kompatibilné s existujúcim systémovým príslušenstvom pre bytové vetrania firmy Viessmann. Systém plochých kanálov je presne prispôsobený prístrojom Vitovent. Na rozvodné skrine vzduchu s integrovanými tlmičmi hluku sa dopájajú prívodné a odvodné ventily buď jednotlivo alebo cez pružný plochý kanál vyrobený z umelej hmoty. Tieto kanály možno podľa potreby ohýbať cez rohy či do iných uhlov. Jednotlivé tvarovky sa spájajú cez „zástrčkovací" systém s prisávacím tesnením, čo výrazne znižuje čas potrebný na jeho montáž. Alternatívne sa k vetracej jednotke dodáva aj vzduchový rozvodný systém z kovu. Takto možno za použitia podlažných rozvádzačov realizovať decentralizované rozvodné systémy, a to aj na viacerých podlažiach.

 

text a foto: Viessmann

 

 

 

Pin It