Stavba domu architektura unsplash

Foto: Pexels

 

V novom seriáli vám predstavíme všetky dôležité aspekty, ktoré je potrebné vziať do úvahy pri stavbe rodinného domu. V prvej časti sa pozrieme na základy, energetickú triedu a steny.

 

Domov nie je miesto, kde bývaš, ale miesto, kde ti rozumejú. To však nevytvoríme rukami, ale srdcom. A tak treba pristupovať aj k jeho výstavbe. Jedno mexické príslovie hovorí: „ Dom nestojí na zemi, ale na žene!“ Určiť  v rodine priority, rozhodnúť sa ponúknuť najbližším i sebe to najlepšie. A neplatí to len pri tvorbe našich životov, ale i kvalitnej výstavbe rodinného domu, výstavbe kvalitných základov. „Výber stavby rodinného domu závisí od miesta kde sa plánuje stavať. Realizácia základov vo svahu alebo v lokalite, kde je vysoká hladina spodnej vody, môže vyjsť naozaj draho. Spôsob zakladania navrhuje práve preto projektant, ktorý je oboznámený so všetkými podmienkami lokality a má, samozrejme, k dispozícii geologický a hydrogeologický prieskum,“ vysvetľuje Daniel Smolárik, stavbyvedúci STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s. r. o. , a dodáva: „Ak základová doska nie je správne realizovaná, môže prísť k praskaniu múrov a môže byť potom ohrozená celková stabilita stavby. Veľmi dôležitým faktorom je správne a kvalitne urobená hydroizolácia tak, aby v budúcnosti nedochádzalo k vlhnutiu múrov. Nekvalitná hydroizolácia môže viesť k vzniku plesní a poškodeniu fasády a zateplenia, čo  opäť celú stavbu predražuje,“ dodáva Daniel Smolárik, stavbyvedúci STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s. r. o. 

Základný základ

Základy sa volajú preto základy, lebo sú základom celej stavby. „Aký urobíme základ, taký bude celý dom. Tak je to nielen pri dome, ale aj v živote, a rovnako tak aj s výchovou detí. Všetko sa odvíja od základu. Aj celá stavba domu ide od základov. Konštrukčný systém základov navrhuje projektant, architekt, statik a tento výber sa odvíja najmä od lokality pozemku, jeho geologického zloženia, orientácie a sklonu, resp. svahovitosti, ale tiež od náročnosti projektu, veľkosti domu a v ňom špeciálnych požiadaviek investora. Ak je terén náročný, projektant/statik môže navrhnúť urobiť geologický prieskum.

 

 

stavba domu architektura exterier pexels

Foto: Unsplash

 

Či sme si vybrali správny konštrukčný systém základov, alebo ho správne projektoval statik, vie zodpovedne určiť jedine odborník, ktorý sa dôkladne oboznámil s projektom,  so spomenutými kritériami na začiatok výstavby, a ktorý sa osobne zúčastňuje pri prvotných  výkopových prácach. „Je celkom bežné, že počas týchto prác nastane situácia, že treba postupovať inak, ako predpisuje projekt. To zasa vie posúdiť staviteľ, odborník z praxe. Preto najmä pokiaľ ide (nielen) o základy, odporúčam  zveriť tieto práce odborníkom, ktorí už majú nejakú prax. Navyše sám,  ako staviteľ navrhujem investorovi, aby si určil svojho vlastného dozorujúceho stavby –  stavebný dozor. Má to svoje výhody pre investora, ale aj  pre staviteľa. Výber správneho konštrukčného systému základov domu, ako aj správneho zhotoviteľa, môže investorovi ušetriť nielen starostí, ale aj nemalé finančné prostriedky. Vedel by som o tom veľmi dlho rozprávať,“ hovorí Branislav Neslušan, konateľ spoločnosti NASULSEN SK, s. r. o.

 

"Aký urobíme základ, taký bude celý dom. Tak je to nielen pri dome, ale aj v živote, a rovnako tak aj s výchovou detí. Všetko sa odvíja od základu." Branislav Neslušan, konateľ spoločnosti NASULSEN SK, s. r. o.

 

Základ pre drevostavby

„Výhodou využitia dreva ako stavebného materiálu je okrem iného aj to, že finálny vzhľad stavby je veľmi variabilný. Môže sa pohybovať od montovanej drevostavby s drevenými obkladmi alebo aj s hladkými bielymi stenami, cez veľké presklenia použité pri konštrukcii typu post&beam až po klasickú masívnu drevostavbu z hranolov alebo guľatiny. Rodinný dom teda môže byť plne prispôsobený požiadavkám ako estetickým, tak aj praktickým s ohľadom na miesto stavby“ vysvetľuje architekt Miloš Bronček, Drevodom Rajec, s.r.o. „Pri vhodne zvolenej technológii a povrchovej úprave je možné drevostavbu umiestniť takmer kdekoľvek. Toto dokonca platí aj pre zruby z guľatiny, ktoré naša firma stavala v rôznych klimatických podmienkach od vysokohorských polôh Tatier až po juh Španielska“ dodáva architekt Miloš Bronček, Drevodom Rajec, s.r.o. Základy pod drevostavbu sa robia bežným spôsobom, takým istým ako pod murované domy, základové pásy do nemrznúcej hĺbky. „Drevodom Orava, s. r. o., vyrába drevostavby, nielen ako zrubové stavby, rodinné domy, rekreačné chaty, ale aj panelové montované drevostavby. Pri zrubovej stavbe  nosnú konštrukciu stavby nenesie zrub, ale stĺpiková skladba z vysušených hobľovaných KVH hranolov. Medzi konštrukciu stien stavby sa izoluje obvodová stena so zavetrovacou doskou (OSB, fermacel), ktorá sa potom pod omietku zatepľuje fasádnou izoláciou podľa výberu investora, ako sú napr. Steiko, fasádna minerálna vata, ale aj bežne používaný polystyrén, ktorý Drevodom Orava používa veľmi málo. Odporúčame najmä Steiko (drevovláknitá doska),“  dodáva Vladimír Križo, Drevodom Orava, s. r. o.

