128-109703-01-XXLRodinný dom, ktorý sa vyznačuje energetickou úspornosťou, bohato presvetleným interiérom a premysleným konceptom zdravého vnútorného prostredia stojí v Hamburgu. Spĺňa požiadavky obyvateľov na moderné bývanie a ukazuje, kadiaľ by sa rekonštrukcia domu mala uberať.

 

 

 

 

 

LichtAktiv Haus_Wilhelmsburg_1

 

LichtAktiv Haus_Wilhelmsburg_2V rámci modelového projektu LichtAktiv Haus bola zrekonštruovaná polovica dvojdomu z 50. rokov minulého storočia v hamburskej štvrti Wilhelmsburg. Pôvodný dom mal pôdorys 8 x 8 m a malú prístavbu, ktorá slúžila ako chliev. Obytnú budovu tvorili malé miestnosti s nízkymi stropmi a s minimálnym denným osvetlením. Prednosťou domu bola veľká úžitková záhrada, ktorá kedysi slúžila na samozásobovanie obyvateľov zeleninou a ovocím. Práve to bolo inšpiráciou pre expertov z Katedry projektovania a energeticky úsporných stavieb Technickej univerzity v Darmstadte. Vznikol projekt s vizionárskou myšlienkou energetickej sebestačnosti.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Pôvodný stav objektu

Energetická koncepcia

Cieľom energetickej koncepcie projektu LichtAktiv Haus je neutrálna bilancia CO2 pri prevádzke domu. Spotrebu energie, vrátane elektriny potrebnej na prevádzku domácnosti, kompletne pokrýva energia z obnoviteľných zdrojov bez negatívnych vplyvov na architektonický koncept stavby, kvalitu a komfort bývania. Okrem kvalitnej tepelnej izolácie a tesnej obálky budovy zvyšuje úspory premyslené využívanie solárnej energie a pasívne solárne zisky. Cielené rozmiestnenie okien umožňuje dosiahnuť rovnováhu medzi tepelno izolačnými vlastnosťami okien (U) a pasívnymi solárnymi ziskmi (g), takže spotreba energie v dome sa znížila na minimum. Osvetlenie denným svetlom hrá v architektonickom koncepte domu dôležitú úlohu. Vďaka vysokému činiteľu denného osvetlenia, na ktorom majú veľký podiel strešné okná VELUX, sa výrazne znižuje spotreba elektriny na svietenie.

 

Energetická sebestačnosť z obnoviteľných zdrojov

Systém Solar Compleet, ktorý využíva slnečnú energiu získanú prostredníctvom solárnych kolektorov (22,5 m²) a energiu získanú tepelným čerpadlom vzduch – voda (ročný vykurovací faktor 3,6), pokrýva prevažnú časť spotreby teplej úžitkovej vody a energie na vykurovanie. Tepelné čerpadlo je priamo zapojené do solárneho okruhu, čo zvyšuje účinnosť oproti klasickým zariadeniam o 25 percent (ročný vykurovací faktor 4,5). Navyše, tepelné čerpadlo nevedie teplo do akumulačnej nádrže, ale rovno do okruhu vykurovania. Tým nedochádza k stratám spojeným s hromadením energie v nádrži a celková energetická náročnosť je nižšia ako pri nútenom prechode tepla cez nádrž. Obytné miestnosti sú vykurované podlahovým systémom. Energia určená na zásobenie domácnosti elektrickým prúdom (osvetlenie, tepelné čerpadlo, atď.) tvorí len tretinu celkovej spotreby energie. Toto množstvo elektrickej energie vyrobí fotovoltický systém. Emisie CO2, vznikajúce pri prevádzke domácnosti, sú úplne neutralizované výrobou energie z obnoviteľných zdrojov.

 

Prirodzené vetranie namiesto klimatizácie

Požiadavke na trvalú udržateľnosť a celkovej energetickej koncepcii zodpovedá aj systém výmeny vzduchu v budove. Projektanti sa vyhli nákladnej dodatočnej inštalácii vzduchotechnických rozvodov. Potrebnú výmenu vzduchu zabezpečuje prirodzená ventilácia. Strešné i fasádne okná sa otvárajú a zatvárajú automaticky v závislosti od nameranej teploty, koncentrácie CO2 a vlhkosti vzduchu. V miestnostiach sa tak stále udržiava zdravá a príjemná klíma. Okná v kombinácii s tieniacou technikou, ktorú budú obyvatelia domu ovládať prostredníctvom centrálneho riadiaceho systému, fungujú ako prirodzená klimatizácia.

 

LichtAktiv Haus_Wilhelmsburg_3

 

Strešné i fasádne okná v dome sa otvárajú a zatvárajú automaticky v závislosti od nameranej teploty, koncentrácie CO2 a vlhkosti vzduchu. V miestnostiach sa tak stále udržiava zdravá a príjemná klíma. Okná v kombinácii s tieniacou technikou, ovládanou centrálnym riadiacim systémom, fungujú ako prirodzená klimatizácia.

 

Starý dom s vylepšenou energetickou bilanciou

Energetická koncepcia domu je založená na zlepšení tepelno-technických vlastností existujúcich konštrukcií. Na zateplenie fasády slúži 200 mm hrubá vrstva tepelnej izolácie. Vzhľadom na malú výšku podlažia a chýbajúce podpivničenie, jednu z vrstiev podlahy na prízemí tvorí polyuretánová izolácia, na ktorej je položený systém podlahového kúrenia. Nový hambálkový krov je zateplený izoláciou hrúbky 300 mm. Keďže sa zlepšili tepelno-izolačné vlastnosti a tesnosť obálky budovy (napr. prievzdušnosť n50 = 1,0/h, tepelné mosty UTM = 0,05 W/m²K), vyplynula pre celú budovu spotreba primárnej energie vo výške 42,28 kWh/m²a. Podľa EnEV predstavuje táto hodnota len 24,6 percenta spotreby energie, ktorú pre tento typ budovy povoľuje nariadenie EnEV.

