29.2.2016

Vnútri interiérov sa vytvára vlhkosť, pričom podľa noriem je malé množstvo kondenzátu na hliníkovom ráme a okennom skle prípustné. Vzniku vlhkosti je možné predchádzať viacerými spôsobmi. Ako vetrať, kedy a koľko prezrádza Peter Škvaril, odborník na okenné systémy spoločnosti Schüco, ktoré vďaka svojej vynikajúcej tesnosti zamedzujú prechodu vzduchu medzi interiérom a exteriérom.

schuco 01

Riešenie 1: Konvenčné manuálne vetranie
V čase teplých dní a v lete je vhodné vetrať krátko, nárazovo a mimo vykurovaciu sezónu aj dlhodobo tzv. ventilačkou a mikroventiláciou. V zimných mesiacoch však pri dlhodobom vetraní dochádza k neželanému vychladnutiu stien, najmä v okolí okien a ochladeniu interiéru. „Odporúčame dávkové nárazové vetranie, ktoré zaručuje optimálnu ochranu pred škodami spôsobenými vlhkosťou. Vetranie opakujte niekoľkokrát denne. Aby bola výmena vlhkého vzduchu a vzduchu s vysokým obsahom CO2 účinná, je potrebné zohľadniť ročné obdobie a vonkajšie teploty. V zime je lepšie vetrať krátko 4 - 6 minút, samozrejme pri vypnutých termostatických ventiloch a úplne otvorenom okne,“ uvádza Peter Škvaril, vedúci organizačnej zložky spoločnosti Schüco na Slovensku.

Efektívna dĺžka vetrania podľa mesiacov v roku
Január, február, december 4-6 minút
Marec, november 8-10 minút
Apríl, október 12-15 minút
Máj, september 16-20 minút
Jún, júl, august 25-30 minút
zdroj: Schüco, pozn.: Doba potrebná na výmenu vzduchu pri dávkovom vetraní (bezvetrie a úplne otvorené okno) je závislá od momentálnej vonkajšej teploty. Ide o orientačné údaje, ktoré je nutné individuálne prispôsobiť.

Riešenie 2: Mechatronické kovanie
Čo v prípadoch, keď sú okná ťažko dostupné napríklad na schodiskách alebo vysoko vo fasádach? Čo ak nie je vhodné alebo je príliš nákladné vybudovanie vzduchotechniky (klimatizácie)? „Veľmi efektívnym riešením optimalizácie vetrania a klímy je mechatronické kovanie Schüco TipTronic v kombinácii s teplotnými senzormi. Riešením TipTronic možno vybaviť a kontrolovane ovládať okná pri rôznych typoch otvárania, napr. klasické, otváravo-sklopné alebo paralelne otváravé,“ hovorí Peter Škvaril. Motory kovania sú nainštalované do krídiel a pri pohľade zvonku aj zvnútra sú neviditeľné. Otváranie a zatváranie okien je automatické prostredníctvom senzorov, ktoré sledujú rozdiel exteriérových a interiérových teplôt.

schuco 02 tiptronic

Riešenie 3: Integrovaný okenný vetrací systém s rekuperáciou
Konvenčný spôsob vetrania má aj niektoré nevýhody. Okrem hluku sa do interiéru dostáva prach, hmyz, peľ a pri nesprávnom vetraní v zime uniká cenné teplo. Spoločnosť Schüco preto vyvinula VentoTherm, integrovaný systém prívodu a odvádzania vzduchu s peľovým filtrom, rekuperáciou a riadením pomocou senzorov. Plynulá výmena vzduchu s možnosťou automatickej prevádzky je zabezpečená pri zatvorenom okne. Jednotka je štandardne umiestnená v nadpraží okna a nijako nenarúša vonkajšiu fasádu, protihlukové a bezpečnostné vlastnosti okna. Ovládanie je integrované do rámu okna. Schüco VentoTherm možno využiť pri novostavbách aj rekonštrukciách, umožňuje horizontálnu aj vertikálnu inštaláciu a existuje i variant skrytej inštalácie. Systém znižuje energetické straty spôsobené odvetrávaním až o 35 %.

schuco 02 ventotherm

5 jednoduchých rád, ako správne vetrať
1. Pri vetraní dodržujte čas a spôsob odporúčaný odborníkmi.
2. V zime vetrajte krátko a nárazovo, vetranie opakujte.
3. „Ventilačku a mikroventiláciu“ využívajte dlhodobo iba v mesiacoch mimo vykurovacej sezóny.
4. Ak pri výbere okien viete, že k nemu nebudete mať prístup, zvoľte mechatronické kovanie v kombinácii s teplotnými senzormi.
5. Zabráňte alergickým reakciám svojej rodiny pri vetraní pomocou okenného systému s peľovým filtrom.

zdroj: Schüco