Pin It

 

26.2.2013

 

Centrála spoločnosti Schneider Electric je prvou budovou na svete, ktorá podľa certifikačnej schémy BREEAM In-Use získala šesť hviezdičiek.

 

SE HIVE 6486 print

 

Neustály proces zdokonaľovania
Certifikačná schéma BREEAM In-Use pomáha majiteľom budov merať a znižovať environmentálny vplyv existujúcich stavieb. Budovy, ktoré pri kolaudácii dosahujú vysoké hodnotenie, potrebujú na udržanie ratingu pokračovať v procese zdokonaľovania. Systém BREEAM In-Use udeľuje body na základe rôznych kategórií environmentálneho vplyvu a daných kritérií. Záverečné hodnotenie udáva na škále „vyhovel" (jedna hviezdička) až po „vynikajúci" (šesť hviezdičiek). Centrála spoločnosti Schneider Electric (tzv. HIVE) je prvou budovou na svete, ktorá podľa BREEAM In-Use získala maximálne hodnotenie. Táto budova bola ako prvá na svete v roku 2011 certifikovaná podľa ISO 50 001. Pri hodnotení sa berú do úvahy kategórie: energia, voda, materiály, znečistenie, využitie pôdy a ekológia, zdravie a pohodlie, odpad, doprava a riadenie.

 

SE HIVE 6350 print

 

Energia opätovne využitá na 100 percent
Centrála Schneider Electric je ukážkou implementácie riešení manažmentu energií prostredníctvom kvalitnej analýzy údajov, každodenného monitoringu a vzdelávania personálu. To všetko umožnilo radikálne znížiť spotrebu energie z pôvodných 150 kWh/m² na 78 kWh/m². Za pozornosť stojí aj efektívne riadenie odpadu a spotreby vody. Odpad sa recykluje a energia sa opätovne využíva na 100 percent. „BREEAM In-Use považujeme za jednu z najkomplexnejších certifikačných schém na hodnotenie environmentálneho vplyvu budov. Naša centrála je akoby laboratóriom, v ktorom testujeme vlastné inovatívne riešenia," hovorí Bertrand Guarinos, manažér pre energie a životné prostredie centrály Schneider Electric.

 

BREEAM
BREEAM je skratka pre metódu environmentálneho hodnotenia, ktorú vyvinula organizácia Building Research Establishment (BRE). Ide o prestížnu celosvetovú metodiku environmentálneho hodnotenia budov. Doteraz získalo certifikát BREEAM už 200 tisíc budov a od spustenia systému v roku 1990 sa doň zaregistroval viac ako milión budov. Systém zahŕňa všetky typy budov, vrátane škôl, zdravotníckych budov, kancelárií a priemyselných objektov.

 

text: -bat-
foto: Schneider Electric

 

 

 

Pin It