 

128-schemata-grafy_LichtActiveHouse_SK-1   128-schemata-grafy_LichtActiveHouse_SK-4_copy

 

Premyslené architektonické riešenie

Schodisko bolo pred rekonštrukciou najslabším bodom architektúry celého domu. Vďaka novému, takmer päť metrov dlhému presklenému priečeliu sa zmenilo na miesto, kde sa každý rád zastaví a vychutná si nerušený pohľad do zelenej záhrady. Na prízemí sa nachádzajú dve detské izby a kúpeľňa. Na poschodí je spálňa rodičov, šatňa a druhá kúpeľňa. Z ponurého podkrovia sa vďaka veľkým strešným oknám VELUX stali nové, plnohodnotné obytné priestory. Celková plocha okien sa zvýšila z pôvodných 18 m² na 60 m².

 

LichtAktiv Haus_Wilhelmsburg_4

Schodisko, ktoré pred rekonštrukciou najslabším bodom architektúry. Vďaka takmer päť metrov dlhému zasklenému priečeliu sa stalo miestom, kde sa každý rád zastaví a vychutná si nerušený pohľad do zelenej záhrady.

 

Prístavba predstavuje komfortné bývanie

Orientácia pôvodnej stavby bola východ – západ, čo nie je pre energeticky efektívne stavby optimálnym riešením. Pre novú prístavbu zvolili architekti severo-južný smer. Strecha orientovaná na juh je vhodná na umiestnenie fotovoltiky a solárnych panelov. V pristavanej časti domu je dostatočný priestor pre obývačku s jedálňou a kuchyňou, ktoré sú priamo prepojené so záhradou. Pôvodná budova by neumožňovala takéto dispozičné riešenie. Prístavba je riešená ako nízkoenergetická drevostavba, kým pôvodná stavba je murovaná. Na dosiahnutie optimálneho presvetlenia, pasívnych tepelných ziskov a kontaktu so záhradou slúžia strategicky rozmiestnené zasklené fasádne prvky. Štítové steny ostali uzavreté. Členenie interiéru je veľmi flexibilné. Obývací, kuchynský a jedálny kút sú oddelené nábytkom, čo pôsobí veľmi prirodzene. Navyše, nábytok možno variabilne premiestňovať, pričom priestor nestráca funkčnosť. Na východnej strane nadväzuje na obytný priestor krytá terasa a umožňuje prechod z domu priamo do záhrady, čím sa zvyšuje kvalita bývania. V západnej časti prístavby sa nachádza technická miestnosť, špajza a WC pre hostí.

 

LichtAktiv Haus_Wilhelmsburg_5

Členenie interiéru je veľmi flexibilné. Obývací, kuchynský a jedálny kút sú oddelené nábytkom, čo pôsobí veľmi prirodzene.

 

LichtAktiv Haus_Wilhelmsburg_6

Na východnej strane nadväzuje na obytný priestor krytá terasa a umožňuje prechod z domu priamo do záhrady, čím sa zvyšuje kvalita bývania.

 

Rastúce ceny energií nehrajú žiadnu rolu

LichtAktiv Haus_Wilhelmsburg_7

Celú plochu strechy novopristavenej časti domu pokrývajú v súlade s farebným vyhotovením domu sivé polykryštalické fotovoltické panely s plochou cca 75 m². Čistá plocha modulu je asi 58 m². Teplo a energiu potrebnú na vykurovanie, ako aj spotrebu elektrického prúdu v množstve 108,5 kWh/m²/rok pokrýva vlastná produkcia energie získaná z obnoviteľných zdrojov v množstve 108,6 kWh/m² (solárne panely, tepelné čerpadlo vzduch-voda a fotovoltický systém). Prispieva k tomu aj dômyselná koncepcia denného osvetlenia, vetrania, tienenia a premyslené dispozičné riešenie. Idea energetickej sebestačnosti tak získala aj bez obmedzenia architektonickej slobody úplne nový rozmer.

 

 

 

 

 

 

V súlade s farebným vyhotovením domu pokrývajú sivé polykryštalické fotovoltické panely s plochou cca 75 m² plochu strechy prístavby domu.

 

 

LichtAktiv Haus_Wilhelmsburg_8

Garážové státie orientované na západ je funkčne prepojené s technickým zázemím domu.

 

 

Otvoreniu LichtAktiv Haus predchádzala výstavba aktívneho rodinného domu s názvom Dom pre život a verejnej stavby Zelený maják, ktoré stoja od roku 2009 v Kodani. V roku 2010 nasledoval Slnečný dom v Rakúsku. V rámci projektu VELUX Model Home 2020 sú ešte naplánované domy vo Veľkej Británii a vo Francúzsku. LightAktiv Haus bude prístupný verejnosti. Experimentálny dom budú partneri projektu aj po odpredaní ďalej sledovať, aby mohli posúdiť, ako sa osvedčí počas bežnej dennej prevádzky domácnos

 

 

 

 

 

TEXT Ivona Partmanová v spolupráci s firmou Velux
FOTO Adam Møerk

Pin It