Energetická trieda ako podstata

„Bez ohľadu na to, v akom regióne Slovenska výstavbu plánujete, pri novostavbách musíte splniť požiadavku na výstavbu domov v energetickej triede A0. Dom s takmer nulovou potrebou energie musí mať z tepelno-technického hľadiska veľmi kvalitnú obálku, jej vplyv na potrebu primárnej energie má však svoje ekonomické limity. Preto je pri návrhu nulového domu dôležitý komplexný prístup – počnúc návrhom vhodného, energeticky úsporného tvaru, cez vhodnú orientáciu stavby (pokiaľ je to možné), návrh spôsobu vetrania až po vhodnú kombináciu technických zariadení na pokrytie energetických potrieb domu. Treba zdôrazniť, že kvalitná obálka domu je len prvým krokom na ceste k nulovému domu. Rovnako dôležitou súčasťou návrhu je vhodná kombinácia technických zariadení s cieľom dosiahnuť predpísané limity potreby primárnej energie. Preto je vhodné zveriť návrh domu do rúk skúseného projektanta, ktorý vie všetky tieto aspekty skĺbiť a zároveň naplniť aj predstavy stavebníka o bývaní,“ vysvetľuje Gabriel Szöllösi, produktový manažér spoločnosti Wienerberger. 

Multifunkčné steny

Výber stavebného materiálu je z pohľadu stavebníka, zákazníka veľmi individuálna záležitosť. Zásadnú úlohu pri výbere materiálu zohráva projektant stavby, ktorého si stavebník vyberá individuálne. Projektanti vedia zákazníka usmerniť pri výbere materiálu z pohľadu jeho úžitkových vlastností alebo technických parametrov. Jednoducho povedané, ušijú zákazníkovi na mieru projekt, ktorý odráža jeho nároky tak, aby sa mu v dome dobre bývalo; samozrejme, naprojektovali na úrovni a technickým požiadavkám zodpovedajúcu stavbu. „Na nie poslednom mieste sme tu my, technickí poradcovia Heluz, ktorí stavebníka nasmerujeme a poradíme mu pri výbere materiálu, aby boli splnené technické a funkčné požiadavky stavby a samotného materiálu. „Pri výbere venujeme pozornosť technickým parametrom každého výrobku, ktoré ako výrobca certifikovaného stavebného materiálu poskytujeme. Hrubá výstavba z materiálov Heluz –  pálenej tehly, spĺňa technické nároky modernej stavby a zároveň plne zabezpečuje správne úžitkové vlastnosti počas celého roka a životnosti stavby. Pálená tehla v zime výborne akumuluje teplo a v lete sa neprehrieva ako ostatné materiály. Pálená tehla Heluz patrí na najvyššie miesta pri hodnotení  technických a úžitkových vlastností.  Spĺňa náročné kritéria na výstavbu v južných, ale aj severných oblastiach Slovenska. Rozhodujúce je každej stavbe je kvalitný stavebný materiál,“ vysvetľuje nuansy zásadného  rozhodnutia Milan Komáromi, technický poradca spoločnosti HELUZ.

 

stavba domu architektura pexels

Foto: Pexels

 

 „Určite by to mal byť materiál, ktorý je overený v praxi a s ktorým postavíte dom, zodpovedajúci prísnym nárokom na tepelnoizolačné vlastnosti, statickú pevnosť, akustiku, požiarnu odolnosť a zdravú klímu. „Pri návrhu musíme zvažovať prehrievanie domu a zabezpečiť regulovateľné tienenie. Pri výbere materiálu by sme sa mali sústrediť na najvhodnejší aj so zreteľom na lokalitu,“ vysvetľuje Martin Mihál, vedúci technického oddelenia Xella CZ & SK.  

Steny drevodomov

„Nás, výrobcov drevodomov teší, že už veľké percento staviteľov chce postaviť drevostavbu, čo je ekologická stavba pre zdravé bývanie. Dôležitá je aj rýchlosť výstavby s dobrými tepelnoenergetickými parametrami, nízkoenergetické bývanie. V našom prípade pri používaní dvojstienky, zrubu s izoláciou korku, ktorý má v sebe vosk suberín. Jeho prednosťou je zabránenie tvorby plesní a alergénov v stavbe, čo je vhodné pre ľudí trpiacich rôznymi alergiami. To je odpoveď, prečo drevený dom, a nie murovaný. Pri otázke, ako je riešené vykurovanie, podlahy v drevostavbách, môžeme odpovedať, že  všetko možno použiť tak, ako v murovaných stavbách. Teplou podlahou je plávajúca podlaha s podložkou korku, buď vinyl, alebo drevo,“ vysvetľuje Ľudovít Eliáš, Drevodom Orava, s. r. o. 

 

V druhej časti seriálu Stavba rodinného domu od podlahy sa dočítate viac o dverách, oknách a schodisku.

 

Pin It