Pin It

PR článok

 

 

29.7.2015

 

Nech sa vám zdá energetika akokoľvek komplikovaná, je bežnou súčasťou nášho života. Energie nás sprevádzajú od ranného vstávania až po stlačenie vypínača pred spánkom. Dobre navrhnutý energetický systém, či už v bytovom alebo rodinnom dome, v komerčnom či priemyselnom objekte výrazne ovplyvňuje kvalitu a komfort života, a tak i cenu a imidž nehnuteľnosti.

 

enel 01 baufritz

 

enel 02aPráve táto oblasť vytvára široký priestor na efektívnu spoluprácu stavebníctva a energetiky. „V Slovenských elektrárňach pripravujeme s tímom odborníkov z rôznych oblastí na mieru pripravené riešenia pre tých, ktorí majú záujem o efektívnu energetiku," hovorí Marek Žembery, projektový manažér Slovenských elektrární. Čoraz prísnejšie pravidlá energetickej efektívnosti a požiadavky klientov zamerané na udržateľnosť nútia architektov, dizajnérov, developerov a stavbárov vnášať do vlastných projektov stále viac inovatívnych prvkov. Priestor na inovácie ponúkajú všetky oblasti moderného bývania – efektívne systémy pre meranie a riadenie spotreby energií, kvalitné osvetlenie, udržateľná výroba tepla, chladu a teplej vody. Rozličné možnosti na zvyšovanie energetickej efektívnosti sa však naskytujú aj v priemysle. V porovnaní s ostatnými členskými štátmi EÚ stále patríme medzi energeticky najnáročnejšie krajiny. V mnohých podnikoch stále fungujú zastarané technológie v oblasti osvetlenia, výroby a distribúcie tepla a stlačeného vzduchu, pohonné jednotky bez možnosti regulácie a iné. V kombinácii so zanedbanou údržbou existujúcich technológií prispievajú k vysokým nákladom na energie a v konečnom dôsledku aj k ušlým ziskom, napríklad pre výpadky vo výrobe. Slovenské elektrárne vidia budúcnosť v ponuke komplexných energetických služieb, či už pre súkromný alebo verejný sektor. Svoje portfólio tak rozšírili o energetické služby, od energetických auditov až po realizáciu komplexných projektov, ako sú modernizácia osvetlenia, kúrenia, chladenia, vzduchotechniky a iných projektov vytvorených na kľúč. Pomocou energetickej efektívnosti šetria spotrebitelia náklady na energie v celkom rozsahu. Klient totiž dostane komplexnú energetickú službu, v rámci ktorej klient využíva samotnú komoditu i nové technológie. Stabilné dodávky elektriny sa tak spájajú s trvalou úsporou.

 

Čisté cestovanie
Sektor dopravy je zodpovedný za približne tretinu emisií skleníkových plynov, ktorých pôvodcom je človek. Nové technológie prichádzajúce s elektromobilmi umožňujú výrazne zredukovať emisie, a tak zlepšiť kvalitu života, najmä v mestách. Iniciatíva EnelDrive predstavila sériu pilotných projektov zameraných na vývoj infraštruktúry inteligentných dobíjacích staníc pre všetkých, ktorí sa rozhodnú jazdiť elektromobilom. Slovenské elektrárne sprístupnili minulý rok verejnosti sieť nabíjacích staníc, ktoré sú pred jednotlivými elektrárňami v Bratislave, Novákoch, Jaslovských Bohuniciach, Mochovciach a Trenčíne. Stanice sú prepojené s riadiacim centrom, ktoré ich monitoruje a zbiera informácie o spotrebe elektrickej energie, počte nabíjaní či prípadnej potrebe servisného zásahu. Nabíjacie stanice využívajú najmodernejšiu technológiu, ktorá je patentom skupiny Enel a umožňuje plné nabitie batérie do dvoch hodín. V tomto roku sa Slovenské elektrárne stali spoločnosťou s najväčšou elektrickou flotilou na Slovensku - potom, ako zaradili do používania jednotlivými elektrárňami a zamestnancami ďalšie elektromobily. Do konca roka plánujú celkový počet elektromobilov využívaných vo firme zdvojnásobiť.

 

enel 02b

 

Posvieťme si na ulice
Aj mestá a obce môžu ušetriť, napríklad pri riešení systému verejného osvetlenia. Archilede je založený na poslednej generácii vysoko svietivých LED svietidiel od spoločnosti Enel Sole. Využíva inteligentnú elektroniku, ktorá umožňuje maximálnu flexibilitu pri programovaní každého jedného svietidla prostredníctvom stmievača, resp. elektronického predradníka. Vďaka tomuto systému dochádza k výraznej úspore energie pri zachovaní kvality, najmä homogénnosti osvetlenia a znížení svetelného smogu. Ide o certifikovaný produkt (IMQ) s výrazne vyššou spolahlivosťou oproti tradičným svietidlám, potvrdenou laboratórnymi skúškami.

 

enel 03

 

Pre komfort v interiéri
V spolupráci s partnerom A-Solutions ponúkajú Slovenské elektrárne modernizáciou interiérového osvetlenia priemyselných, logistických či športových hál, ale aj kancelárií, odchodných domov a škôl. S použitím LED lineárneho systému od holandskej spoločnosti Veko so 40-ročnou históriou môžu klienti výrazne znížiť svoju spotrebu elektrickej energie a prevádzkových nákladov. Zároveň zvýšia kvalitu osvetlenia, a tak aj kvalitu a bezpečnosť práce podľa platných hygienických a zdravotných noriem.

 

enel 04 veko

 

Efektívne vykurovanie
Prečo nevyužiť dostupnú alternatívnu energie v podobe geotermálnych zdrojov? Práve tepelné čerpadlo predstavuje úsporný a spoľahlivý spôsob prípravy teplej vody a vykurovacej vody pre domácnosti, priemysel, obchodné priestory alebo administratívu. V závislosti od veľkosti objektu, od objemu spotrebovaného tepla a od klimatických podmienok daného regiónu dokáže systém tepelného čerpadla šetriť náklady na prípravu tepla až o 55 percent. Cenným plusom je obmedzenie emisií oxidu uhličitého o viac ako 65 percent než pri ohreve teplej vody pomocou plynu.

 

enel 05 ciat

 

Aj bez vlastných zdrojov
V prospech znižovania energetickej náročnosti cez modernizáciu technológií hovorí fakt, že každý si dokáže vystačiť so zdrojmi, ktoré dnes míňa neefektívne. Práve túto cestu volia aj Slovenské elektrárne a ponúkajú komplexné riešenie, ktoré klienti splácajú z dosiahnutých úspor na platbách za energie či úsporách z prevádzky a údržby. Možnosť zabezpečiť financovanie ponúkajú z vlastných zdrojov alebo od tretích strán. Po splatení investície klient šetrí ďalej, pričom nasledovné úspory končia v jeho vlastnej peňaženke.

 

text: Enel
foto: Enel, Baufritz, Veko, Ciat

 

 

Pin It